ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 23 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 15 : Sutta. Aṅ. (4): sattaka-aṭṭhaka-navakanipātā

          Uposathavaggo pañcamo
   [131] 41 Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tatra  kho bhagavā  bhikkhū
āmantesi  bhikkhavoti . bhadanteti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ .
Bhagavā etadavoca
   {131.1}  aṭṭhaṅgasamannāgato  bhikkhave  uposatho  upavuttho
mahapphalo hoti mahānisaṃso mahājutiko mahāvipphāro . Kathaṃ upavuttho ca
bhikkhave  aṭṭhaṅgasamannāgato  uposatho  mahapphalo  hoti  mahānisaṃso
mahājutiko  mahāvipphāro  idha bhikkhave ariyasāvako iti paṭisañcikkhati
yāvajīvaṃ  arahanto  pāṇātipātaṃ  pahāya  pāṇātipātā  paṭiviratā
nihitadaṇḍā  nihitasatthā  lajjī  dayāpannā  sabbapāṇabhūtahitānukampino
viharanti  ahaṃpajja  imañca  rattiṃ  imañca  divasaṃ pāṇātipātaṃ pahāya
pāṇātipātā  paṭivirato  nihitadaṇḍo  nihitasattho  lajjī  dayāpanno
@Footnote: 1 Ma. nānūpapattiyo . 2 Ma. kiriyaṃ dve sappurisā abhisando vipāko cāti.
Sabbapāṇabhūtahitānukampī  viharāmi  imināpaṅgena  1-  arahataṃ anukaromi
uposatho  ca  me  upavuttho  bhavissatīti  iminā  paṭhamena aṅgena
samannāgato hoti .pe.
   {131.2}  Yāvajīvaṃ arahanto adinnādānaṃ pahāya adinnādānā
paṭiviratā dinnādāyī dinnapāṭikaṅkhī athenena sucibhūtena attanā viharanti
ahaṃpajja  imañca rattiṃ imañca divasaṃ adinnādānaṃ pahāya adinnādānā
paṭivirato dinnādāyī dinnapāṭikaṅkhī athenena sucibhūtena attanā viharāmi
imināpaṅgena arahataṃ anukaromi uposatho ca me upavuttho bhavissatīti iminā
dutiyena aṅgena samannāgato hoti .pe.
   {131.3}  Yāvajīvaṃ arahanto abrahmacariyaṃ pahāya brahmacārino
ārācārino  viratā  methunā  gāmadhammā  ahaṃpajja  imañca  rattiṃ
imañca divasaṃ abrahmacariyaṃ pahāya brahmacārī ārācārī virato methunā
gāmadhammā imināpaṅgena arahataṃ anukaromi uposatho ca me upavuttho
bhavissatīti iminā tatiyena aṅgena samannāgato hoti .pe.
   {131.4} Yāvajīvaṃ arahanto musāvādaṃ pahāya musāvādā paṭiviratā
saccavādino saccasandhā ṭhetā paccayikā avisaṃvādakā lokassa ahaṃpajja
imañca rattiṃ imañca divasaṃ musāvādaṃ pahāya musāvādā paṭivirato saccavādī
saccasandho ṭheto paccayiko avisaṃvādako lokassa imināpaṅgena arahataṃ
anukaromi uposatho ca me upavuttho bhavissatīti iminā catutthena aṅgena
samannāgato hoti .pe.
   {131.5}   Yāvajīvaṃ   arahanto  surāmerayamajjapamādaṭṭhānaṃ
pahāya surāmerayamajjapamādaṭṭhānā paṭiviratā
@Footnote: 1 Sī. Yu. imināpi aṅgena. evamuparipi.
Ahaṃpajja  imañca  rattiṃ  imañca  divasaṃ  surāmerayamajjapamādaṭṭhānaṃ
pahāya   surāmerayamajjapamādaṭṭhānā   paṭivirato   imināpaṅgena
arahataṃ  anukaromi  uposatho  ca  me  upavuttho  bhavissatīti iminā
pañcamena aṅgena samannāgato hoti .pe.
   {131.6}  Yāvajīvaṃ  arahanto  ekabhattikā rattūparatā viratā
vikālabhojanā  ahaṃpajja  imañca  rattiṃ  imañca  divasaṃ  ekabhattiko
rattūparato  virato  vikālabhojanā  imināpaṅgena  arahataṃ  anukaromi
uposatho  ca  me  upavuttho  bhavissatīti  iminā  chaṭṭhena aṅgena
samannāgato hoti .pe.
   {131.7}  Yāvajīvaṃ  arahanto naccagītavāditavisūkadassanamālāgandha-
vilepanadhāraṇamaṇḍanavibhūsanaṭṭhānaṃ   1-   pahāya  naccagītavāditavisūka-
dassanamālāgandhavilepanadhāraṇamaṇḍanavibhūsanaṭṭhānā paṭiviratā
ahaṃpajja  imañca  rattiṃ  imañca  divasaṃ  naccagītavāditavisūkadassana-
mālāgandhavilepanadhāraṇamaṇḍanavibhūsanaṭṭhānaṃ    pahāya    naccagīta-
vāditavisūkadassanamālāgandhavilepanadhāraṇamaṇḍanavibhūsanaṭṭhānā
paṭivirato  imināpaṅgena arahataṃ anukaromi uposatho ca me upavuttho
bhavissatīti iminā sattamena aṅgena samannāgato hoti .pe.
   {131.8}  Yāvajīvaṃ  arahanto  uccāsayanamahāsayanaṃ  pahāya
uccāsayanamahāsayanā  paṭiviratā  nīcaseyyaṃ  kappenti  mañcake  vā
tiṇasantharake vā ahaṃpajja imañca rattiṃ imañca divasaṃ uccāsayanamahāsayanaṃ
pahāya  uccāsayanamahāsayanā paṭivirato nīcaseyyaṃ kappemi mañcake vā
tiṇasantharake  vā  imināpaṅgena  arahataṃ anukaromi uposatho ca me
upavuttho  bhavissatīti  iminā aṭṭhamena aṅgena samannāgato hoti .
Evaṃ  upavuttho  kho bhikkhave aṭṭhaṅgasamannāgato uposatho mahapphalo
hoti mahānisaṃso mahājutiko mahāvipphāroti.
@Footnote: 1 aṅ. tika. 20/272 nacca... dassanā mālā....             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 23 page 253-255. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=23&A=5405              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=23&A=5405              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=23&item=131&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=23&siri=114              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=131              Contents of The Tipitaka Volume 23 http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com