ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 38 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 30 : Abhi. Yamakaṃ (1)

   [171] Yassa rūpakkhandho nirujjhati tassa vedanākkhandho nirujjhatīti:
asaññasattā  cavantānaṃ  tesaṃ  rūpakkhandho  nirujjhati  no  ca tesaṃ
vedanākkhandho  nirujjhati  pañcavokārā cavantānaṃ tesaṃ rūpakkhandho ca
nirujjhati vedanākkhandho ca nirujjhati . yassa vā pana vedanākkhandho
nirujjhati tassa rūpakkhandho nirujjhatīti: arūpā cavantānaṃ tesaṃ vedanākkhandho
nirujjhati  no  ca  tesaṃ  rūpakkhandho  nirujjhati  pañcavokārā
cavantānaṃ tesaṃ vedanākkhandho ca nirujjhati rūpakkhandho ca nirujjhati.
   [172] Yattha rūpakkhandho nirujjhati tattha vedanākkhandho nirujjhatīti:
asaññasatte  tattha  rūpakkhandho nirujjhati no ca tattha vedanākkhandho

--------------------------------------------------------------------------------------------- page55.

Nirujjhati pañcavokāre tattha rūpakkhandho ca nirujjhati vedanākkhandho ca nirujjhati . yattha vā pana vedanākkhandho nirujjhati tattha rūpakkhandho nirujjhatīti: arūpe tattha vedanākkhandho nirujjhati no ca tattha rūpakkhandho nirujjhati pañcavokāre tattha vedanākkhandho ca nirujjhati rūpakkhandho ca nirujjhati. [173] Yassa yattha rūpakkhandho nirujjhati tassa tattha vedanākkhandho nirujjhatīti: asaññasattā cavantānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho nirujjhati no ca tesaṃ tattha vedanākkhandho nirujjhati pañcavokārā cavantānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho ca nirujjhati vedanākkhandho ca nirujjhati . Yassa vā pana yattha vedanākkhandho nirujjhati tassa tattha rūpakkhandho nirujjhatīti: arūpā cavantānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho nirujjhati no ca tesaṃ tattha rūpakkhandho nirujjhati pañcavokārā cavantānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho ca nirujjhati rūpakkhandho ca nirujjhati. [174] Yassa rūpakkhandho na nirujjhati tassa vedanākkhandho na nirujjhatīti: arūpā cavantānaṃ tesaṃ rūpakkhandho na nirujjhati no ca tesaṃ vedanākkhandho na nirujjhati sabbesaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ rūpakkhandho ca na nirujjhati vedanākkhandho ca na nirujjhati . yassa vā pana vedanākkhandho na nirujjhati tassa rūpakkhandho na nirujjhatīti: asaññasattā cavantānaṃ tesaṃ vedanākkhandho na nirujjhati no ca tesaṃ rūpakkhandho na nirujjhati sabbesaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ vedanākkhandho

--------------------------------------------------------------------------------------------- page56.

Ca na nirujjhati rūpakkhandho ca na nirujjhati. [175] Yattha rūpakkhandho na nirujjhati tattha vedanākkhandho na nirujjhatīti: nirujjhati . yattha vā pana vedanākkhandho na nirujjhati tattha rūpakkhandho na nirujjhatīti: nirujjhati. [176] Yassa yattha rūpakkhandho na nirujjhati tassa tattha vedanākkhandho na nirujjhatīti: arūpā cavantānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho na nirujjhatīti: no ca tesaṃ tattha vedanākkhandho na nirujjhati sabbesaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho ca na nirujjhati vedanākkhandho ca na nirujjhati. Yassa vā pana yattha vedanākkhandho na nirujjhati tassa tattha rūpakkhandho na nirujjhatīti: asaññasattā cavantānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho na nirujjhati no ca tesaṃ tattha rūpakkhandho na nirujjhati sabbesaṃ uppajjantānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho ca na nirujjhati rūpakkhandho ca na nirujjhati. -------- [177] Yassa rūpakkhandho nirujjhittha tassa vedanākkhandho nirujjhitthāti: āmantā . yassa vā pana vedanākkhandho nirujjhittha tassa rūpakkhandho nirujjhitthāti: āmantā. [178] Yattha rūpakkhandho nirujjhittha tattha vedanākkhandho nirujjhitthāti: asaññasatte tattha rūpakkhandho nirujjhittha no ca tattha vedanākkhandho nirujjhittha pañcavokāre tattha rūpakkhandho ca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page57.

