ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 23 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 15 : Sutta. Aṅ. (4): sattaka-aṭṭhaka-navakanipātā

   [135]  45  Ekaṃ  samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa  ārāme  . athakho bojjhā upāsikā yena bhagavā
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi .
Ekamantaṃ nisinnaṃ kho bojjhaṃ upāsikaṃ bhagavā etadavoca aṭṭhaṅgasamannāgato
bojjhe  uposatho  upavuttho  mahapphalo hoti mahānisaṃso mahājutiko
mahāvipphāro.
   {135.1}  Kathaṃ  upavuttho  ca  bojjhe  aṭṭhaṅgasamannāgato
uposatho  mahapphalo  hoti  mahānisaṃso  mahājutiko  mahāvipphāro
@Footnote: 1 Ma. evametaṃ evametaṃ .  2 Ma. sadevakassapissa.
Idha  bojjhe  ariyasāvako  iti  paṭisañcikkhati  yāvajīvaṃ  arahanto
pāṇātipātaṃ   pahāya   pāṇātipātā   paṭiviratā   nihitadaṇḍā
nihitasatthā  lajjī  dayāpannā  sabbapāṇabhūtahitānukampino  viharanti
ahaṃpajja  imañca rattiṃ imañca divasaṃ pāṇātipātaṃ pahāya pāṇātipātā
paṭivirato  nihitadaṇḍo  nihitasattho  lajjī  dayāpanno  sabbapāṇabhūta-
hitānukampī viharāmi imināpaṅgena arahataṃ anukaromi uposatho ca me
upavuttho bhavissatīti
   {135.2} iminā paṭhamena aṅgena samannāgato hoti .pe. Yāvajīvaṃ
arahanto  uccāsayanamahāsayanaṃ  pahāya  uccāsayanamahāsayanā  paṭiviratā
nīcaseyyaṃ kappenti mañcake vā tiṇasantharake vā ahaṃpajja imañca rattiṃ
imañca  divasaṃ uccāsayanamahāsayanaṃ pahāya uccāsayanamahāsayanā paṭivirato
nīcaseyyaṃ  kappemi  mañcake  vā  tiṇasantharake  vā  imināpaṅgena
arahataṃ  anukaromi  uposatho  ca  me  upavuttho  bhavissatīti iminā
aṭṭhamena aṅgena samannāgato hoti . evaṃ upavuttho kho bojjhe
aṭṭhaṅgasamannāgato  uposatho  mahapphalo  hoti mahānisaṃso mahājutiko
mahāvipphāro.
   {135.3}  Kīvamahapphalo  hoti  kīvamahānisaṃso  kīvamahājutiko
kīvamahāvipphāro seyyathāpi bojjhe yo imesaṃ soḷasannaṃ mahājanapadānaṃ
pahūtasattaratanānaṃ  issarādhipaccaṃ  rajjaṃ  kāreyya  seyyathīdaṃ  aṅgānaṃ
magadhānaṃ kāsīnaṃ kosalānaṃ vajjīnaṃ mallānaṃ cetīnaṃ vaṃsānaṃ kurūnaṃ pañcālānaṃ
macchānaṃ  sūrasenānaṃ  assakānaṃ  avantīnaṃ  gandhārānaṃ  kambojānaṃ
Aṭṭhaṅgasamannāgatassa  uposathassa  etaṃ  kalaṃ  nāgghati  soḷasiṃ  taṃ
kissa  hetu  kapaṇaṃ  bojjhe  mānusakaṃ  rajjaṃ  dibbaṃ sukhaṃ upanidhāya
yāni bojjhe mānusakāni paññāsaṃ vassāni cātummahārājikānaṃ devānaṃ
eso eko rattindivo tāya rattiyā tiṃsarattiyo māso tena māsena
dvādasamāsiyo  saṃvaccharo  tena saṃvaccharena dibbāni pañca vassasatāni
cātummahārājikānaṃ  devānaṃ  āyuppamāṇaṃ  ṭhānaṃ kho panetaṃ bojjhe
vijjati yaṃ idhekacco itthī vā puriso vā aṭṭhaṅgasamannāgataṃ uposathaṃ
upavasitvā  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  cātummahārājikānaṃ devānaṃ
sahabyataṃ  upapajjeyya  idaṃ  kho pana metaṃ bojjhe sandhāya bhāsitaṃ
kapaṇaṃ mānusakaṃ rajjaṃ dibbaṃ sukhaṃ upanidhāya.
   {135.4}  Yaṃ bojjhe mānusakaṃ vassasataṃ .pe. yāni bojjhe
mānusakāni  dve vassasatāni .pe. cattāri vassasatāni .pe. aṭṭha
vassasatāni .pe. soḷasa vassasatāni paranimmitavasavattīnaṃ devānaṃ eso
eko  rattindivo  tāya  rattiyā tiṃsarattiyo māso tena māsena
dvādasamāsiyo saṃvaccharo tena saṃvaccharena dibbāni soḷasa vassasahassāni
paranimmitavasavattīnaṃ devānaṃ āyuppamāṇaṃ ṭhānaṃ kho panetaṃ bojjhe vijjati
yaṃ idhekacco itthī vā puriso vā aṭṭhaṅgasamannāgataṃ uposathaṃ upavasitvā
kāyassa bhedā parammaraṇā paranimmitavasavattīnaṃ devānaṃ sahabyataṃ upapajjeyya
idaṃ kho pana metaṃ bojjhe sandhāya bhāsitaṃ kapaṇaṃ mānusakaṃ rajjaṃ dibbaṃ sukhaṃ
upanidhāyāti.
        Pāṇaṃ na haññe na cādinnamādiye
        musā na bhāse na ca majjapo siyā
        abrahmacariyā virameyya methunā
        rattiṃ na bhuñjeyya vikālabhojanaṃ
        mālaṃ na dhāraye na ca gandhamācare
        mañce chamāyaṃva sayetha santhate
        etañhi aṭṭhaṅgikamāhuposathaṃ
        buddhena dukkhantagunā pakāsitaṃ
        cando ca sūro ca ubho sudassanā
        obhāsayantā anuyanti yāvatā
        tamonudā te pana antalikkhagā
        nabhe pabhāsanti disā virocanā
        etamhi yaṃ vijjati antare dhanaṃ
        muttā maṇī veḷuriyañca bhaddakaṃ
        siṅgī suvaṇṇaṃ athavāpi kāñcanaṃ
        yaṃ jātarūpaṃ haṭakanti vuccati
        aṭṭhaṅgupetassa uposathassa
        kalampi te nānubhavanti soḷasiṃ
        candappabhā tāragaṇāva sabbe
        tasmā hi nārī ca naro ca sīlavā
        Aṭṭhaṅgupetaṃ upavassuposathaṃ
        puññāni katvāna sukhudrayāni
        aninditā saggamupenti ṭhānanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 23 page 265-269. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=23&A=5671              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=23&A=5671              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=23&item=135&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=23&siri=118              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=135              Contents of The Tipitaka Volume 23 http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com