ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [755] Catasso appamannayo metta karuna mudita upekkha.
   [756] Tattha katama metta idha bhikkhu yasmim samaye rupupapattiya
maggam  bhaveti  vivicceva  kamehi  .pe.  pathamam jhanam upasampajja
viharati  mettasahagatam  tasmim  samaye phasso hoti .pe. avikkhepo
hoti  ime  dhamma  kusala  tasseva rupavacarassa kusalassa kammassa
katatta  upacitatta  vipakam  vivicceva  kamehi .pe. pathamam jhanam
upasampajja  viharati  mettasahagatam  ya  tasmim  samaye  metti
mettayana  mettayitattam  metta  cetovimutti  ayam  vuccati
metta avasesa dhamma mettaya sampayutta.
   {756.1} Tattha katama metta idha bhikkhu yasmim samaye rupupapattiya
maggam bhaveti vitakkavicaranam vupasama .pe. Dutiyam jhanam upasampajja viharati

--------------------------------------------------------------------------------------------- page381.

Mettasahagatam tasmim samaye phasso hoti .pe. avikkhepo hoti ime dhamma kusala tasseva rupavacarassa kusalassa kammassa katatta upacitatta vipakam vitakkavicaranam vupasama .pe. dutiyam jhanam .pe. tatiyam jhanam .pe. pathamam jhanam .pe. catuttham jhanam upasampajja viharati mettasahagatam ya tasmim samaye metti mettayana mettayitattam metta cetovimutti ayam vuccati metta avasesa dhamma mettaya sampayutta. [757] Tattha katama karuna idha bhikkhu yasmim samaye rupupapattiya maggam bhaveti vivicceva kamehi .pe. pathamam jhanam upasampajja viharati karunasahagatam tasmim samaye phasso hoti .pe. Avikkhepo hoti ime dhamma kusala tasseva rupavacarassa kusalassa kammassa katatta upacitatta vipakam vivicceva kamehi .pe. pathamam jhanam upasampajja viharati karunasahagatam ya tasmim samaye karuna karunayana karunayitattam karuna cetovimutti ayam vuccati karuna avasesa dhamma karunaya sampayutta. {757.1} Tattha katama karuna idha bhikkhu yasmim samaye rupupapattiya maggam bhaveti vitakkavicaranam vupasama .pe. dutiyam jhanam upasampajja viharati karunasahagatam tasmim samaye phasso hoti .pe. avikkhepo hoti ime dhamma kusala tasseva rupavacarassa kusalassa kammassa katatta upacitatta vipakam vitakkavicaranam vupasama .pe. dutiyam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page382.

Jhanam .pe. tatiyam jhanam .pe. pathamam jhanam .pe. catuttham jhanam upasampajja viharati karunasahagatam ya tasmim samaye karuna karunayana karunayitattam karuna cetovimutti ayam vuccati karuna avasesa dhamma karunaya sampayutta. [758] Tattha katama mudita idha bhikkhu yasmim samaye rupupapattiya maggam bhaveti vivicceva kamehi .pe. pathamam jhanam upasampajja viharati muditasahagatam tasmim samaye phasso hoti .pe. avikkhepo hoti ime dhamma kusala tasseva rupavacarassa kusalassa kammassa katatta upacitatta vipakam vivicceva kamehi .pe. pathamam jhanam upasampajja viharati muditasahagatam ya tasmim samaye mudita muditayana muditayitattam mudita cetovimutti ayam vuccati mudita avasesa dhamma muditaya sampayutta. {758.1} Tattha katama mudita idha bhikkhu yasmim samaye rupupapattiya maggam bhaveti vitakkavicaranam vupasama .pe. dutiyam jhanam upasampajja viharati muditasahagatam tasmim samaye phasso hoti .pe. avikkhepo hoti ime dhamma kusala tasseva rupavacarassa kusalassa kammassa katatta upacitatta vipakam vitakkavicaranam vupasama .pe. dutiyam jhanam .pe. tatiyam jhanam .pe. pathamam jhanam .pe. Catuttham jhanam upasampajja viharati muditasahagatam ya tasmim samaye mudita muditayana muditayitattam mudita cetovimutti ayam vuccati mudita avasesa dhamma muditaya sampayutta.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page383.

[759] Tattha katama upekkha idha bhikkhu yasmim samaye rupupapattiya maggam bhaveti sukhassa ca pahana .pe. catuttham jhanam upasampajja viharati upekkhasahagatam tasmim samaye phasso hoti .pe. Avikkhepo hoti ime dhamma kusala tasseva rupavacarassa kusalassa kammassa katatta upacitatta vipakam sukhassa ca pahana .pe. catuttham jhanam upasampajja viharati upekkhasahagatam ya tasmim samaye upekkha upekkhayana upekkhayitattam upekkha cetovimutti ayam vuccati upekkha avasesa dhamma upekkhaya sampayutta.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 380-383. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=7666&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=7666&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=755&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=53              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=755              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]