Nirujjhittha vedanākkhandho ca nirujjhittha . yattha vā pana vedanākkhandho nirujjhittha tattha rūpakkhandho nirujjhitthāti: arūpe tattha vedanākkhandho nirujjhittha no ca tattha rūpakkhandho nirujjhittha pañcavokāre tattha vedanākkhandho ca nirujjhittha rūpakkhandho ca nirujjhittha. [179] Yassa yattha rūpakkhandho nirujjhittha tassa tattha vedanākkhandho nirujjhitthāti: asaññasattānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho nirujjhittha no ca tesaṃ tattha vedanākkhandho nirujjhittha pañcavokārānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho ca nirujjhittha vedanākkhandho ca nirujjhittha . yassa vā pana yattha vedanākkhandho nirujjhittha tassa tattha rūpakkhandho nirujjhitthāti: arūpānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho nirujjhittha no ca tesaṃ tattha rūpakkhandho nirujjhittha pañcavokārānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho ca nirujjhittha rūpakkhandho ca nirujjhittha. [180] Yassa rūpakkhandho na nirujjhittha tassa vedanākkhandho na nirujjhitthāti: natthi . yassa vā pana vedanākkhandho na nirujjhittha tassa rūpakkhandho na nirujjhitthāti: natthi. [181] Yattha rūpakkhandho na nirujjhittha tattha vedanākkhandho na nirujjhitthāti: nirujjhittha . yattha vā pana vedanākkhandho na nirujjhittha tattha rūpakkhandho na nirujjhitthāti: nirujjhittha. [182] Yassa yattha rūpakkhandho na nirujjhittha tassa tattha vedanākkhandho na nirujjhitthāti: arūpānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho na nirujjhittha

--------------------------------------------------------------------------------------------- page58.

No ca tesaṃ tattha vedanākkhandho na nirujjhittha suddhāvāsānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho ca na nirujjhittha vedanākkhandho ca na nirujjhittha . Yassa vā pana yattha vedanākkhandho na nirujjhittha tassa tattha rūpakkhandho na nirujjhitthāti: asaññasattānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho na nirujjhittha no ca tesaṃ tattha rūpakkhandho na nirujjhittha suddhāvāsānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho ca na nirujjhittha rūpakkhandho ca na nirujjhittha. -------- [183] Yassa rūpakkhandho nirujjhissati tassa vedanākkhandho nirujjhissatīti: āmantā . yassa vā pana vedanākkhandho nirujjhissati tassa rūpakkhandho nirujjhissatīti: pacchimabhavikānaṃ arūpaṃ upapajjantānaṃ ye ca arūpaṃ upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ cavantānaṃ tesaṃ vedanākkhandho nirujjhissati no ca tesaṃ rūpakkhandho nirujjhissati itaresaṃ tesaṃ vedanākkhandho ca nirujjhissati rūpakkhandho ca nirujjhissati. [184] Yattha rūpakkhandho nirujjhissati tattha vedanākkhandho nirujjhissatīti: asaññasatte tattha rūpakkhandho nirujjhissati no ca tattha vedanākkhandho nirujjhissati pañcavokāre tattha rūpakkhandho ca nirujjhissati vedanākkhandho ca nirujjhissati . Yattha vā pana vedanākkhandho nirujjhissati tattha rūpakkhandho nirujjhissatīti: arūpe tattha vedanākkhandho nirujjhissati no ca tattha rūpakkhandho nirujjhissati pañcavokāre

--------------------------------------------------------------------------------------------- page59.

