ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 22 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 14 : Sutta. Aṅ. (3): pañcaka-chakkanipātā

   [178]  Taṃ  kiṃ  maññatha  bhikkhave  apinu tumhehi diṭṭhaṃ vā
sutaṃ  vā  ayaṃ  puriso  pāṇātipātaṃ pahāya pāṇātipātā paṭivirato
hoti  1- tamenaṃ rājāno gahetvā pāṇātipātāveramaṇīhetu hananti
vā bandhanti vā pabbājenti vā yathāpaccayaṃ vā karontīti. No hetaṃ
bhante.
   {178.1} Sādhu bhikkhave mayāpi kho etaṃ bhikkhave neva diṭṭhaṃ na
sutaṃ ayaṃ puriso pāṇātipātaṃ pahāya pāṇātipātā paṭivirato hoti 1-
tamenaṃ rājāno gahetvā pāṇātipātāveramaṇīhetu hananti vā bandhanti
vā pabbājenti vā yathāpaccayaṃ vā karontīti apicakhvassa 2- tadeva 3-
@Footnote: 1 Ma. paṭiviratoti . 2 Ma. Yu. apicakhvāssa . 3 Ma. Yu. tameva.
Pāpakammaṃ pavedeti 1- ayaṃ puriso itthiṃ vā purisaṃ vā jīvitā voropetīti 2-
tamenaṃ  rājāno  gahetvā  pāṇātipātahetu  hananti  vā bandhanti
vā pabbājenti vā yathāpaccayaṃ vā karonti apinu tumhehi evarūpaṃ
diṭṭhaṃ vā sutaṃ vāti diṭṭhañca no bhante sutañca suyyissati cāti.
   {178.2} Taṃ kiṃ maññatha bhikkhave apinu tumhehi diṭṭhaṃ vā sutaṃ vā ayaṃ
puriso  adinnādānaṃ  pahāya  adinnādānā  paṭivirato  hoti tamenaṃ
rājāno  gahetvā adinnādānāveramaṇīhetu hananti vā bandhanti vā
pabbājenti vā yathāpaccayaṃ vā karontīti. No hetaṃ bhante.
   {178.3} Sādhu bhikkhave mayāpi kho etaṃ bhikkhave neva diṭṭhaṃ na sutaṃ
ayaṃ puriso adinnādānaṃ pahāya adinnādānā paṭivirato hoti tamenaṃ rājāno
gahetvā adinnādānāveramaṇīhetu hananti vā bandhanti vā pabbājenti
vā  yathāpaccayaṃ vā karontīti apicakhvassa tadeva pāpakammaṃ pavedeti
ayaṃ puriso gāmā vā araññā vā adinnaṃ theyyasaṅkhātaṃ ādiyati 3-
tamenaṃ  rājāno gahetvā adinnādānahetu hananti vā bandhanti vā
pabbājenti  vā  yathāpaccayaṃ  vā  karonti apinu tumhehi evarūpaṃ
diṭṭhaṃ  vā  sutaṃ  vāti  diṭṭhañca  no  bhante  sutañca  suyyissati
cāti  . taṃ kiṃ maññatha bhikkhave apinu tumhehi diṭṭhaṃ vā sutaṃ vā
ayaṃ puriso kāmesu micchācāraṃ pahāya kāmesu micchācārā paṭivirato
hoti tamenaṃ rājāno gahetvā kāmesu micchācārāveramaṇīhetu hananti
vā bandhanti vā pabbājenti vā yathāpaccayaṃ vā karontīti . no
@Footnote: 1 Ma. Yu. pavedenti . 2 Ma. Yu. voropesīti . 3 Ma. Yu. ādiyīti.
Hetaṃ bhante.
   {178.4} Sādhu bhikkhave mayāpi kho etaṃ bhikkhave neva diṭṭhaṃ
na  sutaṃ ayaṃ puriso kāmesu micchācāraṃ pahāya kāmesu micchācārā
paṭivirato hoti tamenaṃ rājāno gahetvā kāmesu micchācārāveramaṇīhetu
hananti  vā bandhanti vā pabbājenti vā yathāpaccayaṃ vā karontīti
apicakhvassa tadeva pāpakammaṃ pavedeti ayaṃ puriso paritthīsu parakumārīsu
cārittaṃ āpajjati 1- tamenaṃ rājāno gahetvā kāmesu micchācārahetu
hananti  vā  bandhanti vā pabbājenti vā yathāpaccayaṃ vā karonti
apinu  tumhehi  evarūpaṃ  diṭṭhaṃ vā sutaṃ vāti diṭṭhañca no bhante
sutañca suyyissati cāti.
