ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [1108]  Pancannam  khandhanam kati abhinneyya kati parinneyya
kati  pahatabba  kati  bhavetabba  kati  sacchikatabba  kati  na
pahatabba  na bhavetabba na sacchikatabba .pe. sattannam cittanam
kati  abhinneyya  kati  parinneyya  kati  pahatabba  kati
bhavetabba  kati  sacchikatabba  kati na pahatabba na bhavetabba
na  sacchikatabba  .  rupakkhandho  abhinneyyo  parinneyyo  na
pahatabbo  na  bhavetabbo  na  sacchikatabbo  cattaro  khandha
abhinneyya  parinneyya  siya  pahatabba  siya  bhavetabba
siya  sacchikatabba  siya  na  pahatabba  na  bhavetabba  na
sacchikatabba.
   {1108.1}  Dasayatana abhinneyya parinneyya na pahatabba
na  bhavetabba  na  sacchikatabba  dve  ayatana  abhinneyya
parinneyya  siya pahatabba siya bhavetabba siya sacchikatabba
siya na pahatabba na bhavetabba na sacchikatabba. Solasa dhatuyo
abhinneyya  parinneyya  na  pahatabba  na  bhavetabba  na
sacchikatabba dve dhatuyo abhinneyya parinneyya siya pahatabba
siya bhavetabba siya sacchikatabba siya na pahatabba na bhavetabba
na  sacchikatabba  .  samudayasaccam  abhinneyyam  parinneyyam pahatabbam
Na  bhavetabbam  na  sacchikatabbam  maggasaccam  abhinneyyam  parinneyyam
na  pahatabbam  bhavetabbam  na  sacchikatabbam  nirodhasaccam  abhinneyyam
parinneyyam  na  pahatabbam  bhavetabbam  sacchikatabbam  dukkhasaccam
abhinneyyam  parinneyyam  siya  pahatabbam  na  bhavetabbam  na
sacchikatabbam siya na pahatabbam.
   {1108.2} Navindriya abhinneyya parinneyya na pahatabba na
bhavetabba  na  sacchikatabba  domanassindriyam abhinneyyam parinneyyam
pahatabbam  na  bhavetabbam  na  sacchikatabbam  anannatannassamitindriyam
abhinneyyam  parinneyyam  na  pahatabbam  bhavetabbam  na  sacchikatabbam
annindriyam  abhinneyyam  parinneyyam  na  pahatabbam  siya bhavetabbam
siya  sacchikatabbam  annatavindriyam  abhinneyyam  parinneyyam  na
pahatabbam  na  bhavetabbam  sacchikatabbam  tinindriya  abhinneyya
parinneyya  na  pahatabba  siya  bhavetabba siya sacchikatabba
siya  na  bhavetabba  na  sacchikatabba cha indriya abhinneyya
parinneyya  siya  pahatabba siya bhavetabba siya sacchikatabba
siya na pahatabba na bhavetabba na sacchikatabba.
   {1108.3}  Tayo  akusalahetu  abhinneyya  parinneyya
pahatabba  na  bhavetabba  na  sacchikatabba  tayo  kusalahetu
abhinneyya  parinneyya  na  pahatabba  siya  bhavetabba  na
sacchikatabba   siya   na  bhavetabba  tayo  abyakatahetu
abhinneyya  parinneyya  na  pahatabba  na  bhavetabba  siya
Sacchikatabba  siya  na  sacchikatabba  .  kabalimkaro  aharo
abhinneyyo  parinneyyo  na  pahatabbo  na  bhavetabbo  na
sacchikatabbo  tayo  ahara  abhinneyya  parinneyya  siya
pahatabba  siya  bhavetabba  siya  sacchikatabba  siya  na
pahatabba na bhavetabba na sacchikatabba.
   {1108.4}  Cha phassa abhinneyya parinneyya na pahatabba
na   bhavetabba   na  sacchikatabba  manovinnanadhatusamphasso
abhinneyyo  parinneyyo  siya  pahatabbo  siya  bhavetabbo
siya  sacchikatabbo  siya  na  pahatabbo  na  bhavetabbo  na
sacchikatabbo  .  cha  vedana  cha  sanna cha cetana cha citta
abhinneyya  parinneyya  na  pahatabba  na  bhavetabba  na
sacchikatabba    manovinnanadhatu   abhinneyya   parinneyya
siya  pahatabba  siya  bhavetabba  siya  sacchikatabba  siya
na pahatabba na bhavetabba na sacchikatabba.
            ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 573-575. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=11597&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=11597&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=1108&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=84              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=1108              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]