Tattha vedanākkhandho ca nirujjhissati rūpakkhandho ca nirujjhissati. [185] Yassa yattha rūpakkhandho nirujjhissati tassa tattha vedanākkhandho nirujjhissatīti: asaññasattānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho nirujjhissati no ca tesaṃ tattha vedanākkhandho nirujjhissati pañcavokārānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho ca nirujjhissati vedanākkhandho ca nirujjhissati . yassa vā pana yattha vedanākkhandho nirujjhissati tassa tattha rūpakkhandho nirujjhissatīti: arūpānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho nirujjhissati no ca tesaṃ tattha rūpakkhandho nirujjhissati pañcavokārānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho ca nirujjhissati rūpakkhandho ca nirujjhissati. [186] Yassa rūpakkhandho na nirujjhissati tassa vedanākkhandho na nirujjhissatīti: pacchimabhavikānaṃ arūpaṃ upapajjantānaṃ ye ca arūpaṃ upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ cavantānaṃ tesaṃ rūpakkhandho na nirujjhissati no ca tesaṃ vedanākkhandho na nirujjhissati parinibbantānaṃ tesaṃ rūpakkhandho ca na nirujjhissati vedanākkhandho ca na nirujjhissati. Yassa vā pana vedanākkhandho na nirujjhissati tassa rūpakkhandho na nirujjhissatīti: āmantā. [187] Yattha rūpakkhandho na nirujjhissati tattha vedanākkhandho na nirujjhissatīti: nirujjhissati . yattha vā pana vedanākkhandho na nirujjhissati tattha rūpakkhandho na nirujjhissatīti: nirujjhissati. [188] Yassa yattha rūpakkhandho na nirujjhissati tassa tattha

--------------------------------------------------------------------------------------------- page60.

Vedanākkhandho na nirujjhissatīti: arūpānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho na nirujjhissati no ca tesaṃ tattha vedanākkhandho na nirujjhissati parinibbantānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho ca na nirujjhissati vedanākkhandho ca na nirujjhissati . yassa vā pana yattha vedanākkhandho na nirujjhissati tassa tattha rūpakkhandho na nirujjhissatīti: asaññasattānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho na nirujjhissati no ca tesaṃ tattha rūpakkhandho na nirujjhissati parinibbantānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho ca na nirujjhissati rūpakkhandho ca na nirujjhissati. --------- [189] Yassa rūpakkhandho nirujjhati tassa vedanākkhandho nirujjhitthāti: āmantā . yassa vā pana vedanākkhandho nirujjhittha tassa rūpakkhandho nirujjhatīti: sabbesaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ vedanākkhandho nirujjhittha no ca tesaṃ rūpakkhandho nirujjhati pañcavokārā cavantānaṃ asaññasattā cavantānaṃ tesaṃ vedanākkhandho ca nirujjhittha rūpakkhandho ca nirujjhati. [190] Yassa vedanākkhandho nirujjhati tassa saññākkhandho nirujjhitthāti: āmantā . yassa vā pana saññākkhandho nirujjhittha tassa vedanākkhandho nirujjhatīti: sabbesaṃ upapajjantānaṃ asaññasattā cavantānaṃ tesaṃ saññākkhandho nirujjhittha no ca tesaṃ vedanākkhandho nirujjhati catuvokārā pañcavokārā cavantānaṃ tesaṃ saññākkhandho

--------------------------------------------------------------------------------------------- page61.

