ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 25 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 17 : Sutta. Khu. khuddakapāṭho-dhammapadagāthā-udānaṃ-itivuttakaṃ-suttanipāto

   [119] 6 Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho  pana samayena
āyasmā  mahākaccāno  avantīsu  viharati  kururaghare  1-  pavatte
pabbate . Tena kho pana samayena soṇo upāsako koṭikaṇṇo 2- āyasmato
mahākaccānassa  upaṭṭhāko  hoti  .  atha kho soṇassa upāsakassa
koṭikaṇṇassa  rahogatassa  paṭisallīnassa  evaṃ  cetaso  parivitakko
udapādi  yathā  yathā kho ayyo mahākaccāno dhammaṃ deseti nayidaṃ
sukaraṃ  agāraṃ  ajjhāvasatā  ekantaparipuṇṇaṃ  ekantaparisuddhaṃ saṅkhalikhitaṃ
brahmacariyaṃ  carituṃ  yannūnāhaṃ  kesamassuṃ  ohāretvā  kāsāyāni
vatthāni acchādetvā agārasmā anagāriyaṃ pabbajeyyanti.
   {119.1}  Atha kho soṇo upāsako koṭikaṇṇo yenāyasmā
mahākaccāno  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  mahākaccānaṃ
abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi . ekamantaṃ nisinno kho soṇo upāsako
koṭikaṇṇo  āyasmantaṃ  mahākaccānaṃ  etadavoca  idha  mayhaṃ bhante
rahogatassa  paṭisallīnassa  evaṃ  cetaso  parivitakko  udapādi yathā
yathā  kho  ayyo  mahākaccāno dhammaṃ deseti nayidaṃ sukaraṃ agāraṃ
ajjhāvasatā  ekantaparipuṇṇaṃ  ekantaparisuddhaṃ  saṅkhalikhitaṃ  brahmacariyaṃ
carituṃ  yannūnāhaṃ  kesamassuṃ  ohāretvā  kāsāyāni  vatthāni
acchādetvā  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajeyyanti  pabbājetu  maṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. kuraraghare 2 kuṭikaṇṇotipi.
Bhante ayyo mahākaccānoti.
   [120]  Evaṃ  vutte  āyasmā mahākaccāno soṇaṃ upāsakaṃ
koṭikaṇṇaṃ  etadavoca dukkaraṃ kho soṇa yāvajīvaṃ ekabhattaṃ ekaseyyaṃ
brahmacariyaṃ  iṅgha  tvaṃ  soṇa  tattheva  agārikabhūto  samāno
buddhānaṃ   sāsanaṃ   anuyuñja  kālayuttaṃ  ekabhattaṃ  ekaseyyaṃ
brahmacariyanti  .  atha  kho  soṇassa  upāsakassa koṭikaṇṇassa yo
ahosi  pabbajjābhisaṅkhāro  so paṭipassambhi . dutiyampi kho soṇassa
upāsakassa  koṭikaṇṇassa  rahogatassa  paṭisallīnassa  evaṃ  cetaso
parivitakko  udapādi  yathā  yathā  kho  ayyo mahākaccāno dhammaṃ
deseti   nayidaṃ   sukaraṃ  agāraṃ  ajjhāvasatā  ekantaparipuṇṇaṃ
ekantaparisuddhaṃ  saṅkhalikhitaṃ  brahmacariyaṃ  carituṃ  yannūnāhaṃ  kesamassuṃ
ohāretvā  kāsāyāni  vatthāni acchādetvā agārasmā anagāriyaṃ
pabbajeyyanti.
   {120.1} Dutiyampi kho soṇo upāsako koṭikaṇṇo yenāyasmā
mahākaccāno  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  mahākaccānaṃ
abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinno kho soṇo
upāsako  koṭikaṇṇo  āyasmantaṃ  mahākaccānaṃ  etadavoca  idha
mayhaṃ  bhante  rahogatassa  paṭisallīnassa  evaṃ  cetaso  parivitakko
udapādi  yathā  yathā kho ayyo mahākaccāno dhammaṃ deseti nayidaṃ
sukaraṃ   agāraṃ   ajjhāvasatā   ekantaparipuṇṇaṃ   ekantaparisuddhaṃ
saṅkhalikhitaṃ    brahmacariyaṃ    carituṃ    yannūnāhaṃ   kesamassuṃ
Ohāretvā  kāsāyāni  vatthāni acchādetvā agārasmā anagāriyaṃ
pabbajeyyanti  pabbājetu  maṃ  bhante  ayyo  mahākaccānoti .
