ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.

      Iddhipadasamyuttassa gangadipeyyalo catuttho
   [1249] Seyyathapi bhikkhave ganga nadi pacinaninna pacinapona
pacinapabbhara  . evameva kho bhikkhave bhikkhu cattaro iddhipade
bhavento  cattaro  iddhipade  bahulikaronto  nibbananinno hoti
nibbanapono nibbanapabbharo.
   [1250] Kathanca bhikkhave bhikkhu cattaro iddhipade bhavento
cattaro   iddhipade   bahulikaronto   nibbananinno   hoti
nibbanapono   nibbanapabbharo   .   idha   bhikkhave  bhikkhu
chandasamadhipadhanasankharasamannagatam    iddhipadam    bhaveti   .
Viriyasamadhi     cittasamadhi    vimamsasamadhipadhanasankharasamannagatam
iddhipadam  bhaveti . evam kho bhikkhave bhikkhu cattaro iddhipade
bhavento   cattaro  iddhipade  bahulikaronto  nibbananinno
hoti     nibbanapono     nibbanapabbharoti     .
(yatha esana pali iddhipadesu vittharetabba).
   [1251]  Pancimani  bhikkhave  uddhambhagiyani  sannojanani .
Katamani  panca  . ruparago aruparago mano uddhaccam avijja .
Imani kho bhikkhave pancuddhambhagiyani sannojanani.
   [1252]  Imesam  kho  bhikkhave  pancannam  uddhambhagiyanam
sannojananam  abhinnaya  parinnaya  parikkhayaya  pahanaya  cattaro
iddhipada  bhavetabba  . katame cattaro . idha bhikkhave bhikkhu
Chandasamadhipadhanasankharasamannagatam  iddhipadam  bhaveti  .  viriyasamadhi
cittasamadhi  vimamsasamadhipadhanasankharasamannagatam  iddhipadam  bhaveti .
Imesam  kho  bhikkhave  pancannam uddhambhagiyanam sannojananam abhinnaya
parinnaya  parikkhayaya  pahanaya  ime  cattaro  iddhipada
bhavetabbati  .  (yatha maggasamyuttam vittharitam evam gangapeyyalo
yava esana pali iddhipadesu vittharetabba).
          Iddhipadasamyuttam nitthitam.
            -------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 374-375. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=19&A=7273&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=7273&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=1249&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=286              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=1249              Contents of The Tipitaka Volume 19 http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com