Ca nirujjhittha vedanākkhandho ca nirujjhati. [191] Yattha rūpakkhandho nirujjhati tattha vedanākkhandho nirujjhitthāti: asaññasatte tattha rūpakkhandho nirujjhati no ca tattha vedanākkhandho nirujjhittha pañcavokāre tattha rūpakkhandho ca nirujjhati vedanākkhandho ca nirujjhittha . yattha vā pana vedanākkhandho nirujjhittha tattha rūpakkhandho nirujjhatīti: arūpe tattha vedanākkhandho nirujjhittha no ca tattha rūpakkhandho nirujjhati pañcavokāre tattha vedanākkhandho ca nirujjhittha rūpakkhandho ca nirujjhati. [192] Yattha vedanākkhandho nirujjhati tattha saññākkhandho nirujjhitthāti: āmantā . yattha vā pana saññākkhandho nirujjhittha tattha vedanākkhandho nirujjhatīti: āmantā. [193] Yassa yattha rūpakkhandho nirujjhati tassa tattha vedanākkhandho nirujjhitthāti: suddhāvāse parinibbantānaṃ asaññasattā cavantānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho nirujjhati no ca tesaṃ tattha vedanākkhandho nirujjhittha itaresaṃ pañcavokārā cavantānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho ca nirujjhati vedanākkhandho ca nirujjhittha . yassa vā pana yattha vedanākkhandho nirujjhittha tassa tattha rūpakkhandho nirujjhatīti: pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ arūpānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho nirujjhittha no ca tesaṃ tattha rūpakkhandho nirujjhati pañcavokārā cavantānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho ca nirujjhittha rūpakkhandho ca nirujjhati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page62.

[194] Yassa yattha vedanākkhandho nirujjhati tassa tattha saññākkhandho nirujjhitthāti: suddhāvāse parinibbantānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho nirujjhati no ca tesaṃ tattha saññākkhandho nirujjhittha itaresaṃ catuvokārā pañcavokārā cavantānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho ca nirujjhati saññākkhandho ca nirujjhittha . yassa vā pana yattha saññākkhandho nirujjhittha tassa tattha vedanākkhandho nirujjhatīti: catuvokāraṃ pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha saññākkhandho nirujjhittha no ca tesaṃ tattha vedanākkhandho nirujjhati catuvokārā pañcavokārā cavantānaṃ tesaṃ tattha saññākkhandho ca nirujjhittha vedanākkhandho ca nirujjhati. [195] Yassa rūpakkhandho na nirujjhati tassa vedanākkhandho na nirujjhitthāti: nirujjhittha . yassa vā pana vedanākkhandho na nirujjhittha tassa rūpakkhandho na nirujjhatīti: natthi. [196] Yassa vedanākkhandho na nirujjhati tassa saññākkhandho na nirujjhitthāti: nirujjhittha . yassa vā pana saññākkhandho na nirujjhittha tassa vedanākkhandho na nirujjhatīti: natthi. [197] Yattha rūpakkhandho (yatthakaṃ paripuṇṇaṃ kātabbaṃ). [198] Yassa yattha rūpakkhandho na nirujjhati tassa tattha vedanākkhandho na nirujjhitthāti: pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ arūpānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho na nirujjhati no ca tesaṃ tattha vedanākkhandho

--------------------------------------------------------------------------------------------- page63.

Na nirujjhittha suddhāvāsaṃ upapajjantānaṃ asaññasattaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho ca na nirujjhati vedanākkhandho ca na nirujjhittha. Yassa vā pana yattha vedanākkhandho na nirujjhittha tassa tattha rūpakkhandho na nirujjhatīti: suddhāvāse parinibbantānaṃ asaññasattā cavantānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho na nirujjhittha no ca tesaṃ tattha rūpakkhandho na nirujjhati suddhāvāsaṃ upapajjantānaṃ asaññasattaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho ca na nirujjhittha rūpakkhandho ca na nirujjhati. [199] Yassa yattha vedanākkhandho na nirujjhati tassa tattha saññākkhandho na nirujjhitthāti: catuvokāraṃ pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho na nirujjhati no ca tesaṃ tattha saññākkhandho na nirujjhittha suddhāvāsaṃ upapajjantānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho ca na nirujjhati saññākkhandho ca na nirujjhittha . Yassa vā pana yattha saññākkhandho na nirujjhittha tassa tattha vedanākkhandho na nirujjhatīti: suddhāvāse parinibbantānaṃ tesaṃ tattha saññākkhandho na nirujjhittha no ca tesaṃ tattha vedanākkhandho na nirujjhati suddhāvāsaṃ upapajjantānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ tattha saññākkhandho ca na nirujjhittha vedanākkhandho ca na nirujjhati. -------- [200] Yassa rūpakkhandho nirujjhati tassa vedanākkhandho nirujjhissatīti: pañcavokāre parinibbantānaṃ tesaṃ rūpakkhandho nirujjhati