   {178.5} Taṃ kiṃ maññatha bhikkhave apinu tumhehi diṭṭhaṃ vā sutaṃ vā
ayaṃ puriso musāvādaṃ pahāya musāvādā paṭivirato hoti tamenaṃ rājāno
gahetvā  musāvādāveramaṇīhetu hananti vā bandhanti vā pabbājenti
vā   yathāpaccayaṃ   vā   karontīti   .   no   hetaṃ
bhante.
   {178.6} Sādhu bhikkhave mayāpi kho etaṃ bhikkhave neva diṭṭhaṃ na
sutaṃ  ayaṃ puriso musāvādaṃ pahāya musāvādā paṭivirato hoti tamenaṃ
rājāno  gahetvā  musāvādāveramaṇīhetu  hananti vā bandhanti vā
pabbājenti vā yathāpaccayaṃ vā karontīti apicakhvassa tadeva pāpakammaṃ
pavedeti  ayaṃ  puriso gahapatissa vā gahapatiputtassa vā musāvādena
atthaṃ bhañjati 2- tamenaṃ rājāno gahetvā musāvādahetu hananti vā
bandhanti vā pabbājenti vā yathāpaccayaṃ vā karonti apinu tumhehi
evarūpaṃ  diṭṭhaṃ vā sutaṃ vāti diṭṭhañca no bhante sutañca suyyissati
@Footnote: 1 Po. āpajjatīti. Ma. Yu. āpajjīti. aparaṃpi īdisameva.
@2 Po. Yu. bhaṇjīti. Ma. pabhañjīti. ito paraṃ evaṃ ñātabbaṃ.
Cāti.
   {178.7} Taṃ kiṃ maññatha bhikkhave apinu tumhehi diṭṭhaṃ vā sutaṃ vā
ayaṃ puriso surāmerayamajjapamādaṭṭhānaṃ pahāya surāmerayamajjapamādaṭṭhānā
paṭivirato  hoti  tamenaṃ  rājāno  gahetvā  surāmerayamajjapamā-
daṭṭhānāveramaṇīhetu  hananti  vā  bandhanti  vā  pabbājenti vā
yathāpaccayaṃ vā karontīti. No hetaṃ bhante.
   {178.8} Sādhu bhikkhave mayāpi kho etaṃ bhikkhave neva diṭṭhaṃ na sutaṃ
ayaṃ puriso surāmerayamajjapamādaṭṭhānaṃ pahāya surāmerayamajjapamādaṭṭhānā
paṭivirato hoti tamenaṃ rājāno gahetvā surāmerayamajjapamādaṭṭhānāveramaṇīhetu
hananti vā bandhanti vā pabbājenti vā yathāpaccayaṃ vā karontīti apicakhvassa
tadeva pāpakammaṃ pavedeti ayaṃ puriso surāmerayamajjapamādaṭṭhānaṃ anuyutto
itthiṃ vā purisaṃ vā jīvitā voropeti 1- ayaṃ puriso surāmerayamajja-
pamādaṭṭhānaṃ anuyutto gāmā vā araññā vā adinnaṃ theyyasaṅkhātaṃ
ādiyati  2- ayaṃ puriso surāmerayamajjapamādaṭṭhānaṃ anuyutto paritthīsu
parakumārīsu  cārittaṃ  āpajjati  ayaṃ puriso surāmerayamajjapamādaṭṭhānaṃ
anuyutto  gahapatissa vā gahapatiputtassa vā musāvādena atthaṃ bhañjati
tamenaṃ  rājāno  gahetvā surāmerayamajjapamādaṭṭhānahetu hananti vā
bandhanti vā pabbājenti vā yathāpaccayaṃ vā karonti apinu tumhehi
evarūpaṃ  diṭṭhaṃ vā sutaṃ vāti diṭṭhañca no bhante sutañca suyyissati
cāti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. voropesi . 2 Ma. Yu. ādiyi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 22 page 232-235. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=22&A=4895              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=22&A=4895              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=22&item=178&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=22&siri=178              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=178              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=1528              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=1528              Contents of The Tipitaka Volume 22 https://84000.org/tipitaka/read/?index_22 https://84000.org/tipitaka/english/?index_22

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]