ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 22 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 14 : Sutta. Aṅ. (3): pañcaka-chakkanipātā

   [316] 45 Daḷiddiyaṃ 1- bhikkhave dukkhaṃ lokasmiṃ kāmabhoginoti evaṃ
bhante . yampi bhikkhave daḷiddo 2- assako anaddhiko 3- iṇaṃ ādiyati
iṇādānampi  bhikkhave  dukkhaṃ  lokasmiṃ kāmabhoginoti evaṃ bhante .
Yampi  bhikkhave  daḷiddo  assako  anaddhiko  iṇaṃ ādiyitvā vaḍḍhiṃ
paṭissuṇāti  vaḍḍhipi  bhikkhave  dukkhā  lokasmiṃ  kāmabhoginoti  evaṃ
bhante . yampi bhikkhave daḷiddo assako anaddhiko vaḍḍhiṃ paṭissuṇitvā
kālābhataṃ  vaḍḍhiṃ  na  deti codentipi naṃ codanāpi bhikkhave dukkhā
lokasmiṃ  kāmabhoginoti  evaṃ  bhante  .  yampi  bhikkhave daḷiddo
assako  anaddhiko  codiyamāno  na deti anucarantipi naṃ anucariyāpi
bhikkhave dukkhā lokasmiṃ kāmabhoginoti evaṃ bhante . yampi bhikkhave
daḷiddo  assako  anaddhiko  anucariyamāno  na  deti bandhantipi naṃ
bandhanampi bhikkhave dukkhaṃ lokasmiṃ kāmabhoginoti evaṃ bhante.
   {316.1} Iti kho bhikkhave daḷiddiyampi dukkhaṃ lokasmiṃ kāmabhogino
iṇādānampi  dukkhaṃ  lokasmiṃ  kāmabhogino  vaḍḍhipi  dukkhā  lokasmiṃ
kāmabhogino  codanāpi dukkhā lokasmiṃ kāmabhogino anucariyāpi dukkhā
lokasmiṃ kāmabhogino bandhanampi dukkhaṃ lokasmiṃ kāmabhogino evameva kho
@Footnote: 1 Ma. Yu. dāliddiyaṃ . 2 Ma. Yu. daliddo . 3 Po. Yu. anāḷiko. Ma. anāḷhiko.
Bhikkhave  yassa  kassaci  saddhā  natthi  kusalesu dhammesu hiri natthi
kusalesu  dhammesu  ottappaṃ  natthi  kusalesu  dhammesu  viriyaṃ natthi
kusalesu  dhammesu  paññā  natthi  kusalesu  dhammesu  ayaṃ  vuccati
bhikkhave ariyassa vinaye daḷiddo assako anaddhiko
   {316.2} sakho so bhikkhave daḷiddo assako anaddhiko saddhāya
asati kusalesu dhammesu hiriyā asati kusalesu dhammesu ottappe asati
kusalesu dhammesu viriye asati kusalesu dhammesu paññāya asati kusalesu
dhammesu kāyena duccaritaṃ carati vācāya duccaritaṃ carati manasā duccaritaṃ
carati  idamassa  iṇādānamhi  vadāmi  so  tassa  kāyaduccaritassa
paṭicchādanahetu  pāpikaṃ  icchaṃ  paṇidahati  mā  maṃ  jaññūti  icchati
mā  maṃ  jaññūti  saṅkappeti  mā maṃ jaññūti vācaṃ bhāsati mā maṃ
jaññūti  kāyena  parakkamati  so  tassa  vacīduccaritassa paṭichādanahetu
.pe.  so  tassa  manoduccaritassa  paṭicchādanahetu  pāpikaṃ  icchaṃ
paṇidahati  mā  maṃ  jaññūti  icchati  mā  maṃ  jaññūti  saṅkappeti
mā  maṃ  jaññūti  vācaṃ  bhāsati  mā maṃ jaññūti kāyena parakkamati
idamassa vaḍḍhiyā vadāmi
   {316.3}  tamenaṃ pesalā sabrahmacārī evamāhaṃsu ayañca so
āyasmā  evaṃkārī  evaṃsamācāroti  idamassa  codanāya  vadāmi
tamenaṃ  araññagataṃ  vā  rukkhamūlagataṃ  vā  suññāgāragataṃ  vā
vippaṭisārasahagatā  pāpakā  akusalavitakkā  samudācaranti  idamassa
Anucariyāya  vadāmi  sakho  so  bhikkhave daḷiddo assako anaddhiko
kāyena  duccaritaṃ  caritvā vācāya duccaritaṃ caritvā manasā duccaritaṃ
caritvā  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  nirayabandhane  vā  bajjhati
tiracchānayonibandhane vā nāhaṃ bhikkhave aññaṃ ekaṃ bandhanaṃ samanupassāmi
evaṃdāruṇaṃ  evaṃdukkhaṃ  1-  evaṃantarāyakaraṃ anuttarassa yogakkhemassa
adhigamāya yathayidaṃ bhikkhave nirayabandhanaṃ vā tiracchānayonibandhanaṃ vāti.
