ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā

   [507]  68  Tīṇīmāni bhikkhave kathāvatthūni katamāni tīṇi atītaṃ
vā bhikkhave addhānaṃ ārabbha kathaṃ katheyya evaṃ ahosi atītamaddhānanti
anāgataṃ  vā  bhikkhave addhānaṃ ārabbha kathaṃ katheyya evaṃ bhavissati
anāgatamaddhānanti  etarahi  vā  bhikkhave  paccuppannaṃ  addhānaṃ
ārabbha kathaṃ katheyya evaṃ hoti etarahi paccuppannanti 2-.
   {507.1} Kathāsampayogena bhikkhave puggalo veditabbo yadi vā
kaccho yadi vā akacchoti sacāyaṃ bhikkhave puggalo pañhaṃ puṭṭho samāno
ekaṃsabyākaraṇīyaṃ  pañhaṃ  na  ekaṃsena  byākaroti  vibhajjabyākaraṇīyaṃ
pañhaṃ   na   vibhajjabyākaroti   paṭipucchābyākaraṇīyaṃ  pañhaṃ  na
paṭipucchābyākaroti  ṭhapanīyaṃ  pañhaṃ  na ṭhapeti evaṃ santāyaṃ bhikkhave
puggalo  akaccho  hoti sace panāyaṃ bhikkhave puggalo pañhaṃ puṭṭho
samāno  ekaṃsabyākaraṇīyaṃ  pañhaṃ ekaṃsena byākaroti vibhajjabyākaraṇīyaṃ
pañhaṃ  vibhajjabyākaroti  paṭipucchābyākaraṇīyaṃ  pañhaṃ  paṭipucchābyākaroti
@Footnote: 1 Ma. itisaddo natthi . 2 Ma. paccuppannamaddhānanti.
Ṭhapanīyaṃ pañhaṃ ṭhapeti evaṃ santāyaṃ bhikkhave puggalo kaccho hoti.
   {507.2}  Kathāsampayogena  bhikkhave  puggalo veditabbo yadi
vā kaccho yadi vā akacchoti sacāyaṃ bhikkhave puggalo pañhaṃ puṭṭho
samāno ṭhānaṭṭhāne na saṇṭhāti parikappe na saṇṭhāti aññavāde 1-
na  saṇṭhāti  paṭipadāya  na  saṇṭhāti  evaṃ  santāyaṃ  bhikkhave
puggalo  akaccho  hoti sace panāyaṃ bhikkhave puggalo pañhaṃ puṭṭho
samāno  ṭhānaṭṭhāne  saṇṭhāti  parikappe  saṇṭhāti  aññavāde 2-
saṇṭhāti  paṭipadāya  saṇṭhāti  evaṃ  santāyaṃ  bhikkhave  puggalo
kaccho hoti.
   {507.3}  Kathāsampayogena  bhikkhave  puggalo veditabbo yadi
vā  kaccho  yadi  vā  akacchoti  sacāyaṃ  bhikkhave puggalo pañhaṃ
puṭṭho  samāno  aññenāññaṃ  paṭicarati  bahiddhā  kathaṃ  apanāmeti
kopañca  dosañca  appaccayañca  pātukaroti  evaṃ  santāyaṃ bhikkhave
puggalo  akaccho  hoti sace panāyaṃ bhikkhave puggalo pañhaṃ puṭṭho
samāno  nāññenāññaṃ  paṭicarati  na  bahiddhā  kathaṃ  apanāmeti na
kopañca  dosañca  appaccayañca  pātukaroti  evaṃ  santāyaṃ bhikkhave
puggalo kaccho hoti.
   {507.4}  Kathāsampayogena  bhikkhave  puggalo  veditabbo
yadi  vā  kaccho yadi vā akacchoti sacāyaṃ bhikkhave puggalo pañhaṃ
puṭṭho  samāno  abhiharati  abhimaddati  anupajagghati  khalitaṃ  gaṇhāti
evaṃ  santāyaṃ  bhikkhave  puggalo  akaccho  hoti  sace  panāyaṃ
bhikkhave  puggalo  pañhaṃ  puṭṭho  samāno na abhiharati na abhimaddati
@Footnote: 1-2 Ma. aññātavāde.
Na  anupajagghati  na  khalitaṃ  gaṇhāti  evaṃ  santāyaṃ  bhikkhave
puggalo kaccho hoti.
   {507.5}  Kathāsampayogena  bhikkhave  puggalo  veditabbo
yadi  vā  saupaniso  yadi  vā  anupanisoti  anohitasoto bhikkhave
anupaniso  hoti  ohitasoto saupaniso hoti so saupaniso samāno
abhijānāti  ekaṃ  dhammaṃ  parijānāti ekaṃ dhammaṃ pajahati ekaṃ dhammaṃ
sacchikaroti  ekaṃ  dhammaṃ  so  abhijānanto ekaṃ dhammaṃ parijānanto
ekaṃ  dhammaṃ  pajahanto ekaṃ dhammaṃ sacchikaronto ekaṃ dhammaṃ sammā
vimuttiṃ phusati . etadatthā bhikkhave kathā etadatthā mantanā etadatthā
upanisā etadatthaṃ sotāvadhānaṃ yadidaṃ anupādā cittassa vimokkhoti.
     Ye viruddhā sallapanti     viniviṭṭhā samussitā
     anariyaguṇamāsajja        aññoññavivaresino 1-
     dubbhāsitaṃ vikkhalitaṃ       sampamohaṃ parājayaṃ
     aññamaññābhinandanti 2- tadariyo kathanācare.
     Sace cassa kathākāmo      kālamaññāya paṇḍito
     dhammaṭṭhapaṭisaṃyuttā       yā ariyacaritā kathā
     taṃ kathaṃ kathaye dhīro         aviruddho anussito
     anuttiṇṇena 3- manasā   apaḷāso asāhaso
     anusuyyamāno 4- so     sammadaññāya bhāsati
     subhāsitaṃ anumodeyya      dubbhaṭṭhe nāpasādaye 5-
     upārambhaṃ na sikkheyya     khalitañca na gāhaye
@Footnote: 1 Ma. aññamaññaṃ vivaresino . 2 Po. Ma. aññoññassābhinandanti.
@3 Ma. anunnatena Yu. anupādinnena . 4 Po. Ma. anusūyāyamāno. 5 Yu. nāvasādaye.
     Nābhihare nābhimadde      na vācaṃ payutaṃ bhaṇe.
     Aññānatthaṃ pasādatthaṃ    sataṃ ve hoti mantanā
     evaṃ kho ariyā mantenti    esā ariyānamantanā
     etadaññāya medhāvī      na samusseyya mantayeti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 253-256. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=20&A=5315              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=20&A=5315              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=20&item=507&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=20&siri=112              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=507              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=4736              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=4736              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com