ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.

   [701]  Atthi  bhikkhave  himavato pabbatarajassa dugga visama
desa  yattha  neva makkatanam cari na manussanam . atthi bhikkhave
himavato  pabbatarajassa  dugga  visama  desa  yattha  makkatananhi
kho cari na manussanam . atthi bhikkhave himavato pabbatarajassa sama
bhumibhaga  ramaniya  yattha  makkatananceva  cari  manussanam  ca .
Tatra  kho  bhikkhave  luddha  makkatavithisu lepam oddenti makkatanam
badhanaya.
   {701.1}  Tatra  bhikkhave  ye  te  makkata abalajatika
alolajatika  te tam lepam disva araka parivajjenti. Yo pana so
@Footnote:* mikar—kr khagoe cattaro peDna cattaro
Hoti  makkato  balajatiko lolajatiko so tam lepam upasankamitva
hatthena  ganhati  so  tattha  bajjhati  hattham mocessamiti dutiyena
hatthena  ganhati  so  tattha  bajjhati  ubho  hatthe mocessamiti
padena  ganhati  so  tattha  bajjhati  ubho  hatthe  mocessami
padam  cati  dutiyena  padena  ganhati  so  tattha bajjhati ubho
hatthe  mocessami  pade  cati  tundena  ganhati  so  tattha
bajjhati  .  evam  hi so bhikkhave makkato pancoddito thunam seti
anayam  apanno  byasanam  apanno  yatha  kamakaraniyo luddassa .
Tamenam  bhikkhave  luddo  vijjhitva  tasmimyeva  makkatam  uddharitva
avissajjetva  yena  kamam  pakkamati . evam hetam bhikkhave hoti
yo agocare carati paravisaye.
   [702] Tasma tiha bhikkhave ma agocare carittha paravisaye.
Agocare  bhikkhave  caratam  paravisaye  lacchati maro otaram lacchati
maro arammanam . ko ca bhikkhave bhikkhuno agocaro paravisayo .
Yadidam  panca  kamaguna  .  katame  panca . cakkhuvinneyya rupa
ittha   kanta   manapa   piyarupa  kamupasanhita  rajaniya
sotavinneyya  sadda  . ghanavinneyya gandha . jivhavinneyya
rasa  .  kayavinneyya photthabba ittha kanta manapa piyarupa
kamupasanhita rajaniya. Ayam bhikkhave bhikkhuno agocaro paravisayo.
   [703] Gocare bhikkhave caratha sake pettike visaye. Gocare
Bhikkhave  caratam  sake  pettike  visaye na lacchati maro otaram
na  lacchati  maro  arammanam . ko ca bhikkhave bhikkhuno gocaro
sako  pettiko  visayo  . yadidam cattaro satipatthana . katame
cattaro  . idha bhikkhave bhikkhu kaye kayanupassi viharati atapi
sampajano  satima  vineyya  loke  abhijjhadomanassam  . vedanasu
citte  dhammesu  dhammanupassi  viharati  atapi  sampajano  satima
vineyya  loke  abhijjhadomanassam  . ayam bhikkhave bhikkhuno gocaro
sako pettiko visayoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 198-200. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=19&A=3828&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=3828&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=701&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=137              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=701              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=5963              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=5963              Contents of The Tipitaka Volume 19 http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com