ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 25 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 17 : Sutta. Khu. khuddakapāṭho-dhammapadagāthā-udānaṃ-itivuttakaṃ-suttanipāto

   [136]  4  Evamme  sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ
viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme . tena kho pana samayena
@Footnote: 1 Ma. gacchanti . 2 Po. oyāyissāmi. Ma. osārissāmi . 3 Po.
@pariharissantīti. Yu. paricārissantīti. Ma. paricāressantīti . 4 Po.
@Ma. vaṇiṃ. 5 Ma. bhāvanāpāripūrīgate. Yu. pāripurikate.
Sambahulā    nānātitthiyā    samaṇabrāhmaṇā    paribbājakā
sāvatthiyaṃ   1-   paṭivasanti   nānādiṭṭhikā   nānākhantikā
nānārucikā    nānādiṭṭhinissayanissitā    .    santeke
samaṇabrāhmaṇā  evaṃvādino  evaṃdiṭṭhino  1  sassato  loko
idameva  saccaṃ  moghamaññanti  .  santi  paneke  samaṇabrāhmaṇā
evaṃvādino  evaṃdiṭṭhino  2  asassato  loko  idameva  saccaṃ
moghamaññanti   .   santeke   samaṇabrāhmaṇā   evaṃvādino
evaṃdiṭṭhino  3  antavā  loko  idameva  saccaṃ  moghamaññanti .
Santi   paneke   samaṇabrāhmaṇā   evaṃvādino   evaṃdiṭṭhino
4 anantavā loko idameva saccaṃ moghamaññanti.
   {136.1}  Santeke  samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino evaṃdiṭṭhino
5  taṃ  jīvaṃ taṃ sarīraṃ idameva saccaṃ moghamaññanti . santi paneke
samaṇabrāhmaṇā  evaṃvādino  evaṃdiṭṭhino  6  aññaṃ  jīvaṃ  aññaṃ
sarīraṃ  idameva  saccaṃ  moghamaññanti  .  santeke  samaṇabrāhmaṇā
evaṃvādino evaṃdiṭṭhino 7 hoti tathāgato parammaraṇā idameva saccaṃ
moghamaññanti . santi paneke samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino evaṃdiṭṭhino
8  na  hoti  tathāgato  parammaraṇā idameva saccaṃ moghamaññanti .
Santeke  samaṇabrāhmaṇā  evaṃvādino  evaṃdiṭṭhino 9 hoti ca na
ca  hoti  tathāgato parammaraṇā idameva saccaṃ moghamaññanti . santi
paneke  samaṇabrāhmaṇā  evaṃvādino  evaṃdiṭṭhino  10 neva hoti
na na hoti tathāgato parammaraṇā idameva saccaṃ moghamaññanti . te
@Footnote: 1 Yu. sāvatthiṃ piṇḍāya pavisanti.
Bhaṇḍanajātā   kalahajātā   vivādāpannā   aññamaññaṃ  mukhasattīhi
vitudantā  viharanti  ediso  dhammo nediso dhammo nediso dhammo
ediso dhammoti.
   [137]  Atha  kho  sambahulā  bhikkhū pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā
pattacīvaramādāya  sāvatthiṃ  piṇḍāya  pāvisiṃsu  .  sāvatthiyaṃ piṇḍāya
caritvā  pacchābhattaṃ  piṇḍapātapaṭikkantā  yena  bhagavā tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdiṃsu.
