ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.

   [1537]  Kapilavatthunidanam  . tena kho pana samayena sarakani
sakko  kalakato  hoti  .  so  bhagavata  byakato sotapanno
avinipatadhammo  niyato  sambodhiparayanoti  .  tatra  sudam sambahula
sakka  sangamma  samagamma  ujjhayanti  khiyanti  vipacenti acchariyam
vata  bho  abbhutam vata bho etthadani ko na sotapanno bhavissati
yatra  hi  nama  sarakani  sakko  kalakato  bhagavata  byakato
sotapanno  avinipatadhammo  niyato  sambodhiparayanoti  .  sarakani
sakko sikkhaya aparipurikari ahositi.
   [1538] Atha kho mahanamo sakko yena bhagava tenupasankami
upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  nisidi . ekamantam
nisinno  kho  mahanamo  sakko  bhagavantam  etadavoca idha bhante
sarakani  sakko  kalakato  so  bhagavata  byakato  sotapanno
avinipatadhammo  niyato  sambodhiparayanoti  .  tatra  sudam  bhante
sambahula  sakka  sangamma  samagamma  ujjhayanti khiyanti vipacenti
acchariyam  vata  bho abbhutam vata bho etthadani ko na sotapanno
bhavissati  yatra  hi  nama  sarakani  sakko kalakato so bhagavata
byakato  sotapanno  avinipatadhammo  niyato  sambodhiparayanoti .
Sarakani sakko sikkhaya aparipurikari ahositi.
@Footnote: 1 Ma. kimangam. 2 Ma. saranani. evamuparipi.
   [1539]  Yo  so  mahanama digharattam upasako buddham saranam
gato  dhammam  saranam  gato  sangham  saranam  gato  so katham vinipatam
gaccheyya  .  yanhi tam mahanama samma vadamano vadeyya digharattam
upasako  buddham  saranam  gato dhammam saranam gato sangham saranam gatoti
sarakanim  sakkam  samma  vadamano vadeyya sarakani mahanama sakko
digharattam  upasako  buddham  saranam  gato  dhammam  saranam  gato sangham
saranam gato so katham vinipatam gaccheyya.
   [1540]  Idha mahanama ekacco puggalo buddhe ekantagato
hoti  abhippasanno  itipi  so  bhagava .pe. sattha devamanussanam
buddho bhagavati . dhamme sanghe . hasapanno javanapanno vimuttiya
ca samannagato . so asavanam khaya anasavam cetovimuttim pannavimuttim
dittheva dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharati . ayampi
kho  mahanama  puggalo  parimutto niraya parimutto tiracchanayoniya
parimutto pittivisaya parimutto apayaduggativinipata.
   [1541] Idha pana mahanama ekacco puggalo buddhe ekantagato
hoti  abhippasanno  itipi  so  bhagava .pe. sattha devamanussanam
buddho  bhagavati  . dhamme sanghe . hasapanno javanapanno na ca
vimuttiya  samannagato  .  so pancannam orambhagiyanam sannojananam
parikkhaya   antaraparinibbayi   hoti   upahaccaparinibbayi  hoti
asankharaparinibbayi  hoti  sasankharaparinibbayi  hoti  uddhamsoto
Hoti  akanitthagami  .  ayampi  kho  mahanama  puggalo parimutto
niraya  parimutto  tiracchanayoniya  parimutto  pittivisaya  parimutto
apayaduggativinipata.
   [1542] Idha pana mahanama ekacco puggalo buddhe ekantagato
hoti  abhippasanno  itipi  so  bhagava .pe. sattha devamanussanam
buddho  bhagavati  . dhamme sanghe . na hasapanno na javanapanno
na  ca  vimuttiya  samannagato . so tinnam sannojananam parikkhaya
ragadosamohanam  tanutta  sakadagami  hoti  sakideva  imam  lokam
agantva  dukkhassantam  karoti  .  ayampi  kho mahanama puggalo
parimutto  niraya  parimutto  tiracchanayoniya  parimutto  pittivisaya
parimutto apayaduggativinipata.
   [1543] Idha pana mahanama ekacco puggalo buddhe ekantagato
hoti  abhippasanno  itipi  so  bhagava .pe. sattha devamanussanam
buddho  bhagavati  . dhamme sanghe . na hasapanno na javanapanno
na  ca  vimuttiya  samannagato . so tinnam sannojananam parikkhaya
sotapanno  hoti  avinipatadhammo niyato sambodhiparayano . ayampi
kho  mahanama  puggalo  parimutto niraya parimutto tiracchanayoniya
parimutto pittivisaya parimutto apayaduggativinipata.
   [1544]  Idha pana mahanama ekacco puggalo na heva kho
buddhe ekantagato hoti abhippasanno . na dhamme . na sanghe.
Na  hasapanno  na  javanapanno  na  ca  vimuttiya samannagato .
Apicassa  ime  dhamma  honti  saddhindriyam  .pe.  pannindriyam .
Tathagatappavedita  cassa  dhamma pannaya mattaso nijjhanam khamanti .
Ayampi  kho  mahanama puggalo aganta nirayam aganta tiracchanayonim
aganta pittivisayam aganta apayaduggativinipatam.
   [1545]  Idha pana mahanama ekacco puggalo na heva kho
buddhe ekantagato hoti abhippasanno . na dhamme . na sanghe.
Na  hasapanno  na  javanapanno  na  ca vimuttiya samanannagato .
Apicassa  ime  dhamma  honti  saddhindriyam  .pe.  pannindriyam .
Tathagate  cassa saddhamattam hoti pemamattam . ayampi kho mahanama
puggalo  aganta  nirayam  aganta  tiracchanayonim  aganta pittivisayam
aganta apayaduggativipatam.
   [1546]  Seyyathapi  mahanama dukkhettam dubbhumim avihatakkhanukam
bijani cassu khandani putini vatatapahatani asaradani asukhasayitani 1-
devo pana 2- samma dharam anuppaveccheyya . api nu tani bijani
vuddhim virulhim vepullam apajjeyyunti . no hetam bhante. Evameva
kho mahanama idha dhammo durakkhato 3- hoti duppavedito aniyyaniko
anupasamasamvattaniko   asammasambuddhappavedito   idamaham  dukkhettasmim
vadami  .  tasmim  ca  dhamme  savako viharati dhammanudhammapatipanno
@Footnote: 1 Si. evam. 2 Si. Ma. Yu. ca na samma .... 3 Ma. durakkhato. Yu. dvakkhato.
Samicipatipanno anudhammacari idamaham dubbijasmim vadami.
   [1547]  Seyyathapi  mahanama  sukkhettam subhumim suvihatakkhanukam
bijani  cassu  akkhandani  aputini  avatatapahatani  saradani
sukhasayitani devo cassa 1- samma dharam anuppaveccheyya . api nu
tani  bijani  vuddhim  virulhim  vepullam  apajjeyyunti  .  evam
bhante  .  evameva  kho mahanama idha dhammo svakkhato hoti
suppavedito   niyyaniko  upasamasamvattaniko  sammasambuddhappavedito
idamaham  sukkhettasmim  vadami  .  tasmim  ca dhamme savako viharati
dhammanudhammapatipanno  samicipatipanno  anudhammacari  idamaham  subijasmim
vadami  . kimanga 2- pana sarakanim sakkam sarakani mahanama sakko
maranakale sikkhaya paripurikari ahositi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 474-478. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=19&A=9236&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=9236&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=1537&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=343              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=1537              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=8054              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=8054              Contents of The Tipitaka Volume 19 http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com