ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.

   [1527] Kapilavatthunidanam . tena kho pana samayena sarakani 3-
sakko  kalakato  hoti  so  bhagavata  byakato  sotapanno
avinipatadhammo  niyato  sambodhiparayanoti  .  tatra  sudam sambahula
sakka  sangamma  samagamma  ujjhayanti  khiyanti  vipacenti acchariyam
vata bho abbhutam vata bho etthadani ko na sotapanno bhavissati.
Yatra  hi  nama  sarakani  sakko kalakato so bhagavata byakato
sotapanno  avinipatadhammo  niyato  sambodhiparayanoti  .  sarakani
sakko sikkhadubbalyamapadi majjapanam apayiti.
   [1528] Atha kho mahanamo sakko yena bhagava tenupasankami
upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  nisidi . ekamantam
nisinno  kho  mahanamo  sakko  bhagavantam  etadavoca idha bhante
sarakani  sakko  kalakato  so  bhagavata  byakato  sotapanno
avinipatadhammo  niyato  sambodhiparayanoti  .  tatra  sudam  bhante
sambahula  sakka  sangamma  samagamma  ujjhayanti khiyanti vipacenti
@Footnote: 1 Yu. sassamanabrahmanapaja. 2 Yu. evamvadim. 3 Ma. saranani. evamuparipi.
Acchariyam  vata  bho abbhutam vata bho etthadani ko na sotapanno
bhavissati  .  yatra hi nama sarakani sakko kalakato so bhagavata
byakato  sotapanno  avinipatadhammo  niyato  sambodhiparayanoti .
Sarakani sakko sikkhadubbalyamapadi majjapanam apayiti.
   [1529]  Yo  so  mahanama digharattam upasako buddham saranam
gato  dhammam  saranam  gato  sangham  saranam  gato  so katham vinipatam
gaccheyya  .  yanhi tam mahanama samma vadamano vadeyya digharattam
upasako  buddham  saranam  gato  dhammam  saranam  gato  sangham  saranam
gatoti  .  sarakanim  1-  sakkam samma vadamano vadeyya sarakani
mahanama  sakko  digharattam  upasako  buddham  saranam  gato  dhammam
saranam gato sangham saranam gato so katham vinipatam gaccheyya.
   [1530] Idha mahanama ekacco puggalo buddhe aveccappasadena
samannagato  hoti  itipi  so  bhagava .pe. sattha devamanussanam
buddho  bhagavati  .  dhamme  sanghe  .  hasapanno  javanapanno
vimuttiya ca samannagato . so asavanam khaya anasavam cetovimuttim
pannavimuttim  dittheva  dhamme  sayam  abhinna  sacchikatva upasampajja
viharati  . ayampi kho mahanama puggalo parimutto niraya parimutto
tiracchanayoniya parimutto pittivisaya parimutto apayaduggativinipata.
   [1531] Idha pana mahanama ekacco puggalo buddhe aveccappasadena
@Footnote: 1 Ma. saranani. Yu. sarakani.
Samannagato  hoti  itipi  so  bhagava .pe. sattha devamanussanam
buddho  bhagavati  . dhamme sanghe . hasapanno javanapanno na ca
vimuttiya  samannagato  .  so pancannam orambhagiyanam sannojananam
parikkhaya  opapatiko  hoti  tattha  parinibbayi  anavattidhammo
asma  loka  .  ayampi kho mahanama puggalo parimutto niraya
parimutto   tiracchanayoniya   parimutto   pittivisaya  parimutto
apayaduggativinipata.
   [1532]  Idha  pana  mahanama  ekacco  puggalo  buddhe
aveccappasadena  samannagato hoti itipi so bhagava .pe. sattha
devamanussanam buddho bhagavati . dhamme sanghe . na hasapanno na
javanapanno  na  ca vimuttiya samannagato . so tinnam sannojananam
parikkhaya  ragadosamohanam  tanutta  sakadagami  hoti sakideva imam
lokam agantva dukkhassantam karoti . ayampi kho mahanama puggalo
parimutto  niraya  parimutto  tiracchanayoniya  parimutto  pittivisaya
parimutto apayaduggativinipata.
   [1533] Idha pana mahanama ekacco puggalo buddhe aveccap-
pasadena  samannagato  hoti  itipi  so  bhagava  .pe. sattha
devamanussanam  buddho  bhagavati  . dhamme sanghe . na hasapanno
na  javanapanno  na  ca  vimuttiya  samannagato  .  so  tinnam
sannojananam  parikkhaya  sotapanno  hoti  avinipatadhammo  niyato
Sambodhiparayano  .  ayampi kho mahanama puggalo parimutto niraya
parimutto   tiracchanayoniya   parimutto   pittivisaya  parimutto
apayaduggativinipata.
   [1534]  Idha pana mahanama ekacco puggalo na heva kho
buddhe  aveccappasadena  samannagato  hoti  . na dhamme . na
sanghe  .  na  hasapanno  na  javanapanno  na  ca  vimuttiya
samannagato  .  apicassa  ime  dhamma  honti  saddhindriyam
viriyindriyam  satindriyam  samadhindriyam  pannindriyam . tathagatappavedita
cassa  dhamma  pannaya  mattaso  nijjhanam  khamanti  . ayampi kho
mahanama  puggalo  aganta  nirayam  aganta  tiracchanayonim aganta
pittivisayam aganta apayaduggativinipatam.
   [1535] Idha pana mahanama ekacco puggalo na heva kho buddhe
aveccappasadena  samannagato hoti . na dhamme . na sanghe .
Na  hasapanno  na  javanapanno  na  ca  vimuttiya samannagato .
Apicassa  ime  dhamma  honti  saddhindriyam  .pe.  pannindriyam .
Tathagate  cassa saddhamattam hoti pemamattam . ayampi kho mahanama
puggalo  aganta  nirayam  aganta  tiracchanayonim  aganta pittivisayam
aganta apayaduggativinipatam.
   [1536]  Ime  cepi mahanama mahasala subhasitam dubbhasitam
ajaneyyum  imevaham  1-  mahasale  byakareyyam  sotapanna
@Footnote: 1 Ma. Yu. imecaham.
Avinipatadhamma niyata sambodhiparayanati . kimanga 1- pana sarakanim 2-
sakkam sarakani mahanama sakko maranakale sikkham samadiyiti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 470-474. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=19&A=9158&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=9158&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=1527&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=342              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=1527              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=8040              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=8040              Contents of The Tipitaka Volume 19 http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com