   {137.1} Ekamantaṃ nisinnā kho te bhikkhū bhagavantaṃ etadavocuṃ
idha  bhante  sambahulā  nānātitthiyā  samaṇabrāhmaṇā  paribbājakā
sāvatthiyaṃ   paṭivasanti  nānādiṭṭhikā  nānākhantikā  nānārucikā
nānādiṭṭhinissayanissitā   santeke   samaṇabrāhmaṇā   evaṃvādino
evaṃdiṭṭhino sassato loko idameva saccaṃ moghamaññanti santi paneke
samaṇabrāhmaṇā  evaṃvādino  evaṃdiṭṭhino  asassato  loko idameva
saccaṃ   moghamaññanti   santeke   samaṇabrāhmaṇā   evaṃvādino
evaṃdiṭṭhino antavā loko idameva saccaṃ moghamaññanti santi paneke
samaṇabrāhmaṇā   evaṃvādino   evaṃdiṭṭhino   anantavā  loko
idameva  saccaṃ  moghamaññanti  santeke  samaṇabrāhmaṇā  evaṃvādino
evaṃdiṭṭhino  taṃ  jīvaṃ  taṃ  sarīraṃ  idameva saccaṃ moghamaññanti santi
paneke  samaṇabrāhmaṇā  evaṃvādino  evaṃdiṭṭhino  aññaṃ  jīvaṃ
aññaṃ  sarīraṃ  idameva  saccaṃ  moghamaññanti  santeke samaṇabrāhmaṇā
Evaṃvādino  evaṃdiṭṭhino  hoti  tathāgato parammaraṇā idameva saccaṃ
moghamaññanti   santi   paneke   samaṇabrāhmaṇā   evaṃvādino
evaṃdiṭṭhino na hoti tathāgato parammaraṇā idameva saccaṃ moghamaññanti
santeke  samaṇabrāhmaṇā  evaṃvādino  evaṃdiṭṭhino  hoti  ca
na  ca  hoti  tathāgato  parammaraṇā  idameva  saccaṃ  moghamaññanti
santi  paneke  samaṇabrāhmaṇā  evaṃvādino evaṃdiṭṭhino neva hoti
na  na  hoti  tathāgato  parammaraṇā  idameva  saccaṃ  moghamaññanti
te  bhaṇḍanajātā  kalahajātā  vivādāpannā  aññamaññaṃ  mukhasattīhi
vitudantā  viharanti  ediso  dhammo nediso dhammo nediso dhammo
ediso dhammoti.
   {137.2}  Aññatitthiyā bhikkhave paribbājakā andhā acakkhukā
atthaṃ  na  jānanti anatthaṃ na jānanti dhammaṃ na jānanti adhammaṃ na
jānanti  te  atthaṃ  ajānantā anatthaṃ ajānantā dhammaṃ ajānantā
adhammaṃ   ajānantā   bhaṇḍanajātā   kalahajātā   vivādāpannā
aññamaññaṃ   mukhasattīhi   vitudantā   viharanti  ediso  dhammo
nediso dhammo nediso dhammo ediso dhammoti.
   [138] Bhūtapubbaṃ bhikkhave imissā yeva sāvatthiyā 1- aññataro
rājā  ahosi  .  atha  kho  bhikkhave so rājā aññataraṃ purisaṃ
āmantesi  ehi  tvaṃ  ambho purisa yāvatikā sāvatthiyā jaccandhā
te sabbe ekajjhaṃ sannipātehīti . evaṃ devāti kho bhikkhave so
puriso  tassa  rañño  paṭissutvā  yāvatikā  sāvatthiyā  jaccandhā
@Footnote: 1 Yu. sāvatthiyaṃ.
Te  sabbe  gahetvā  yena so rājā tenupasaṅkami upasaṅkamitvā
taṃ rājānaṃ etadavoca sannipātitā kho te deva yāvatikā sāvatthiyā
jaccandhāti  .  tena hi bhaṇe jaccandhānaṃ hatthiṃ dassehīti . evaṃ
devāti kho bhikkhave so puriso tassa rañño paṭissutvā jaccandhānaṃ
hatthiṃ  dassesi  ekaccānaṃ jaccandhānaṃ hatthissa sīsaṃ dassesi ediso
jaccandhā  hatthīti  .  ekaccānaṃ  [1]-  hatthissa  kaṇṇaṃ dassesi
ediso jaccandhā hatthīti.
   {138.1} Ekaccānaṃ jaccandhānaṃ hatthissa dantaṃ dassesi ediso
jaccandhā  hatthīti  . ekaccānaṃ jaccandhānaṃ hatthissa soṇḍaṃ dassesi
ediso jaccandhā hatthīti . ekaccānaṃ jaccandhānaṃ hatthissa kāyaṃ dassesi
ediso jaccandhā hatthīti . ekaccānaṃ hatthissa pādaṃ dassesi ediso
jaccandhā hatthīti . ekaccānaṃ jaccandhānaṃ hatthissa piṭṭhiṃ 2- dassesi
ediso  jaccandhā hatthīti . ekaccānaṃ jaccandhānaṃ hatthissa naṅguṭṭhaṃ
dassesi  ediso jaccandhā hatthīti . ekaccānaṃ jaccandhānaṃ hatthissa
vāladhiṃ dassesi ediso jaccandhā hatthīti.
