ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 23 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 15 : Sutta. Aṅ. (4): sattaka-aṭṭhaka-navakanipātā

   [226] 22 Tayo ca bhikkhave assakhaḷuṅke desessāmi tayo ca
purisakhaḷuṅke tayo ca assasadasse tayo ca purisasadasse tayo ca bhadde
assājāniye tayo ca bhadde purisājāniye taṃ suṇātha.
   {226.1} Katame ca bhikkhave tayo assakhaḷuṅkā idha bhikkhave ekacco
assakhaḷuṅko   javasampanno   hoti   navaṇṇasampanno  naāroha-
pariṇāhasampanno idha pana bhikkhave ekacco assakhaḷuṅko javasampanno
ca  hoti vaṇṇasampanno ca naārohapariṇāhasampanno idha pana bhikkhave
ekacco  assakhaḷuṅko  javasampanno  ca  hoti  vaṇṇasampanno  ca
ārohapariṇāhasampanno ca. Ime kho bhikkhave tayo assakhaḷuṅkā.
   {226.2} Katame ca bhikkhave tayo purisakhaḷuṅkā idha bhikkhave ekacco
purisakhaḷuṅko   javasampanno   hoti   navaṇṇasampanno  naāroha-
pariṇāhasampanno  idha  pana  bhikkhave  ekacco  purisakhaḷuṅko
javasampanno  ca  hoti  vaṇṇasampanno  ca  naārohapariṇāhasampanno
idha  pana  bhikkhave  ekacco  purisakhaḷuṅko  javasampanno  ca hoti
vaṇṇasampanno ca ārohapariṇāhasampanno ca.
   {226.3}  Kathañca  bhikkhave  purisakhaḷuṅko  javasampanno  hoti
navaṇṇasampanno  naārohapariṇāhasampanno  idha  pana  bhikkhave  bhikkhu
idaṃ  dukkhanti yathābhūtaṃ pajānāti ayaṃ dukkhasamudayoti yathābhūtaṃ pajānāti
ayaṃ  dukkhanirodhoti  yathābhūtaṃ pajānāti ayaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadāti
yathābhūtaṃ  pajānāti  idamassa  javasmiṃ  vadāmi  abhidhamme  kho  pana
abhivinaye  pañhaṃ  puṭṭho  saṃsādeti  no  vissajjeti  idamassa  na
vaṇṇasmiṃ  vadāmi  na  kho  pana  lābhī hoti cīvarapiṇḍapātasenāsana-
gilānapaccayabhesajjaparikkhārānaṃ   idamassa   na   ārohapariṇāhasmiṃ
vadāmi  evaṃ  kho  bhikkhave  purisakhaḷuṅko  javasampanno  hoti
navaṇṇasampanno naārohapariṇāhasampanno.
   {226.4}  Kathañca  bhikkhave purisakhaḷuṅko javasampanno ca hoti
vaṇṇasampanno  ca  naārohapariṇāhasampanno  idha  bhikkhave bhikkhu idaṃ
dukkhanti  yathābhūtaṃ  pajānāti  .pe.  ayaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadāti
yathābhūtaṃ pajānāti idamassa javasmiṃ vadāmi abhidhamme kho pana abhivinaye
Pañhaṃ  puṭṭho  vissajjeti  no  saṃsādeti  idamassa  vaṇṇasmiṃ
vadāmi  na  kho  pana  lābhī  hoti  cīvarapiṇḍapātasenāsanagilāna-
paccayabhesajjaparikkhārānaṃ  idamassa  na  ārohapariṇāhasmiṃ  vadāmi
evaṃ  kho  bhikkhave purisakhaḷuṅko javasampanno hoti vaṇṇasampanno ca
naārohapariṇāhasampanno.
