ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 23 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 15 : Sutta. Aṅ. (4): sattaka-aṭṭhaka-navakanipātā

   [193] 103 Ekaṃ samayaṃ bhagavā kosambīsu 2- cārikaṃ caramāno mahatā
@Footnote: 1 Ma. sucīmatā .  2 Ma. Yu. kosalesu.
Bhikkhusaṅghena  saddhiṃ  yena icchānaṅgalaṃ nāma kosalānaṃ brāhmaṇagāmo
tadavasari tatra sudaṃ bhagavā icchānaṅgale viharati icchānaṅgalavanasaṇḍe.
   {193.1} Assosuṃ kho icchānaṅgalakā brāhmaṇagahapatikā samaṇo
khalu bho gotamo sakyaputto sakyakulā pabbajito icchānaṅgalaṃ anuppatto
icchānaṅgale  viharati  icchānaṅgalavanasaṇḍe  taṃ  kho  pana  bhavantaṃ
gotamaṃ  evaṃkalyāṇo  kittisaddo abbhuggato itipi so bhagavā arahaṃ
sammāsambuddho  .pe.  sādhu  kho  pana  tathārūpānaṃ arahataṃ dassanaṃ
hotīti  athakho  icchānaṅgalakā  brāhmaṇagahapatikā  tassā  rattiyā
accayena  pahūtaṃ  khādanīyaṃ bhojanīyaṃ ādāya yena icchānaṅgalavanasaṇḍo
tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  bahidvārakoṭṭhake  aṭṭhaṃsu  uccāsaddā
mahāsaddā.
   {193.2} Tena kho pana samayena āyasmā nāgito bhagavato upaṭṭhāko
hoti . athakho bhagavā āyasmantaṃ nāgitaṃ āmantesi ke pana te nāgita
uccāsaddā  mahāsaddā  kevaṭṭā maññe macchaṃ vilopentīti 1- .
Ete  bhante  icchānaṅgalakā  brāhmaṇagahapatikā  pahūtaṃ  khādanīyaṃ
bhojanīyaṃ  ādāya  bahidvārakoṭṭhake  ṭhitā  bhagavantañceva  uddissa
bhikkhusaṅghañcāti . mā 2- tvaṃ nāgita yasena samāgama 3- mā ca mayā
yaso yo kho nāgita na yimassa nekkhammasukhassa pavivekasukhassa upasamasukhassa
sambodhasukhassa  nikāmalābhī  assa  akicchalābhī  akasiralābhī  yassāhaṃ
nekkhammasukhassa  .pe.  nikāmalābhī  assaṃ 4- akicchalābhī akasiralābhī
@Footnote: 1 Ma. macchavilopeti. 2 Ma. māhaṃ. 3 Ma. samāgamaṃ. 4 Ma. ayaṃ pāṭho natthi.
@evamuparipi.
So  taṃ  miḷhasukhaṃ  middhasukhaṃ  lābhasakkārasilokasukhaṃ  sādiyeyyāti .
Adhivāsetu  dāni bhante bhagavā adhivāsetu sugato adhivāsanakālodāni
bhante bhagavato yena yenapi dāni bhante bhagavā gamissati tanninnā ca 1-
bhavissanti  brāhmaṇagahapatikā  negamā  ceva jānapadā ca seyyathāpi
bhante  thullaphusitake  deve  vassante  yathāninnaṃ udakāni pavattanti
evameva kho bhante yena yenapi dāni bhagavā gamissati tanninnā ca 1-
bhavissanti  brāhmaṇagahapatikā  negamā  ceva  jānapadā ca taṃ kissa
hetu  tathā  hi bhante bhagavato sīlapaññāṇanti mā 2- tvaṃ nāgita
yasena samāgama 3- mā ca mayā yaso yo kho nāgita na yimassa
nekkhammasukhassa .pe. nikāmalābhī assa .pe. yassāhaṃ nekkhammasukhassa
.pe.  sambodhasukhassa  nikāmalābhī  assaṃ  .pe.  so  taṃ miḷhasukhaṃ
middhasukhaṃ  lābhasakkārasilokasukhaṃ  sādiyeyya  .  devatāpi kho nāgita
ekaccā  nayimassa  nekkhammasukhassa  .pe.  nikāmalābhiniyo  assu
akicchalābhiniyo  akasiralābhiniyo  yassāhaṃ  nekkhammasukhassa  .pe.
Nikāmalābhī  assaṃ  akicchalābhī  akasiralābhī  tumhākampi  kho  nāgita
saṃgamma  samāgamma  saṅgaṇikavihāraṃ  anuyuttānaṃ  viharataṃ  evaṃ  hoti
naha  nūname  āyasmanto imassa nekkhammasukhassa .pe. nikāmalābhino
assu  akicchalābhino  akasiralābhino  yassāhaṃ  nekkhammasukhassa  .pe.
Nikāmalābhī  assaṃ akicchalābhī akasiralābhī tathā hi paname āyasmanto
saṃgamma samāgamma saṅgaṇikavihāraṃ anuyuttā viharanti.
