ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 23 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 15 : Sutta. Aṅ. (4): sattaka-aṭṭhaka-navakanipātā

   [55]  Cattārīmāni  bhikkhave tathāgatassa arakkheyyāni tīhi ca
anupavajjo   .  katamāni  cattāri  tathāgatassa  arakkheyyāni
parisuddhakāyasamācāro   bhikkhave   tathāgato   natthi  tathāgatassa
kāyaduccaritaṃ  yaṃ  tathāgato  rakkheyya mā me idaṃ paro aññāsīti
parisuddhavacīsamācāro bhikkhave tathāgato natthi tathāgatassa vacīduccaritaṃ yaṃ
tathāgato rakkheyya mā me idaṃ paro aññāsīti parisuddhamanosamācāro
bhikkhave  tathāgato  natthi  tathāgatassa  manoduccaritaṃ  yaṃ  tathāgato
rakkheyya  mā  me  idaṃ  paro  aññāsīti  parisuddhājīvo bhikkhave
tathāgato  natthi  tathāgatassa  micchāājīvo  yaṃ  tathāgato rakkheyya
mā me idaṃ paro aññāsīti imāni cattāri tathāgatassa arakkheyyāni.
   {55.1}  Katamehi  tīhi  anupavajjo  svākkhātadhammo bhikkhave
tathāgato  tatra  vata  maṃ  samaṇo vā brāhmaṇo vā devo vā
māro vā brahmā vā koci vā lokasmiṃ sahadhammena paṭicodessati
itipi  tvaṃ  *-  na  svākkhātadhammoti  nimittametaṃ  bhikkhave  na
samanupassāmi   etaṃpahaṃ  1-  bhikkhave  nimittaṃ  asamanupassanto
khemappatto abhayappatto vesārajjappatto viharāmi
   {55.2}  supaññattā  kho  pana  me  bhikkhave  sāvakānaṃ
nibbānagāminī   paṭipadā   yathā   paṭipannā   mama   sāvakā
āsavānaṃ  khayā  anāsavaṃ  cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ  diṭṭheva
@Footnote: 1 Ma. etamahaṃ. evamuparipi.
@* mīkār—kṛ´์ khagœ tavaṃ peḌna tvaṃ
Dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  upasampajja  viharanti  tatra vata
maṃ samaṇo vā brāhmaṇo vā devo vā māro vā brahmā vā koci
vā  lokasmiṃ  sahadhammena  paṭicodessati  itipi  te na supaññattā
sāvakānaṃ  nibbānagāminī  paṭipadā  yathā  paṭipannā  tava  sāvakā
āsavānaṃ  khayā  .pe.  sacchikatvā upasampajja viharantīti nimittametaṃ
bhikkhave  na  samanupassāmi  etaṃpahaṃ  bhikkhave  nimittaṃ asamanupassanto
khemappatto abhayappatto vesārajjappatto viharāmi
   {55.3} anekasatā kho pana me bhikkhave sāvakaparisā āsavānaṃ
khayā .pe. sacchikatvā upasampajja viharanti tatra vata maṃ samaṇo vā
brāhmaṇo vā devo vā māro vā brahmā vā koci vā lokasmiṃ
sahadhammena  paṭicodessati  itipi  te  na  anekasatā  sāvakaparisā
āsavānaṃ  khayā  anāsavaṃ  cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ diṭṭheva dhamme
sayaṃ   abhiññā  sacchikatvā  upasampajja  viharantīti  nimittametaṃ
bhikkhave  na  samanupassati  etaṃpahaṃ  bhikkhave  nimittaṃ  asamanupassanto
khemappatto  abhayappatto  vesārajjappatto  viharāmi  imehi  tīhi
anupavajjo  imāni  kho  bhikkhave  cattāri tathāgatassa arakkheyyāni
imehi ca tīhi anupavajjoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 23 page 84-85. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=23&A=1780              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=23&A=1780              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=23&item=55&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=23&siri=55              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=55              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=4277              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=4277              Contents of The Tipitaka Volume 23 http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com