ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 23 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 15 : Sutta. Aṅ. (4): sattaka-aṭṭhaka-navakanipātā

   [71]  Bhūtapubbaṃ bhikkhave arako nāma satthā ahosi titthakaro
@Footnote: 1 Ma. desesi .  2 Ma. paduṭṭhacitto .  3 Ma. na no.
Kāmesu  vītarāgo  arakassa  kho  pana  bhikkhave satthuno anekāni
sāvakasatāni  ahesuṃ  arako  satthā  sāvakānaṃ evaṃ dhammaṃ deseti
appakaṃ  brāhmaṇa  jīvitaṃ  manussānaṃ parittaṃ lahukaṃ bahudukkhaṃ bahūpāyāsaṃ
mantāya  1-  phoṭṭhabbaṃ  kattabbaṃ  kusalaṃ  caritabbaṃ brahmacariyaṃ natthi
jātassa  amaraṇaṃ  seyyathāpi  brāhmaṇa  tiṇagge ussāvabindu suriye
uggacchante  khippaṃyeva  paṭivigacchati  na  ciraṭṭhitikaṃ  hoti  evameva
kho  brāhmaṇa  ussāvabindūpamaṃ jīvitaṃ manussānaṃ parittaṃ lahukaṃ bahudukkhaṃ
bahūpāyāsaṃ  mantāya  phoṭṭhabbaṃ  kattabbaṃ  kusalaṃ  caritabbaṃ brahmacariyaṃ
natthi jātassa amaraṇaṃ
   {71.1}  seyyathāpi  brāhmaṇa  thullaphusitake deve vassante
udakabubbulaṃ  khippaṃyeva  paṭivigacchati  na ciraṭṭhitikaṃ hoti evameva kho
brāhmaṇa  udakabubbulūpamaṃ  jīvitaṃ  manussānaṃ  parittaṃ  lahukaṃ  bahudukkhaṃ
bahūpāyāsaṃ  mantāya  phoṭṭhabbaṃ  kattabbaṃ  kusalaṃ  caritabbaṃ brahmacariyaṃ
natthi jātassa amaraṇaṃ seyyathāpi brāhmaṇa udake daṇḍarāji khippaṃyeva
paṭivigacchati  na  ciraṭṭhitikā  hoti  evameva  kho brāhmaṇa udake
daṇḍarājūpamaṃ jīvitaṃ manussānaṃ parittaṃ lahukaṃ ... natthi jātassa amaraṇaṃ
seyyathāpi  brāhmaṇa  nadī  pabbateyyā  dūraṅgamā  sīghasotā
hārahārinī natthi so khaṇo vā layo vā muhutto vā yaṃ sā dharati 2-
athakho sā gacchate ca 3- vattate ca 3- sandate ca 3- evameva kho
brāhmaṇa  nadīpabbateyyūpamaṃ  jīvitaṃ  manussānaṃ  parittaṃ  lahukaṃ  ...
Natthi   jātassa   amaraṇaṃ   seyyathāpi   brāhmaṇa   balavā
@Footnote: 1 Ma. mantāyaṃ. evamuparipi .  2 Sī. tharati . Ma. āvattati .  3 Ma. va.
Puriso  jivhagge  kheḷapiṇḍaṃ  saññūhitvā  appakasireneva  vameyya
evameva  kho  brāhmaṇa  kheḷapiṇḍūpamaṃ  jīvitaṃ  manussānaṃ  parittaṃ
lahukaṃ  ... natthi jātassa amaraṇaṃ seyyathāpi brāhmaṇa divasasantatte
ayokaṭāhe  maṃsapesī  1-  pakkhittā  khippaṃyeva  paṭivigacchati  na
ciraṭṭhitikā  hoti  evameva  kho  brāhmaṇa  maṃsapesūpamaṃ  manussānaṃ
jīvitaṃ  parittaṃ lahukaṃ ... natthi jātassa amaraṇaṃ seyyathāpi brāhmaṇa
gāvī  vajjhā  āghātanaṃ  nīyamānā  yaññadeva  2-  pādaṃ uddharati
santike 3- [4]- vadhassa santike maraṇassa evameva kho brāhmaṇa
gāvīvajjhūpamaṃ  5-  jīvitaṃ  manussānaṃ parittaṃ lahukaṃ bahudukkhaṃ bahūpāyāsaṃ
mantāya  phoṭṭhabbaṃ  kattabbaṃ  kusalaṃ  caritabbaṃ  brahmacariyaṃ  natthi
jātassa amaraṇanti.