Dutiyampi  kho  āyasmā  mahākaccāno  soṇaṃ  upāsakaṃ  koṭikaṇṇaṃ
etadavoca dukkaraṃ kho soṇa yāvajīvaṃ ekabhattaṃ ekaseyyaṃ brahmacariyaṃ
iṅgha  tvaṃ  soṇa  tattheva  agārikabhūto  samāno  buddhānaṃ sāsanaṃ
anuyuñja kālayuttaṃ ekabhattaṃ ekaseyyaṃ brahmacariyanti.
   {120.2}  Dutiyampi kho soṇassa upāsakassa koṭikaṇṇassa yo
ahosi  pabbajjābhisaṅkhāro  so paṭipassambhi . tatiyampi kho soṇassa
upāsakassa  koṭikaṇṇassa  rahogatassa  paṭisallīnassa  evaṃ  cetaso
parivitakko udapādi yathā yathā kho ayyo mahākaccāno dhammaṃ deseti
nayidaṃ  sukaraṃ  agāraṃ  ajjhāvasatā  ekantaparipuṇṇaṃ  ekantaparisuddhaṃ
saṅkhalikhitaṃ brahmacariyaṃ carituṃ yannūnāhaṃ kesamassuṃ ohāretvā kāsāyāni
vatthāni acchādetvā agārasmā anagāriyaṃ pabbajeyyanti.
   {120.3} Tatiyampi kho soṇo upāsako koṭikaṇṇo yenāyasmā
mahākaccāno  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  mahākaccānaṃ
abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinno kho soṇo
upāsako  koṭikaṇṇo  āyasmantaṃ  mahākaccānaṃ  etadavoca  idha
mayhaṃ  bhante  rahogatassa  paṭisallīnassa  evaṃ  cetaso  parivitakko
udapādi  yathā  yathā kho ayyo mahākaccāno dhammaṃ deseti nayidaṃ
sukaraṃ  agāraṃ  ajjhāvasatā  ekantaparipuṇṇaṃ  ekantaparisuddhaṃ saṅkhalikhitaṃ
Brahmacariyaṃ  carituṃ  yannūnāhaṃ  kesamassuṃ  ohāretvā  kāsāyāni
vatthāni   acchādetvā   agārasmā   anagāriyaṃ  pabbajeyyanti
pabbājetu  maṃ  bhante ayyo mahākaccānoti . atha kho āyasmā
mahākaccāno soṇaṃ upāsakaṃ koṭikaṇṇaṃ pabbājesi.
   [121] Tena kho pana samayena avantidakkhiṇāpatho 1- appabhikkhuko
hoti  .  atha kho āyasmā mahākaccāno tiṇṇaṃ vassānaṃ accayena
kicchena  kasirena  tato  tato  dasavaggaṃ  bhikkhusaṅghaṃ  sannipātetvā
āyasmantaṃ  soṇaṃ  upasampādesi  .  atha  kho āyasmato soṇassa
vassaṃ  vuṭṭhassa  rahogatassa  paṭisallīnassa  evaṃ  cetaso parivitakko
udapādi na kho me so bhagavā sammukhā diṭṭho api ca suto yeva
me  so  bhagavā  īdiso  ca  īdiso  cāti sace maṃ upajjhāyo
anujāneyya   gaccheyyāhaṃ   taṃ  bhagavantaṃ  dassanāya  arahantaṃ
sammāsambuddhanti.
   {121.1} Atha kho āyasmā soṇo sāyaṇhasamayaṃ paṭisallānā
vuṭṭhito  yenāyasmā  mahākaccāno  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
āyasmantaṃ  mahākaccānaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ nisīdi . ekamantaṃ
nisinno  kho  āyasmā  soṇo  āyasmantaṃ mahākaccānaṃ etadavoca
idha  mayhaṃ  bhante rahogatassa paṭisallīnassa evaṃ cetaso parivitakko
udapādi na kho me so bhagavā sammukhā diṭṭho api ca suto yeva me
so bhagavā īdiso ca īdiso cāti sace maṃ upajjhāyo anujāneyya
@Footnote: 1 Po. Yu. avantīsu dakkhiṇāpatho
Gaccheyyāhaṃ  taṃ  bhagavantaṃ  dassanāya  arahantaṃ  sammāsambuddhanti .
Sādhu  sādhu  soṇa  gaccha tvaṃ soṇa taṃ bhagavantaṃ dassanāya arahantaṃ
sammāsambuddhanti  1-  dakkhissasi  tvaṃ  soṇa  taṃ bhagavantaṃ pāsādikaṃ
pāsādanīyaṃ    santindriyaṃ   santamānasaṃ   uttamasamathadamathamanupattaṃ
dantaṃ  guttaṃ  yatindriyaṃ  nāgaṃ  disvāna  mama  vacanena  bhagavato
pāde  sirasā  vandāhi  appābādhaṃ  appātaṅkaṃ  lahuṭṭhānaṃ  balaṃ
phāsuvihāraṃ pucchāti.