--------------------------------------------------------------------------------------------- page64.

No ca tesaṃ vedanākkhandho nirujjhissati itaresaṃ pañcavokārā cavantānaṃ asaññasattā cavantānaṃ tesaṃ rūpakkhandho ca nirujjhati vedanākkhandho ca nirujjhissati . yassa vā pana vedanākkhandho nirujjhissati tassa rūpakkhandho nirujjhatīti: sabbesaṃ upapajjantānaṃ arūpā cavantānaṃ tesaṃ vedanākkhandho nirujjhissati no ca tesaṃ rūpakkhandho nirujjhati pañcavokārā cavantānaṃ asaññasattā cavantānaṃ tesaṃ vedanākkhandho ca nirujjhissati rūpakkhandho ca nirujjhati. [201] Yassa vedanākkhandho nirujjhati tassa saññākkhandho nirujjhissatīti: parinibbantānaṃ tesaṃ vedanākkhandho nirujjhati no ca tesaṃ saññākkhandho nirujjhissati itaresaṃ catuvokārā pañcavokārā cavantānaṃ tesaṃ vedanākkhandho ca nirujjhati saññākkhandho ca nirujjhissati . yassa vā pana saññākkhandho nirujjhissati tassa vedanākkhandho nirujjhatīti: sabbesaṃ upapajjantānaṃ asaññasattā cavantānaṃ tesaṃ saññākkhandho nirujjhissati no ca tesaṃ vedanākkhandho nirujjhati catuvokārā pañcavokārā cavantānaṃ tesaṃ saññākkhandho ca nirujjhissati vedanākkhandho ca nirujjhati. [202] Yattha rūpakkhandho nirujjhati .pe. [203] Yassa yattha rūpakkhandho nirujjhati tassa tattha vedanākkhandho nirujjhissatīti: pañcavokāre parinibbantānaṃ asaññasattā cavantānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho nirujjhati no ca tesaṃ tattha

--------------------------------------------------------------------------------------------- page65.

Vedanākkhandho nirujjhissati itaresaṃ pañcavokārā cavantānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho ca nirujjhati vedanākkhandho ca nirujjhissati . Yassa vā pana yattha vedanākkhandho nirujjhissati tassa tattha rūpakkhandho nirujjhatīti: pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ arūpānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho nirujjhissati no ca tesaṃ tattha rūpakkhandho nirujjhati pañcavokārā cavantānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho ca nirujjhissati rūpakkhandho ca nirujjhati. [204] Yassa yattha vedanākkhandho nirujjhati tassa tattha saññākkhandho nirujjhissatīti: parinibbantānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho nirujjhati no ca tesaṃ tattha saññākkhandho nirujjhissati itaresaṃ catuvokārā pañcavokārā cavantānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho ca nirujjhati saññākkhandho ca nirujjhissati . yassa vā pana yattha saññākkhandho nirujjhissati tassa tattha vedanākkhandho nirujjhatīti: catuvokāraṃ pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha saññākkhandho nirujjhissati no ca tesaṃ tattha vedanākkhandho nirujjhati catuvokārā pañcavokārā cavantānaṃ tesaṃ tattha saññākkhandho ca nirujjhissati vedanākkhandho ca nirujjhati. [205] Yassa rūpakkhandho na nirujjhati tassa vedanākkhandho na nirujjhissatīti: sabbesaṃ upapajjantānaṃ arūpā cavantānaṃ tesaṃ rūpakkhandho na nirujjhati no ca tesaṃ vedanākkhandho na nirujjhissati

--------------------------------------------------------------------------------------------- page66.