   {138.2} Atha kho bhikkhave so puriso jaccandhānaṃ hatthiṃ dassetvā
yena so rājā tenupasaṅkami upasaṅkamitvā taṃ rājānaṃ etadavoca diṭṭho
kho  tehi deva jaccandhehi hatthī yassadāni kālaṃ maññathāti 3- .
Atha  kho  bhikkhave  so  rājā  yena te jaccandhā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  te  jaccandhe  etadavoca  diṭṭho  vo  jaccandhā
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. ekaccānaṃ jaccandhānaṃ . 2 Ma. satthiṃ . 3 Ma. Yu. maññasīti.
Hatthīti  .  evaṃ  devāti . diṭṭho no hatthīti vadetha jaccandhā
kīdiso  hatthīti  .  yehi  bhikkhave  jaccandhehi hatthissa sīsaṃ diṭṭhaṃ
ahosi  te  evamāhaṃsu ediso deva hatthī seyyathāpi kumbhoti .
Yehi  bhikkhave  jaccandhehi  hatthissa  kaṇṇo  diṭṭho  ahosi  te
evamāhaṃsu ediso deva hatthī seyyathāpi suppoti . yehi bhikkhave
jaccandhehi  hatthissa  danto  diṭṭho ahosi te evamāhaṃsu ediso
deva hatthī seyyathāpi phāloti 1-.
   {138.3}  Yehi bhikkhave jaccandhehi hatthissa soṇḍo diṭṭho
ahosi te evamāhaṃsu ediso deva hatthī seyyathāpi naṅgalīsāti .
Yehi bhikkhave jaccandhehi hatthissa kāyo diṭṭho ahosi te evamāhaṃsu
ediso deva hatthī seyyathāpi koṭṭhoti . yehi bhikkhave jaccandhehi
hatthissa  pādo  diṭṭho ahosi te evamāhaṃsu ediso deva hatthī
seyyathāpi thūṇoti.
   {138.4} Yehi bhikkhave jaccandhehi hatthissa piṭṭhi diṭṭhā ahosi te
evamāhaṃsu ediso deva hatthī seyyathāpi udukkhaloti . Yehi bhikkhave
jaccandhehi  hatthissa  naṅguṭṭhaṃ  diṭṭhaṃ ahosi te evamāhaṃsu ediso
deva hatthī seyyathāpi musaloti . yehi bhikkhave jaccandhehi hatthissa
vāladhi diṭṭho ahosi te evamāhaṃsu ediso deva hatthī seyyathāpi
sammajjanīti  .  te  ediso  hatthī  nediso hatthī nediso hatthī
ediso  hatthīti  aññamaññaṃ  muṭṭhīhi  saṃyujjiṃsu 2- . tena ca pana
bhikkhave  so  rājā  attamano  ahosi . evameva kho bhikkhave
@Footnote: 1 Po. sallo. Ma. khīlo . 2 Po. Ma. saṃsumbhiṃsu.
Aññatitthiyā  paribbājakā  andhā acakkhukā [1]- atthaṃ na jānanti
anatthaṃ  na jānanti dhammaṃ na jānanti adhammaṃ na jānanti te atthaṃ
ajānantā  anatthaṃ  ajānantā  dhammaṃ  ajānantā adhammaṃ ajānantā
bhaṇḍanajātā   kalahajātā   vivādāpannā   aññamaññaṃ  mujasattīhi
vitudantā  viharanti  ediso  dhammo  nediso  dhammo  nediso
dhammo  ediso  dhammoti  .  atha  kho bhagavā etamatthaṃ viditvā
tāyaṃ velāyaṃ imaṃ udānaṃ udānesi
     imesu kira sajjanti     eke samaṇabrāhmaṇā
     viggayha naṃ vivadanti    janā ekaṅgadassinoti. Catutthaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 25 page 179-185. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=25&A=3687              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=25&A=3687              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=25&item=136&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=25&siri=89              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=136              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=26&A=8119              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=26&A=8119              Contents of The Tipitaka Volume 25 https://84000.org/tipitaka/read/?index_25 https://84000.org/tipitaka/english/?index_25

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]