ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 22 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 14 : Sutta. Aṅ. (3): pañcaka-chakkanipātā

   [285] 14 Tatra kho āyasmā sārīputto bhikkhū āmantesi āvuso
bhikkhavoti  .  āvusoti  kho  te  bhikkhū  āyasmato sārīputtassa
paccassosuṃ  .  āyasmā sārīputto etadavoca tathā tathā āvuso
bhikkhu  vihāraṃ  kappeti  yathā  yathāssa vihāraṃ kappayato na bhaddakaṃ
maraṇaṃ hoti na bhaddikā 2- kālakiriyā kathañcāvuso bhikkhu tathā tathā
vihāraṃ  kappeti  yathā  yathāssa  vihāraṃ kappayato na bhaddakaṃ maraṇaṃ
hoti  na  bhaddikā  kālakiriyā  idhāvuso  bhikkhu kammārāmo hoti
kammarato  kammārāmataṃ  anuyutto  bhassārāmo  hoti  bhassarato
bhassārāmataṃ  anuyutto  niddārāmo  hoti  niddārato  niddārāmataṃ
anuyutto   saṅgaṇikārāmo  hoti  saṅgaṇikārato  saṅgaṇikārāmataṃ
anuyutto  saṃsaggārāmo  hoti  saṃsaggarato  saṃsaggārāmataṃ  anuyutto
papañcārāmo  hoti  papañcarato  papañcārāmataṃ  anuyutto evaṃ kho
āvuso  bhikkhu  tathā  tathā  vihāraṃ kappeti yathā yathāssa vihāraṃ
kappayato  na  bhaddakaṃ  maraṇaṃ  hoti  na  bhaddikā  kālakiriyā ayaṃ
vuccatāvuso  bhikkhu  sakkāyābhirato  na  pahāsi 3- sakkāyaṃ sammā
dukkhassa antakiriyāya.
   {285.1}  Tathā  tathā  āvuso bhikkhu vihāraṃ kappeti yathā
yathāssa  vihāraṃ  kappayato  bhaddakaṃ  maraṇaṃ hoti bhaddikā kālakiriyā
kathañcāvuso  bhikkhu tathā tathā vihāraṃ kappeti yathā yathāssa vihāraṃ
kappayato  bhaddakaṃ  maraṇaṃ  hoti  bhaddikā  kālakiriyā  idhāvuso
@Footnote: 1 Ma. nissāraṇīyoti . 2 Po. Ma. bhaddakā. sabbattha īdisameva . 3 Ma. nappajahāsi.
Bhikkhu na kammārāmo hoti na kammarato na kammārāmataṃ anuyutto na
bhassārāmo hoti na bhassarato na bhassārāmataṃ anuyutto na niddārāmo
hoti na niddārato na niddārāmataṃ anuyutto na saṅgaṇikārāmo hoti na
saṅgaṇikārato  na  saṅgaṇikārāmataṃ  anuyutto  na saṃsaggārāmo hoti
na  saṃsaggarato  na  saṃsaggārāmataṃ  anuyutto na papañcārāmo hoti
na  papañcarato  na  papañcārāmataṃ  anuyutto  evaṃ  kho  āvuso
bhikkhu  tathā  tathā  vihāraṃ kappeti yathā yathāssa vihāraṃ kappayato
bhaddakaṃ  maraṇaṃ  hoti  bhaddikā  kālakiriyā  ayaṃ  vuccatāvuso bhikkhu
nibbānābhirato pahāsi 1- sakkāyaṃ sammā dukkhassa antakiriyāyāti.
     Yo papañcaṃ anuyutto 2-    papañcābhirato mago
     virādhayi 3- so nibbānaṃ     yogakkhemaṃ anuttaraṃ.
     Yo ca papañcaṃ hitvāna       nippapañcapade rato
     ārādhayi 3- so nibbānaṃ    yogakkhemaṃ anuttaranti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 22 page 327-328. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=22&A=6869              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=22&A=6869              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=22&item=285&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=22&siri=265              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=285              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=2350              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=2350              Contents of The Tipitaka Volume 22 https://84000.org/tipitaka/read/?index_22 https://84000.org/tipitaka/english/?index_22

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]