Arūpe parinibbantānaṃ tesaṃ rūpakkhandho ca na nirujjhati vedanākkhandho ca na nirujjhissati . yassa vā pana vedanākkhandho na nirujjhissati tassa rūpakkhandho na nirujjhatīti: pañcavokāre parinibbantānaṃ tesaṃ vedanākkhandho na nirujjhissati no ca tesaṃ rūpakkhandho na nirujjhati arūpe parinibbantānaṃ tesaṃ vedanākkhandho ca na nirujjhissati rūpakkhandho ca na nirujjhati. [206] Yassa vedanākkhandho na nirujjhati tassa saññākkhandho na nirujjhissatīti: nirujjhissati . yassa vā pana saññākkhandho na nirujjhissati tassa vedanākkhandho na nirujjhatīti: nirujjhati. [207] Yattha rūpakkhandho na nirujjhati .pe. [208] Yassa yattha rūpakkhandho na nirujjhati tassa tattha vedanākkhandho na nirujjhissatīti: pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ arūpānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho na nirujjhati no ca tesaṃ tattha vedanākkhandho na nirujjhissati arūpe parinibbantānaṃ asaññasattaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho ca na nirujjhati vedanākkhandho ca na nirujjhissati . Yassa vā pana yattha vedanākkhandho na nirujjhissati tassa tattha rūpakkhandho na nirujjhatīti: pañcavokāre parinibbantānaṃ asaññasattā cavantānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho na nirujjhissati no ca tesaṃ tattha rūpakkhandho na nirujjhati arūpe parinibbantānaṃ asaññasattaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho ca na nirujjhissati rūpakkhandho ca na nirujjhati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page67.

[209] Yassa yattha vedanākkhandho na nirujjhati tassa tattha saññākkhandho na nirujjhissatīti: catuvokāraṃ pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho na nirujjhati no ca tesaṃ tattha saññākkhandho na nirujjhissati asaññasattānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho ca na nirujjhati saññākkhandho ca na nirujjhissati . yassa vā pana yattha saññākkhandho na nirujjhissati tassa tattha vedanākkhandho na nirujjhatīti: parinibbantānaṃ tesaṃ tattha saññākkhandho na nirujjhissati no ca tesaṃ tattha vedanākkhandho na nirujjhati asaññasattānaṃ tesaṃ tattha saññākkhandho ca na nirujjhissati vedanākkhandho ca na nirujjhati. -------- [210] Yassa rūpakkhandho nirujjhittha tassa vedanākkhandho nirujjhissatīti: parinibbantānaṃ tesaṃ rūpakkhandho nirujjhittha no ca tesaṃ vedanākkhandho nirujjhissati itaresaṃ tesaṃ rūpakkhandho ca nirujjhittha vedanākkhandho ca nirujjhissati . Yassa vā pana vedanākkhandho nirujjhissati tassa rūpakkhandho nirujjhitthāti: āmantā. [211] Yassa vedanākkhandho nirujjhittha tassa saññākkhandho nirujjhissatīti: parinibbantānaṃ tesaṃ vedanākkhandho nirujjhittha no ca tesaṃ saññākkhandho nirujjhissati itaresaṃ tesaṃ vedanākkhandho ca nirujjhittha saññākkhandho ca nirujjhissati . yassa vā pana saññākkhandho nirujjhissati tassa vedanākkhandho nirujjhitthāti: āmantā.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page68.

