ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.

   [8]  Savatthinidanam  .  atha kho ayasma sariputto yena
bhagava  tenupasankami  upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva ekamantam
nisidi  .  ekamantam  nisinno  kho  ayasma  sariputto bhagavantam
etadavoca  sakalamidam  bhante  brahmacariyam  yadidam  kalyanamittata
kalyanasahayata kalyanasampavankatati.
@Footnote: 1 Ma. Yu. tadaminapetam.
   [9]  Sadhu  sadhu  sariputta  sakalamidam  sariputta brahmacariyam
yadidam   kalyanamittata  kalyanasahayata  kalyanasampavankata  .
Kalyanamittassetam  sariputta  bhikkhuno  patikankham  kalyanasahayassa
kalyanasampavankassa  ariyam  atthangikam  maggam  bhavessati  ariyam
atthangikam maggam bahulikarissatiti.
   [10]  Kathanca  sariputta  bhikkhu  kalyanamitto kalyanasahayo
kalyanasampavanko  ariyam  atthangikam  maggam  bhaveti  ariyam atthangikam
maggam  bahulikaroti  .  idha  sariputta  bhikkhu  sammaditthim  bhaveti
vivekanissitam  viraganissitam  nirodhanissitam  vossaggaparinamim  .pe.
Sammasamadhim   bhaveti   vivekanissitam  viraganissitam  nirodhanissitam
vossaggaparinamim  .  evam  kho  sariputta  bhikkhu  kalyanamitto
kalyanasahayo   kalyanasampavanko   ariyam   atthangikam   maggam
bhaveti ariyam atthangikam maggam bahulikaroti.
   [11]  Tadiminapetam  sariputta  pariyayena  veditabbam  yatha
sakalamidam   brahmacariyam   yadidam   kalyanamittata  kalyanasahayata
kalyanasampavankatati   .   mamanhi   sariputta   kalyanamittam
agamma  jatidhamma  satta  jatiya  parimuccanti  jaradhamma
satta  jaraya  parimuccanti  maranadhamma  satta  maranena parimuccanti
sokaparidevadukkhadomanassupayasadhamma    satta   sokaparidevadukkha-
domanassupayasehi parimuccanti . imina kho etam sariputta pariyayena
Veditabbam   yatha  sakalamidam  brahmacariyam  yadidam  kalyanamittata
kalyanasahayata kalyanasampavankatati.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 3-5. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=19&A=57&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=57&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=8&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=3              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=8              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=3940              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=3940              Contents of The Tipitaka Volume 19 http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com