ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā

   [163] Aṭṭhānametaṃ bhikkhave anavakāso yaṃ ekissā lokadhātuyā
dve  rājāno  cakkavattī  apubbaṃ  acarimaṃ  uppajjeyyuṃ  netaṃ
ṭhānaṃ  vijjati  ṭhānañca  kho  etaṃ  bhikkhave  vijjati yaṃ ekissā
lokadhātuyā eko rājā cakkavatti uppajjeyya ṭhānametaṃ vijjatīti.
   [164]  Aṭṭhānametaṃ bhikkhave anavakāso yaṃ itthī arahaṃ assa
sammāsambuddho  netaṃ  ṭhānaṃ  vijjati  ṭhānañca  kho  etaṃ bhikkhave
vijjati yaṃ puriso arahaṃ assa sammāsambuddho ṭhānametaṃ vijjatīti.
@Footnote: 1 Ma. ekova.
   [165] Aṭṭhānametaṃ bhikkhave anavakāso yaṃ itthī rājā assa
cakkavatti  netaṃ  ṭhānaṃ  vijjati  ṭhānañca  kho  etaṃ  bhikkhave
vijjati yaṃ puriso rājā assa cakkavatti ṭhānametaṃ vijjatīti.
   [166]  Aṭṭhānametaṃ  bhikkhave  anavakāso  yaṃ itthī sakkattaṃ
kāreyya  .pe.  mārattaṃ  kāreyya  .pe.  brahmattaṃ  kāreyya
netaṃ  ṭhānaṃ  vijjati  ṭhānañca kho etaṃ bhikkhave vijjati yaṃ puriso
sakkattaṃ  kāreyya  .pe.  mārattaṃ  kāreyya  .pe.  brahmattaṃ
kāreyya ṭhānametaṃ vijjatīti.
   [167]  Aṭṭhānametaṃ  bhikkhave  anavakāso  yaṃ kāyaduccaritassa
iṭṭho  kanto  manāpo  vipāko  nibbatteyya  netaṃ ṭhānaṃ vijjati
ṭhānañca  kho  etaṃ  bhikkhave  vijjati  yaṃ  kāyaduccaritassa aniṭṭho
akanto amanāpo vipāko nibbatteyya ṭhānametaṃ vijjatīti.
   [168] Aṭṭhānametaṃ bhikkhave anavakāso yaṃ vacīduccaritassa .pe.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 36-37. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=20&A=734              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=20&A=734              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=20&item=163&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=20&siri=22              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=163              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=14&A=9898              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=14&A=9898              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com