[212] Yattha rūpakkhandho nirujjhittha .pe. [213] Yassa yattha rūpakkhandho nirujjhittha tassa tattha vedanākkhandho nirujjhissatīti: pañcavokāre parinibbantānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho nirujjhittha no ca tesaṃ tattha vedanākkhandho nirujjhissati itaresaṃ pañcavokārānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho ca nirujjhittha vedanākkhandho ca nirujjhissati . yassa vā pana yattha vedanākkhandho nirujjhissati tassa tattha rūpakkhandho nirujjhitthāti: suddhāvāsaṃ upapajjantānaṃ arūpānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho nirujjhissati no ca tesaṃ tattha rūpakkhandho nirujjhittha itaresaṃ pañcavokārānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho ca nirujjhissati rūpakkhandho ca nirujjhittha. [214] Yassa yattha vedanākkhandho nirujjhittha tassa tattha saññākkhandho nirujjhissatīti: parinibbantānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho nirujjhittha no ca tesaṃ tattha saññākkhandho nirujjhissati itaresaṃ catuvokārānaṃ pañcavokārānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho ca nirujjhittha saññākkhandho ca nirujjhissati . yassa vā pana yattha saññākkhandho nirujjhissati tassa tattha vedanākkhandho nirujjhitthāti: suddhāvāsaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha saññākkhandho nirujjhissati no ca tesaṃ tattha vedanākkhandho nirujjhittha itaresaṃ catuvokārānaṃ pañcavokārānaṃ tesaṃ tattha saññākkhandho ca nirujjhissati vedanākkhandho ca nirujjhittha.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page69.

[215] Yassa rūpakkhandho na nirujjhittha tassa vedanākkhandho na nirujjhissatīti: natthi . yassa vā pana vedanākkhandho na nirujjhissati tassa rūpakkhandho na nirujjhitthāti: nirujjhittha. [216] Yassa vedanākkhandho na nirujjhittha tassa saññākkhandho na nirujjhissatīti: natthi . yassa vā pana saññākkhandho na nirujjhissati tassa vedanākkhandho na nirujjhitthāti: nirujjhittha. [217] Yattha rūpakkhandho na nirujjhittha .pe. [218] Yassa yattha rūpakkhandho na nirujjhittha tassa tattha vedanākkhandho na nirujjhissatīti: suddhāvāsaṃ upapajjantānaṃ arūpānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho na nirujjhittha no ca tesaṃ tattha vedanākkhandho na nirujjhissati suddhāvāse parinibbantānaṃ arūpe parinibbantānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho ca na nirujjhittha vedanākkhandho ca na nirujjhissati . yassa vā pana yattha vedanākkhandho na nirujjhissati tassa tattha rūpakkhandho na nirujjhitthāti: pañcavokāre parinibbantānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho na nirujjhissati no ca tesaṃ tattha rūpakkhandho na nirujjhittha suddhāvāse parinibbantānaṃ arūpe parinibbantānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho ca na nirujjhissati rūpakkhandho ca na nirujjhittha. [219] Yassa yattha vedanākkhandho na nirujjhittha tassa tattha saññākkhandho na nirujjhissatīti: suddhāvāsaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page70.

Tattha vedanākkhandho na nirujjhittha no ca tesaṃ tattha saññākkhandho na nirujjhissati suddhāvāse parinibbantānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho ca na nirujjhittha saññākkhandho ca na nirujjhissati . Yassa vā pana yattha saññākkhandho na nirujjhissati tassa tattha vedanākkhandho na nirujjhitthāti: pañcavokāre parinibbantānaṃ tesaṃ tattha saññākkhandho na nirujjhissati no ca tesaṃ tattha vedanākkhandho na nirujjhittha suddhāvāse parinibbantānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ tattha saññākkhandho ca na nirujjhissati vedanākkhandho ca na nirujjhittha. Nirodhavāraṃ niṭṭhitaṃ.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 38 page 54-70. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=38&A=1072&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=38&A=1072&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=38&item=171&items=49              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=38&siri=9              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=38&i=171              Contents of The Tipitaka Volume 38 https://84000.org/tipitaka/read/?index_38 https://84000.org/tipitaka/english/?index_38

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]