ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 23 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 15 : Sutta. Aṅ. (4): sattaka-aṭṭhaka-navakanipātā

   [232] 28 Yato kho bhikkhave ariyasāvakassa pañca bhayāni verāni
vūpasantāni  honti  catūhi  ca  sotāpattiyaṅgehi  samannāgato hoti
so  ākaṅkhamāno  attanāva  attānaṃ  byākareyya  khīṇanirayomhi
khīṇatiracchānayoni     khīṇapittivisayo     khīṇāpāyaduggativinipāto
sotāpannohamasmi avinipātadhammo niyato sambodhiparāyano.
   {232.1} Katamāni pañca bhayāni verāni vūpasantāni honti yaṃ bhikkhave
pāṇātipātī  pāṇātipātapaccayā  diṭṭhadhammikampi  bhayaṃ  veraṃ  pasavati
samparāyikampi bhayaṃ veraṃ pasavati cetasikampi dukkhaṃ domanassaṃ paṭisaṃvedeti
pāṇātipātā paṭivirato .pe. evaṃ taṃ bhayaṃ veraṃ vūpasantaṃ hoti yaṃ
bhikkhave adinnādāyī .pe. kāmesu micchācārī .pe. Musāvādī .pe.
Surāmerayamajjapamādaṭṭhāyī surāmerayamajjapamādaṭṭhānapaccayā
diṭṭhadhammikampi bhayaṃ veraṃ pasavati samparāyikampi bhayaṃ veraṃ pasavati cetasikampi
dukkhaṃ domanassaṃ paṭisaṃvedeti surāmerayamajjapamādaṭṭhānā paṭivirato neva
diṭṭhadhammikampi  bhayaṃ  veraṃ pasavati na samparāyikampi bhayaṃ veraṃ pasavati
na  cetasikampi dukkhaṃ domanassaṃ paṭisaṃvedeti surāmerayamajjapamādaṭṭhānā
Paṭiviratassa  evaṃ  taṃ bhayaṃ veraṃ vūpasantaṃ hoti imāni pañca bhayāni
verāni vūpasantāni honti.
   {232.2} Katamehi catūhi sotāpattiyaṅgehi samannāgato hoti idha
bhikkhave ariyasāvako buddhe aveccappasādena samannāgato hoti itipi
so  bhagavā  .pe.  satthā  devamanussānaṃ  buddho bhagavāti dhamme
.pe. saṅghe .pe. ariyakantehi sīlehi samannāgato hoti akhaṇḍehi
acchiddehi   asabalehi   akammāsehi   bhujissehi  viññūpasatthehi
aparāmaṭṭhehi  samādhisaṃvattanikehi  imehi  catūhi  sotāpattiyaṅgehi
samannāgato hoti.
   {232.3} Yato kho bhikkhave ariyasāvakassa imāni pañca bhayāni verāni
vūpasantāni  honti  imehi  ca  catūhi sotāpattiyaṅgehi samannāgato
hoti  so  ākaṅkhamāno attanāva attānaṃ byākareyya khīṇanirayomhi
khīṇatiracchānayoni     khīṇapittivisayo     khīṇāpāyaduggativinipāto
sotāpannohamasmi avinipātadhammo niyato sambodhiparāyanoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 23 page 421-422. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=23&A=8889              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=23&A=8889              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=23&item=232&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=23&siri=191              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=232              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=6912              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=6912              Contents of The Tipitaka Volume 23 http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com