ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 25 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 17 : Sutta. Khu. khuddakapāṭho-dhammapadagāthā-udānaṃ-itivuttakaṃ-suttanipāto

   [292] 12 Sampannasīlā bhikkhave hotha 3- sampannapātimokkhā
pātimokkhasaṃvarasaṃvutā  viharatha  ācāragocarasampannā aṇumattesu vajjesu
bhayadassāvino 4- samādāya sikkhatha sikkhāpadesu.
   {292.1} Sampannasīlānaṃ [5]- bhikkhave bhavataṃ 6- sampannapātimokkhānaṃ
pātimokkhasaṃvarasaṃvutānaṃ   viharataṃ  ācāragocarasampannānaṃ  aṇumattesu
vajjesu  bhayadassāvīnaṃ  samādāya  sikkhataṃ  sikkhāpadesu  kimassa  7-
bhikkhave uttariṃ karaṇīyaṃ carato cepi bhikkhave bhikkhuno abhijjhā vigatā
hoti  byāpādo  vigato  hoti thīnamiddhaṃ vigataṃ hoti uddhaccakukkuccaṃ
vigataṃ hoti vicikicchā pahīnā hoti āraddhaviriyaṃ 8- hoti asallīnaṃ upaṭṭhitā
sati  appamuṭṭhā  9-  passaddho  kāyo  asāraddho samāhitaṃ cittaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. vuccatīti . 2 Ma. yo ca caraṃ vā tiṭṭhaṃ vā. Yu. yo caraṃ vā
@yo tiṭṭhaṃ vā. 3 Ma. Yu. viharatha . 4 Yu. bhayadassāvī. 5 Ma. vo.
@6 Ma. Yu. viharataṃ. 7 Ma. kimassa uttari karaṇīyaṃ. Yu. kiñcassa. 8 Ma. Yu.
@āraddhaṃ hoti viriyaṃ. 9 Sī. Ma. Yu. asammuṭṭhā.
Ekaggaṃ  caraṃpi  bhikkhave  bhikkhu  evaṃbhūto  ātāpī ottappī satataṃ
samitaṃ āraddhaviriyo pahitattoti vuccati.
   {292.2} Ṭhitassa cepi bhikkhave bhikkhuno abhijjhā vigatā hoti
byāpādo  vigato  hoti  thīnamiddhaṃ  vigataṃ  hoti  uddhaccakukkuccaṃ
vigataṃ  hoti  vicikicchā  pahīnā  hoti āraddhaṃ hoti viriyaṃ asallīnaṃ
upaṭṭhitā  sati  appamuṭṭhā  passaddho  kāyo  asāraddho  samāhitaṃ
cittaṃ  ekaggaṃ  ṭhitopi  bhikkhave  bhikkhu evaṃbhūto ātāpī ottappī
satataṃ samitaṃ āraddhaviriyo pahitattoti vuccati.
   {292.3} Nisinnassa cepi bhikkhave bhikkhuno abhijjhā vigatā hoti
byāpādo  vigato  hoti  thīnamiddhaṃ vigataṃ hoti uddhaccakukkuccaṃ vigataṃ
hoti  vicikicchā pahīnā hoti āraddhaṃ hoti viriyaṃ asallīnaṃ upaṭṭhitā
sati  appamuṭṭhā  passaddho kāyo asāraddho samāhitaṃ cittaṃ ekaggaṃ
nisinnopi  bhikkhave  bhikkhu  evaṃbhūto  ātāpī ottappī satataṃ samitaṃ
āraddhaviriya pahitattoti vuccati.
   {292.4} Sayānassa cepi bhikkhave bhikkhuno jāgarassa abhijjhā
vigatā hoti byāpādo vigato hoti thīnamiddhaṃ vigataṃ hoti uddhaccakukkuccaṃ
vigataṃ  hoti  vicikicchā  pahīnā  hoti āraddhaṃ hoti viriyaṃ asallīnaṃ
upaṭṭhitā  sati  appamuṭṭhā  passaddho  kāyo  asāraddho  samāhitaṃ
cittaṃ  ekaggaṃ  sayānopi  bhikkhave bhikkhu jāgaro evaṃbhūto ātāpī
ottappī satataṃ samitaṃ āraddhaviriyo pahitattoti vuccatīti.
     Yataṃ care yataṃ tiṭṭhe        yataṃ acche yataṃ saye
     yataṃ sammiñjaye bhikkhu      yatamenaṃ pasāraye
     uddhaṃ tiriyaṃ apācīnaṃ       yāvatā jagato gati
     samavekkhitā ca 1- dhammānaṃ  khandhānaṃ udayabbayaṃ
     evaṃ vihārimātāpiṃ        santavuttiṃ anuddhataṃ
     cetosamathasāmīciṃ         sikkhamānaṃ sadā sataṃ
     satataṃ pahitattoti        āhu bhikkhuṃ tathāvidhanti. Dvādasamaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 25 page 319-321. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=25&A=6622              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=25&A=6622              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=25&item=292&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=25&siri=226              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=292              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=27&A=8857              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=27&A=8857              Contents of The Tipitaka Volume 25 https://84000.org/tipitaka/read/?index_25 https://84000.org/tipitaka/english/?index_25

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]