ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 34 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 26 : Abhi. Dhammasaṅgaṇi

.pe.  katame  dhammā  nīvaraṇā  cha  nīvaraṇāni  kāmacchandanīvaraṇaṃ
byāpādanīvaraṇaṃ  thīnamiddhanīvaraṇaṃ  uddhaccakukkuccanīvaraṇaṃ  vicikicchānīvaraṇaṃ
avijjānīvaraṇaṃ    kāmacchandanīvaraṇaṃ    aṭṭhasu    lobhasahagatesu
Cittuppādesu  uppajjati  byāpādanīvaraṇaṃ  dvīsu  domanassasahagatesu
cittuppādesu  uppajjati  thīnamiddhanīvaraṇaṃ  sasaṅkhārikesu  akusalesu
uppajjati  uddhaccanīvaraṇaṃ  uddhaccasahagatesu  cittuppādesu  uppajjati
kukkuccanīvaraṇaṃ  dvīsu  domanassasahagatesu  cittuppādesu  uppajjati
vicikicchānīvaraṇaṃ  vicikicchāsahagatesu cittuppādesu uppajjati avijjānīvaraṇaṃ
sabbākusalesu  uppajjati  ime  dhammā  nīvaraṇā  .  katame
dhammā  nonīvaraṇā  ṭhapetvā  nīvaraṇe  avasesaṃ  akusalaṃ  catūsu
bhūmīsu  kusalaṃ  catūsu  bhūmīsu  vipāko  tīsu  bhūmīsu  kiriyābyākataṃ
rūpañca nibbānañca ime dhammā nonīvaraṇā.
   [932]  Katame  dhammā  nīvaraṇiyā  tīsu  bhūmīsu kusalaṃ akusalaṃ
tīsu  bhūmīsu  vipāko  tīsu  bhūmīsu  kiriyābyākataṃ  sabbañca  rūpaṃ
ime  dhammā  nīvaraṇiyā  .  katame  dhammā  anīvaraṇiyā cattāro
maggā  apariyāpannā  cattāri  ca  sāmaññaphalāni  nibbānañca ime
dhammā anīvaraṇiyā.
   [933] Katame dhammā nīvaraṇasampayuttā dvādasa akusalacittuppādā
ime   dhammā   nīvaraṇasampayuttā   .   katame   dhammā
nīvaraṇavippayuttā  catūsu  bhūmīsu  kusalaṃ  catūsu  bhūmīsu  vipāko
tīsu  bhūmīsu  kiriyābyākataṃ  rūpañca  nibbānañca  ime  dhammā
nīvaraṇavippayuttā.
   [934]   Katame  dhammā  nīvaraṇācevanīvaraṇiyāca  tāneva
Nīvaraṇāni  nīvaraṇācevanīvaraṇiyāca  .  katame  dhammā  nīvaraṇiyā-
cevanocanīvaraṇā   ṭhapetvā  nīvaraṇe  avasesaṃ  akusalaṃ  tīsu
bhūmīsu  kusalaṃ  tīsu  bhūmīsu  vipāko  tīsu  bhūmīsu  kiriyābyākataṃ
sabbañca  rūpaṃ  ime  dhammā  nīvaraṇiyācevanocanīvaraṇā . anīvaraṇiyā
dhammā na vattabbā nīvaraṇācevanīvaraṇiyācātipi nīvaraṇiyācevanocanīvaraṇātipi.
   [935]  Katame  dhammā  nīvaraṇācevanīvaraṇasampayuttāca  yattha
dve  tīṇi  nīvaraṇāni ekato uppajjanti ime dhammā nīvaraṇāceva-
nīvaraṇasampayuttāca  .  katame  dhammā nīvaraṇasampayuttācevanocanīvaraṇā
ṭhapetvā   nīvaraṇe   avasesaṃ   akusalaṃ   ime   dhammā
nīvaraṇasampayuttācevanoca  nīvaraṇā  .  nīvaraṇavippayuttā  dhammā  na
vattabbā    nīvaraṇācevanīvaraṇasampayuttācātipi    nīvaraṇasampayuttā-
cevanocanīvaraṇātipi.
   [936]  Katame  dhammā  nīvaraṇavippayuttā nīvaraṇiyā tīsu bhūmīsu
kusalaṃ  tīsu  bhūmīsu  vipāko  tīsu  bhūmīsu  kiriyābyākataṃ  sabbañca
rūpaṃ  ime  dhammā  nīvaraṇavippayuttā  nīvaraṇiyā  .  katame dhammā
nīvaraṇavippayuttā   anīvaraṇiyā   cattāro  maggā  apariyāpannā
cattāri  ca  sāmaññaphalāni  nibbānañca ime dhammā nīvaraṇavippayuttā
anīvaraṇiyā   .   nīvaraṇasampayuttā   dhammā   na   vattabbā
nīvaraṇavippayuttā nīvaraṇiyātipi nīvaraṇavippayuttā anīvaraṇiyātipi.
                ---------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 34 page 362-364. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=34&A=7256              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=34&A=7256              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=34&item=931&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=34&siri=72              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34&i=931              Contents of The Tipitaka Volume 34 https://84000.org/tipitaka/read/?index_34 https://84000.org/tipitaka/english/?index_34

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]