   {226.5}  Kathañca  bhikkhave purisakhaḷuṅko javasampanno ca hoti
vaṇṇasampanno  ca  ārohapariṇāhasampanno ca idha bhikkhave bhikkhu idaṃ
dukkhanti  yathābhūtaṃ  pajānāti  .pe.  ayaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadāti
yathābhūtaṃ  pajānāti  idamassa  javasmiṃ  vadāmi  abhidhamme  kho  pana
abhivinaye  pañhaṃ  puṭṭho  vissajjeti no saṃsādeti idamassa vaṇṇasmiṃ
vadāmi  lābhī  kho  pana  hoti  cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccaya-
bhesajjaparikkhārānaṃ  idamassa  ārohapariṇāhasmiṃ  vadāmi  evaṃ  kho
bhikkhave  purisakhaḷuṅko  javasampanno  ca  hoti  vaṇṇasampanno  ca
ārohapariṇāhasampanno ca. Ime kho bhikkhave tayo purisakhaḷuṅkā.
   {226.6} Katame ca bhikkhave tayo assasadassā idha bhikkhave ekacco
assasadasso  .pe.  javasampanno  ca  hoti  vaṇṇasampanno  ca
ārohapariṇāhasampanno ca. Ime kho bhikkhave tayo assasadassā.
   {226.7}  Katame ca bhikkhave tayo purisasadassā idha bhikkhave
ekacco  purisasadasso  .pe.  javasampanno  ca hoti vaṇṇasampanno
ca ārohapariṇāhasampanno ca
   {226.8} Kathañca bhikkhave purisasadasso .p. Javasampanno ca hoti
vaṇṇasampanno  ca  ārohapariṇāhasampanno  ca  idha  bhikkhave  bhikkhu
pañcannaṃ  orambhāgiyānaṃ saṃyojanānaṃ parikkhayā opapātiko hoti tattha
parinibbāyī  anāvattidhammo  tasmā  lokā  idamassa  javasmiṃ vadāmi
abhidhamme  kho pana abhivinaye pañhaṃ puṭṭho vissajjeti no saṃsādeti
idamassa  vaṇṇasmiṃ vadāmi lābhī kho pana hoti cīvarapiṇḍapātasenāsana-
gilānapaccayabhesajjaparikkhārānaṃ    idamassa    ārohapariṇāhasmiṃ
vadāmi  evaṃ  kho  bhikkhave  purisasadasso  javasampanno  ca  hoti
vaṇṇasampanno  ca  ārohapariṇāhasampanno  ca  .  ime  kho
bhikkhave tayo purisasadassā.
   {226.9} Katame ca bhikkhave tayo bhaddā assājāniyā idha bhikkhave
ekacco bhaddo assājāniyo .pe. javasampanno ca hoti vaṇṇasampanno
ca  ārohapariṇāhasampanno  ca  . ime kho bhikkhave tayo bhaddā
assājāniyā.
   {226.10} Katame ca bhikkhave tayo bhaddā purisājāniyā idha
bhikkhave  ekacco bhaddo purisājāniyo .pe. javasampanno ca hoti
vaṇṇasampanno ca ārohapariṇāhasampanno ca.
   {226.11} Kathañca bhikkhave bhaddo purisājāniyo .pe. Javasampanno
ca  hoti  vaṇṇasampanno  ca ārohapariṇāhasampanno ca idha bhikkhave
bhaddo purisājāniyo āsavānaṃ khayā anāsavaṃ cetovimuttiṃ paññāvimuttiṃ
Diṭṭheva  dhamme  sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja viharati idamassa
javasmiṃ  vadāmi abhidhamme kho pana abhivinaye pañhaṃ puṭṭho vissajjeti
no  saṃsādeti  idamassa  vaṇṇasmiṃ  vadāmi  lābhī  kho  pana hoti
cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārānaṃ idamassa
ārohapariṇāhasmiṃ  vadāmi  evaṃ  kho  bhikkhave bhaddo purisājāniyo
javasampanno  ca  hoti  vaṇṇasampanno  ca  ārohapariṇāhasampanno
ca. Ime kho bhikkhave tayo bhaddā purisājāniyāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 23 page 409-413. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=23&A=8653              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=23&A=8653              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=23&item=226&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=23&siri=185              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=226              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=6847              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=6847              Contents of The Tipitaka Volume 23 http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com