   {71.2} Tena kho pana bhikkhave samayena manussānaṃ saṭṭhivassasahassāni
āyuppamāṇaṃ ahosi pañcavassasatikā kumārikā alaṃpateyyā ahosi tena
kho pana bhikkhave samayena manussānaṃ chaḷevābādhā ahesuṃ sītaṃ uṇhaṃ jigacchā
pipāsā uccāro passāvo so hi nāma bhikkhave arako satthā evaṃdīghāyukesu
manussesu evaṃciraṭṭhitikesu evaṃappābādhesu sāvakānaṃ evaṃ dhammaṃ desessati
appakaṃ  brāhmaṇa  jīvitaṃ  manussānaṃ parittaṃ lahukaṃ bahudukkhaṃ bahūpāyāsaṃ
mantāya  phoṭṭhabbaṃ  kattabbaṃ kusalaṃ caritabbaṃ brahmacariyaṃ natthi jātassa
amaraṇanti
   {71.3} etarahi [6]- bhikkhave sammā vadamāno vadeyya appakaṃ jīvitaṃ
manussānaṃ  parittaṃ  lahukaṃ  bahudukkhaṃ  bahūpāyāsaṃ  mantāya  phoṭṭhabbaṃ
kattabbaṃ  kusalaṃ  caritabbaṃ brahmacariyaṃ natthi jātassa amaraṇanti etarahi
@Footnote: 1 Ma. maṃsapesi .  2 Ma. yaṃ yadeva .  3 Ma. santikeva .  4 Ma. hoti.
@5 Ma. govajjhūpamaṃ .  6 Ma. taṃ.
Bhikkhave yo ciraṃ jīvati so vassasataṃ appaṃ vā bhiyyo vā vassasataṃ
kho  pana  bhikkhave  jīvanto  tīṇiyeva  utusatāni  jīvati  utusataṃ
hemantānaṃ  utusataṃ  gimhānaṃ  utusataṃ  vassānaṃ  tīṇi  kho  pana
bhikkhave  utusatāni  jīvanto  dvādasayeva  māsasatāni jīvati cattāri
māsasatāni  hemantānaṃ  cattāri  māsasatāni  gimhānaṃ  cattāri
māsasatāni  vassānaṃ  dvādasa  kho pana bhikkhave māsasatāni jīvanto
catuvīsatiṃyeva  aḍḍhamāsasatāni  jīvati  aṭṭhaḍḍhamāsasatāni  hemantānaṃ
aṭṭhaḍḍhamāsasatāni  gimhānaṃ  aṭṭhaḍḍhamāsasatāni  vassānaṃ  catuvīsatiṃ
kho  pana  bhikkhave  aḍḍhamāsasatāni jīvanto chattiṃsaṃyeva rattisahassāni
jīvati  dvādasa  rattisahassāni  hemantānaṃ  dvādasa  rattisahassāni
gimhānaṃ  dvādasa  rattisahassāni  vassānaṃ  chattiṃsaṃ kho pana bhikkhave
rattisahassāni  jīvanto  dvesattatiññeva  1-  bhattasahassāni  bhuñjati
catuvīsatiṃ  bhattasahassāni  hemantānaṃ  catuvīsatiṃ  bhattasahassāni  gimhānaṃ
catuvīsatiṃ   bhattasahassāni   vassānaṃ  saddhiṃ  mātuthaññāya  saddhiṃ
bhattantarāyena
   {71.9}  tatrīme bhattantarāyā kupitopi 2- bhattaṃ na bhuñjati
dukkhitopi  bhattaṃ  na bhuñjati byādhitopi bhattaṃ na bhuñjati uposathikopi
bhattaṃ na bhuñjati alābhakenapi bhattaṃ na bhuñjati iti kho bhikkhave mayā
vassasatāyukassa  manussassa  āyupi  saṅkhāto  āyuppamāṇampi saṅkhātaṃ
utūpi  saṅkhātā  saṃvaccharāpi saṅkhātā māsāpi saṅkhātā aḍḍhamāsāpi
saṅkhātā  rattīpi  saṅkhātā  divāpi  saṅkhātā  bhattāpi  saṅkhātā
@Footnote: 1 Ma. dvesattatiyeva. 2 Ma. kapimidudhopi.
Bhattantarāyāpi  saṅkhātā  yaṃ  bhikkhave  satthārā  karaṇīyaṃ sāvakānaṃ
hitesinā  anukampakena anukampaṃ upādāya kataṃ vo taṃ mayā etāni
bhikkhave rukkhamūlāni etāni suññāgārāni jhāyatha bhikkhave mā pamādattha
mā pacchā vippaṭisārino ahuvattha ayaṃ vo amhākaṃ anusāsanīti.
           Mahāvaggo dutiyo.
            Tassuddānaṃ
     hiripurisaṃ nāgaraṃ upamā 1-  dhammaññū pārichattakaṃ
     sakkaccaṃ bhāvanaṃ 2- aggi  sunettaarakenānusāsanīti 3-.
           ------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 23 page 138-142. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=23&A=2972              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=23&A=2972              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=23&item=71&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=23&siri=71              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=71              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=4676              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=4676              Contents of The Tipitaka Volume 23 http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com