     Daḷiddiyaṃ dukkhaṃ loke      iṇādānañca vuccati
     daḷiddo iṇamādāya      bhuñjamāno vihaññati
     tato anucaranti naṃ        bandhanampi nigacchati
     etañhi bandhanaṃ dukkhaṃ     kāmalābhābhijappinaṃ.
     Tatheva ariyavinaye         saddhā yassa na vijjati
     ahiriko anottappī      pāpakammaṃ vinibbayo 2-
     kāyaduccaritaṃ katvā       vacīduccaritāni ca
     manoduccaritaṃ katvā      mā maṃ jaññūti icchati
     so saṃsappati kāyena      vācāya uda cetasā
     pāpakammaṃ pavaḍḍhento   tattha tattha punappunaṃ.
     So pāpakammo dummedho   jānaṃ dukkaṭamattano
     daḷiddo iṇamādāya      bhuñjamāno vihaññati.
     Tato anucaranti naṃ        saṅkappā mānasā dukkhā
@Footnote: 1 Ma. Yu. evaṃ kaṭukaṃ . 2 Yu. pāpakammavinicchayo.
     Gāme vā yadivā raññe    yassa vippaṭisārajā.
     So pāpakammo dummedho   jānaṃ dukkaṭamattano
     yonimaññataraṃ gantvā    niraye vāpi bajjhati
     etañhi bandhanaṃ dukkhaṃ     yamhā dhīro pamuccati.
     Dhammaladdhehi bhogehi      dadaṃ cittaṃ pasādayaṃ
     ubhayattha kaṭaggāho      saddhassa gharamesino
     diṭṭhadhammahitatthāya       samparāya sukhāya ca
     evametaṃ gahaṭṭhānaṃ       cāgo puññaṃ pavaḍḍhati.
     Tatheva ariyavinaye         saddhā yassa patiṭṭhitā
     hirimano ca ottappī     paññavā sīlasaṃvuto
     eso kho ariyavinaye       sukhaṃ jīvīti 1- vuccati.
     Nirāmisaṃ sukhaṃ laddhā       upekkhaṃ adhitiṭṭhati
     pañca nīvaraṇe hitvā     niccaṃ āraddhaviriyo
     jhānāni upasampajja     ekodi nipako sato
     etaṃ 2- ñatvā yathābhūtaṃ    sabbasaññojanakkhaye
     sabbaso anupādāya      sammā cittaṃ vimuccati.
     Tassa sammāvimuttassa     ñāṇaṃ ce hoti tādino
     akuppā me vimuttīti      bhavasaññojanakkhaye.
     Etaṃ kho paramaṃ ñāṇaṃ       etaṃ sukhamanuttaraṃ
     asokaṃ virajaṃ khemaṃ         etaṃ āṇaṇyā muttamanti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. sukhajīvīti . 2 Ma. Yu. evaṃ . 3 Ma. Yu. āṇaṇyamuttamanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 22 page 393-396. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=22&A=8273              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=22&A=8273              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=22&item=316&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=22&siri=296              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=316              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=2843              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=2843              Contents of The Tipitaka Volume 22 https://84000.org/tipitaka/read/?index_22 https://84000.org/tipitaka/english/?index_22

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]