   {121.2}  Evaṃ  bhanteti  kho āyasmā soṇo āyasmato
mahākaccānassa  bhāsitaṃ  abhinanditvā  anumoditvā  uṭṭhāyāsanā
āyasmantaṃ   mahākaccānaṃ   abhivādetvā   padakkhiṇaṃ   katvā
senāsanaṃ  saṃsāmetvā  pattacīvaramādāya  yena  sāvatthī  tena
cārikaṃ  pakkāmi  .  anupubbena  cārikañcaramāno  yena  sāvatthī
jetavanaṃ  anāthapiṇḍikassa  ārāmo  yena  bhagavā  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi.
   {121.3}  Ekamantaṃ  nisinno kho āyasmā soṇo bhagavantaṃ
etadavoca  upajjhāyo  me  bhante āyasmā mahākaccāno bhagavato
pāde  sirasā  vandati  appābādhaṃ  appātaṅkaṃ  lahuṭṭhānaṃ  balaṃ
phāsuvihāraṃ  pucchatīti  .  kacci  bhikkhu  khamanīyaṃ  kacci  yāpanīyaṃ
kaccipi  appakilamathena  addhānaṃ  āgato  na  ca  piṇḍakena
kilantosīti  .  khamanīyaṃ  bhagavā  yāpanīyaṃ  bhagavā  appakilamathena
cāhaṃ bhante addhānaṃ āgato na ca piṇḍakena kilantomhīti.
@Footnote: 1 Ma. itisaddo natthi.
   [122]  Atha  kho  bhagavā  āyasmantaṃ  ānandaṃ  āmantesi
imassānanda  āgantukassa  bhikkhuno  senāsanaṃ  paññāpehīti .
Atha  kho  āyasmato  ānandassa  etadahosi yassa kho maṃ bhagavā
āṇāpeti  imassa  ānanda  āgantukassa  bhikkhuno  senāsanaṃ
paññāpehīti  icchati  bhagavā  tena bhikkhunā saddhiṃ ekavihāre vatthuṃ
icchati  bhagavā  āyasmatā  soṇena  saddhiṃ ekavihāre vatthunti .
Yasmiṃ  vihāre  bhagavā  viharati  tasmiṃ  vihāre āyasmato soṇassa
senāsanaṃ paññāpesi.
   {122.1}  Atha  kho  bhagavā  bahudeva  rattiṃ  abbhokāse
nipajjāya  1-  vītināmetvā pāde pakkhāletvā vihāraṃ pāvisi .
Āyasmāpi  kho  soṇo  bahudeva  rattiṃ  abbhokāse  nipajjāya
vītināmetvā pāde pakkhāletvā vihāraṃ pāvisi . atha kho bhagavā
rattiyā  paccūsasamayaṃ  paccuṭṭhāya  āyasmantaṃ  mahāsoṇaṃ  ajjhesi
paṭibhātu taṃ bhikkhu dhammaṃ bhāsitunti.
   {122.2} Evaṃ bhanteti kho āyasmā soṇo bhagavato paṭissutvā
soḷasa  aṭṭhakavaggikāni  sabbāneva sarena abhaṇi . atha kho bhagavā
āyasmato soṇasassa sarabhaññapariyosāne abbhānumodi sādhu sādhu bhikkhu
suggahitāni  bhikkhu aṭṭhakavaggikāni sumanasikatāni supadhāritāni kalyāṇiyāsi
vācāya  samannāgato  visaṭṭhāya  anelāya 2- atthassa viññāpaniyā
kativassosi  tvaṃ  bhikkhūti  . ekavasso ahaṃ bhagavāti . kissa pana
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. nissajjāya . 2 Ma. anelagalāya.
Tvaṃ  bhikkhu  evaṃ ciraṃ akāsīti . ciraṃ diṭṭho me bhante kāmesu
ādīnavo  api  ca  sambādho  gharāvāso bahukicco bahukaraṇīyoti .
Atha  kho  bhagavā  etamatthaṃ  viditvā  tāyaṃ  velāyaṃ imaṃ udānaṃ
udānesi
     disvā ādīnavaṃ loke    ñatvā dhammaṃ nirūpadhi 1-
     ariyo na ramati pāpe    pāpe na ramatī sucīti. Chaṭṭhaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 25 page 160-166. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=25&A=3279              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=25&A=3279              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=25&item=119&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=25&siri=81              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=119              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=26&A=7347              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=26&A=7347              Contents of The Tipitaka Volume 25 https://84000.org/tipitaka/read/?index_25 https://84000.org/tipitaka/english/?index_25

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]