@Footnote: 1 Ma. - va . 2 Ma. māhaṃ . 3 Ma. samāgamaṃ.
   {193.3} Idhāhaṃ nāgita bhikkhū passāmi aññamaññaṃ aṅgulipaṭodakena 1-
sañjagghante  saṃkīḷante  tassa  mayhaṃ nāgita evaṃ hoti naha nūname
āyasmanto  imassa  nekkhammasukhassa  .pe.  nikāmalābhino  assu
akicchalābhino   akasiralābhino   yassāhaṃ  nekkhammasukhassa  .pe.
Nikāmalābhī  assaṃ  .pe.  tathā  hi  paname āyasmanto aññamaññaṃ
aṅgulipaṭodakena 1- sañjagghanti saṃkīḷanti.
   {193.4} Idha panāhaṃ nāgita bhikkhū passāmi yāvadatthaṃ udarāvadehakaṃ
bhuñjitvā  seyyasukhaṃ passasukhaṃ middhasukhaṃ anuyutte viharante tassa mayhaṃ
nāgita evaṃ hoti naha nūname āyasmanto imassa nekkhammasukhassa .pe.
Nikāmalābhino assu akicchalābhino akasiralābhino yassāhaṃ nekkhammasukhassa
.pe. nikāmalābhī assaṃ .pe. tathā hi paname āyasmanto yāvadatthaṃ
udarāvadehakaṃ bhuñjitvā seyyasukhaṃ passasukhaṃ middhasukhaṃ anuyuttā viharanti.
   {193.5} Idhāhaṃ nāgita bhikkhuṃ passāmi gāmantavihāre 2- samāhitaṃ
nisinnaṃ tassa mayhaṃ nāgita evaṃ hoti idāni imaṃ āyasmantaṃ ārāmiko
vā  upaṭṭhahissati  samaṇuddeso  vā taṃ tamhā samādhimhā gamissatīti
tenāhaṃ nāgita tassa bhikkhuno na attamano homi gāmantavihārena.
   {193.6} Idha panāhaṃ nāgita bhikkhuṃ passāmi araññe capalāyamānaṃ
nisinnaṃ  tassa  mayhaṃ  nāgita  evaṃ  hoti idāni ayamāyasmā imaṃ
niddākilamathaṃ    paṭivinodetvā   araññasaññaṃyeva   manasikarissati
@Footnote: 1 Sī. Yu. aṅgulipaṭodakehi .  2 Ma. gāmantaravihāriṃ.
Ettakanti  tenāhaṃ  nāgita  tassa  bhikkhuno  attamano  homi
araññavihārena.
   {193.7} Idha panāhaṃ nāgita bhikkhuṃ passāmi āraññakaṃ araññe
asamāhitaṃ  nisinnaṃ tassa mayhaṃ nāgita evaṃ hoti idāni ayamāyasmā
asamāhitaṃ  vā  cittaṃ  samādahissati samāhitaṃ vā cittaṃ anurakkhissatīti
tenāhaṃ nāgita tassa bhikkhuno attamano homi araññavihārena.
   {193.8} Idha panāhaṃ nāgita bhikkhuṃ passāmi āraññakaṃ araññe
samāhitaṃ  nisinnaṃ  tassa mayhaṃ nāgita evaṃ hoti idāni ayamāyasmā
avimuttaṃ vā cittaṃ vimuñcissati vimuttaṃ vā cittaṃ anurakkhissatīti tenāhaṃ
nāgita tassa bhikkhuno attamano homi araññavihārena.
   {193.9} Idha panāhaṃ nāgita bhikkhuṃ passāmi gāmantavihāriṃ lābhiṃ
cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārānaṃ   .   so   taṃ
lābhasakkārasilokaṃ   nikkāmayamāno   riñcati  paṭisallānaṃ  riñcati
araññavanapatthāni  pantāni  senāsanāni  gāmanigamarājadhāniṃ  osaritvā
vāsaṃ  kappeti . tenāhaṃ nāgita tassa bhikkhuno na attamano homi
gāmantavihārena.
   {193.10}  Idha panāhaṃ nāgita bhikkhuṃ passāmi āraññakaṃ lābhiṃ
cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārānaṃ   .   so   taṃ
lābhasakkārasilokaṃ   paṭipaṇāmetvā   na   riñcati   paṭisallānaṃ
na  riñcati  araññavanapatthāni  pantāni  senāsanāni  .  tenāhaṃ
nāgita tassa bhikkhuno attamano homi araññavihārena.
   {193.11}  Yasmāhaṃ  nāgita  samaye  addhānamaggapaṭipanno na
kiñci passāmi purato vā pacchato vā phāsu me nāgita tasmiṃ samaye
hoti antamaso uccārapassāvakammassāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 23 page 352-357. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=23&A=7483              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=23&A=7483              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=23&item=193&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=23&siri=159              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=193              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=6362              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=6362              Contents of The Tipitaka Volume 23 http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com