ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 23 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 15 : Sutta. Aṅ. (4): sattaka-aṭṭhaka-navakanipātā

   [47] Athakho jānussoṇī 1- brāhmaṇo yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavatā  saddhiṃ  sammodi  sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ
vītisāretvā  ekamantaṃ  nisīdi  ekamantaṃ  nisinno  kho jānussoṇī
brāhmaṇo  bhagavantaṃ  etadavoca  bhavampi  no  gotamo  brahmacārī
paṭijānātīti  . yañhi taṃ brāhmaṇa sammā vadamāno vadeyya akhaṇḍaṃ
acchiddaṃ  asabalaṃ  akammāsaṃ  paripuṇṇaṃ  parisuddhaṃ  brahmacariyaṃ  caratīti
@Footnote: 1 Ma. jāṇussoṇi. evamuparipi.
Mameva  taṃ  brāhmaṇa  sammā  vadamāno  vadeyya ahañhi brāhmaṇa
akhaṇḍaṃ  acchiddaṃ  asabalaṃ  akammāsaṃ  paripuṇṇaṃ  parisuddhaṃ  brahmacariyaṃ
carāmīti  .  kiṃ  pana  bho  gotama brahmacariyassa khaṇḍampi chiddampi
sabalampi kammāsampīti.
   {47.1}  Idha brāhmaṇa ekacco samaṇo vā brāhmaṇo vā
sammā  brahmacārī  paṭijānamāno  naheva  kho  mātugāmena  saddhiṃ
dvayandvayasamāpattiṃ   samāpajjati   apica   kho   mātugāmassa
ucchādanaṃ  parimaddanaṃ  nhāpanaṃ  sambāhanaṃ sādiyati so taṃ assādeti
taṃ  nikāmeti  tena  ca  vittiṃ  āpajjati  idampi  kho brāhmaṇa
brahmacariyassa   khaṇḍampi   chiddampi  sabalampi  kammāsampi  ayaṃ
vuccati  brāhmaṇa  aparisuddhaṃ  brahmacariyaṃ  carati  saññutto methunena
saññogena na parimuccati jātiyā jarāmaraṇena 1- sokehi paridevehi
dukkhehi domanassehi upāyāsehi na parimuccati dukkhasmāti vadāmi.
   {47.2} Puna caparaṃ brāhmaṇa idhekacco samaṇo vā brāhmaṇo
vā  sammā  brahmacārī paṭijānamāno naheva kho mātugāmena saddhiṃ
dvayandvayasamāpattiṃ   samāpajjati   napi   mātugāmassa  ucchādanaṃ
parimaddanaṃ  nhāpanaṃ  sambāhanaṃ  sādiyati  apica  kho  mātugāmena
saddhiṃ  sañjagghati  saṃkīḷati  saṃkeḷāyati  .pe.  napi  mātugāmena
saddhiṃ  sañjagghati  saṃkīḷati  saṃkeḷāyati  apica  kho  mātugāmassa
cakkhunā  cakkhuṃ  upanijjhāyati  pekkhati  napi  mātugāmassa  cakkhunā
cakkhuṃ  upanijjhāyati  pekkhati  apica  kho  mātugāmassa  saddaṃ
@Footnote: 1 Ma. jarāya maraṇena. evamuparipi.
Suṇāti  tirokuḍḍaṃ vā tiropākāraṃ vā hasantiyā vā bhaṇantiyā vā
gāyantiyā  vā  rodantiyā  vā  napi  mātugāmassa  saddaṃ suṇāti
tirokuḍḍaṃ  vā  tiropākāraṃ  vā  hasantiyā  vā  bhaṇantiyā  vā
gāyantiyā  vā  rodantiyā  vā  apica kho yānissa tāni pubbe
mātugāmena  saddhiṃ  hasitalapitakīḷitāni  tāni  anussarati  napi yānissa
tāni  pubbe  mātugāmena  saddhiṃ  hasitalapitakīḷitāni  tāni anussarati
apica  kho  passati  gahapatiṃ  vā gahapatiputtaṃ vā pañcahi kāmaguṇehi
samappitaṃ  samaṅgībhūtaṃ  paricārayamānaṃ  napi  passati  gahapatiṃ  vā
gahapatiputtaṃ vā pañcahi kāmaguṇehi samappitaṃ samaṅgībhūtaṃ paricārayamānaṃ
   {47.3} apica kho aññataraṃ devanikāyaṃ paṇidhāya brahmacariyaṃ carati
imināhaṃ sīlena vā vatena vā tapena vā brahmacariyena vā devo
vā  bhavissāmi  devaññataro  vāti so taṃ assādeti taṃ nikāmeti
tena  ca  vittiṃ  āpajjati  idampi  kho  brāhmaṇa  brahmacariyassa
khaṇḍampi  chiddampi  sabalampi  kammāsampi  ayaṃ  vuccati  brāhmaṇa
aparisuddhaṃ  brahmacariyaṃ  carati  saññutto  methunena  saññogena  na
parimuccati  jātiyā  jarāmaraṇena  sokehi  paridevehi  dukkhehi
domanassehi upāyāsehi na parimuccati dukkhasmāti vadāmi.
   {47.4}   Yāvakīvañcāhaṃ   brāhmaṇa   imesaṃ   sattannaṃ
methunasaññogānaṃ   aññataraṃ   methunasaññogaṃ   attani   appahīnaṃ
samanupassiṃ  neva  tāvāhaṃ  brāhmaṇa  sadevake  loke  samārake
sabrahmake    sassamaṇabrāhmaṇiyā    pajāya    sadevamanussāya
Anuttaraṃ sammāsambodhiṃ abhisambuddho 1- paccaññāsiṃ
   {47.5} yato ca kho ahaṃ brāhmaṇa imesaṃ sattannaṃ methunasaññogānaṃ
aññataraṃ  methunasaññogaṃ  attani  appahīnaṃ  na  samanupassiṃ  athāhaṃ
brāhmaṇa  sadevake  loke  samārake sabrahmake sassamaṇabrāhmaṇiyā
pajāya  sadevamanussāya  anuttaraṃ sammāsambodhiṃ abhisambuddho paccaññāsiṃ
ñāṇañca  pana  me  dassanaṃ udapādi akuppā me vimutti ayamantimā
jāti  natthidāni  punabbhavoti  . evaṃ vutte jānussoṇī brāhmaṇo
bhagavantaṃ  etadavoca  abhikkantaṃ  bho gotama .pe. upāsakaṃ maṃ bhavaṃ
gotamo dhāretu ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇaṃ gatanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 23 page 55-58. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=23&A=1173              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=23&A=1173              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=23&item=47&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=23&siri=47              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=47              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=4114              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=4114              Contents of The Tipitaka Volume 23 http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com