ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

           Satipatthanakatha
   [426]  Sabbe  dhamma satipatthanati . amanta . sabbe
dhamma   sati   satindriyam  satibalam  sammasati  satisambojjhango
ekayanamaggo  khayagami  bodhagami apacayagami anasava asannojaniya
aganthaniya   anoghaniya   ayoganiya   anivaraniya  aparamattha
anupadaniya  asankilesika  sabbe  dhamma buddhanussati dhammanussati
sanghanussati  silanussati  caganussati  devatanussati  anapanassati
marananussati kayagatasati upasamanussatiti. Na hevam vattabbe .pe.
   [427] Sabbe dhamma satipatthanati . amanta . Cakkhayatanam
satipatthananti . na hevam vattabbe .pe. cakkhayatanam satipatthananti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page174.

Amanta . cakkhayatanam sati satindriyam satibalam sammasati satisambojjhango ekayanamaggo khayagami bodhagami apacayagami anasavam asannojaniyam .pe. asankilesikam cakkhayatanam buddhanussati dhammanussati sanghanussati silanussati caganussati devatanussati anapanassati marananussati kayagatasati upasamanussatiti . na hevam vattabbe .pe. sotayatanam .pe. ghanayatanam jivhayatanam kayayatanam .pe. rupayatanam saddayatanam gandhayatanam rasayatanam photthabbayatanam .pe. rago .pe. doso moho mano ditthi vicikiccha thinam uddhaccam ahirikam .pe. anottappam satipatthananti . Na hevam vattabbe .pe. anottappam satipatthananti . amanta . Anottappam sati satindriyam satibalam sammasati .pe. kayagatasati upasamanussatiti. Na hevam vattabbe .pe. [428] Sati satipatthana sa ca satiti. Amanta. Cakkhayatanam satipatthanam tanca satiti . na hevam vattabbe .pe. sati satipatthana sa ca satiti . amanta . sotayatanam .pe. kayayatanam rupayatanam .pe. photthabbayatanam rago doso moho mano .pe. anottappam satipatthanam tanca satiti. Na hevam vattabbe .pe. [429] Cakkhayatanam satipatthanam tanca na satiti . amanta . Sati satipatthana sa ca na satiti . na hevam vattabbe .pe. Sotayatanam .pe. kayayatanam rupayatanam .pe. photthabbayatanam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page175.

Rago doso moho .pe. anottappam satipatthanam tanca na satiti. Amanta . sati satipatthana sa ca na satiti . na hevam vattabbe .pe. [430] Na vattabbam sabbe dhamma satipatthanati . Amanta. Nanu sabbe dhamme arabbha sati santitthatiti . amanta . hanci sabbe dhamme arabbha sati santitthati 1- tena vata re vattabbe sabbe dhamma satipatthanati. [431] Sabbam dhammam arabbha sati santitthatiti sabbe dhamma satipatthanati . amanta . sabbam dhammam arabbha phasso santitthatiti sabbe dhamma phassapatthanati. Na hevam vattabbe .pe. [432] Sabbam dhammam arabbha sati santitthatiti sabbe dhamma satipatthanati . amanta . sabbam dhammam arabbha vedana santitthati .pe. sanna santitthati .pe. cetana santitthati .pe. cittam santitthatiti sabbe dhamma cittapatthanati. Na hevam vattabbe .pe. [433] Sabbe dhamma satipatthanati . amanta . sabbe satta upatthitasatino satiya samannagata satiya samohita sabbesam sattanam sati paccupatthitati. Na hevam vattabbe .pe. [434] Sabbe dhamma satipatthanati . amanta . nanu vuttam bhagavata amatante bhikkhave na paribhunjanti ye kayagatasatim na paribhunjanti amatante bhikkhave paribhunjanti ye kayagatasatim @Footnote: 1 Ma. santitthatiti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page176.

Paribhunjantiti 1- attheva suttantoti . amanta . sabbe satta kayagatasatim paribhunjanti patilabhanti asevanti bhaventi bahulikarontiti. Na hevam vattabbe .pe. [435] Sabbe dhamma satipatthanati . amanta . nanu vuttam bhagavata ekayano ayam bhikkhave maggo sattanam visuddhiya sokaparidevanam samatikkamaya dukkhadomanassanam atthangamaya nayassa adhigamaya nibbanassa sacchikiriyaya yadidam cattaro satipatthanati 2- attheva suttantoti . amanta . sabbe dhamma ekayanamaggoti . Na hevam vattabbe .pe. [436] Sabbe dhamma satipatthanati . amanta . nanu vuttam bhagavata ranno bhikkhave cakkavattissa patubhava sattannam ratananam patubhavo hoti . katamesam sattannam . cakkaratanassa patubhavo hoti hatthiratanassa patubhavo hoti assaratanassa patubhavo hoti maniratanassa patubhavo hoti itthiratanassa patubhavo hoti gahapatiratanassa patubhavo hoti parinayakaratanassa patubhavo hoti ranno bhikkhave cakkavattissa patubhava imesam sattannam ratananam patubhavo hoti tathagatassa bhikkhave patubhava arahato sammasambuddhassa sattannam bojjhangaratananam patubhavo hoti . katamesam sattannam . Satisambojjhangaratanassa patubhavo hoti dhammavicayasambojjhangaratanassa @Footnote: 1 am. eka. 59. 2 Ma. mu. 103.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page177.

Patubhavo hoti viriyasambojjhangaratanassa patubhavo hoti pitisambojjhangaratanassa patubhavo hoti passaddhisambojjhangaratanassa patubhavo hoti samadhisambojjhangaratanassa patubhavo hoti upekkhasambojjhangaratanassa patubhavo hoti tathagatassa bhikkhave patubhava arahato sammasambuddhassa imesam sattannam bojjhangaratananam patubhavo hotiti 1- attheva suttantoti . Amanta . tathagatassa patubhava arahato sammasambuddhassa sabbe dhamma satisambojjhangaratana hontiti . na hevam vattabbe .pe. Sabbe dhamma satipatthanati . amanta . Sabbe dhamma sammappadhana .pe. iddhipada .pe. indriya .pe. bala .pe. Bojjhangati. Na hevam vattabbe .pe. Satipatthanakatha. ------


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 173-177. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=3505&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=3505&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=426&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=28              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=426              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=4022              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=4022              Contents of The Tipitaka Volume 37 https://84000.org/tipitaka/read/?index_37 https://84000.org/tipitaka/english/?index_37

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]