ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 39 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 31 : Abhi. Yamakaṃ (2)

   [1405]  Yo  cakkhundriyam  na parijanati so domanassindriyam
nappajahitthati:  dve  puggala  cakkhundriyam  na  parijananti no ca
domanassindriyam  nappajahittha  cha  puggala cakkhundriyanca na parijananti
domanassindriyanca  nappajahittha  .  yo  va  pana  domanassindriyam
nappajahittha so cakkhundriyam na parijanatiti: amanta.
   [1406] Yo cakkhundriyam na parijanati so anannatannassamitindriyam
na  bhavitthati:  cha  puggala  cakkhundriyam  na  parijananti no ca
anannatannassamitindriyam  na  bhavittha  dve  puggala  cakkhundriyanca
na   parijananti  anannatannassamitindriyanca  na  bhavittha  .
Yo  va  pana  anannatannassamitindriyam na bhavittha so cakkhundriyam
na parijanatiti: amanta.
   [1407]  Yo  cakkhundriyam  na  parijanati  so  annindriyam
na  bhavitthati: araha cakkhundriyam na parijanati no ca annindriyam
na  bhavittha satta puggala cakkhundriyanca na parijananti annindriyanca
na bhavittha . yo va pana annindriyam na bhavittha so cakkhundriyam
na   parijanatiti:   aggamaggasamangi  annindriyam  na  bhavittha
no  ca  cakkhundriyam  na  parijanati  satta  puggala annindriyanca
na bhavittha cakkhundriyanca na parijananti.
   [1408]  Yo  cakkhundriyam na parijanati so annatavindriyam
Na  sacchikaritthati:  araha  cakkhundriyam  na  parijanati  no  ca
annatavindriyam  na  sacchikarittha  attha  puggala  cakkhundriyanca
na  parijananti  annatavindriyanca  na sacchikarittha . yo va pana
annatavindriyam  na  sacchikarittha  so  cakkhundriyam  na parijanatiti:
aggamaggasamangi  annatavindriyam  na  sacchikarittha  no ca cakkhundriyam
na  parijanati  attha  puggala  annatavindriyanca  na  sacchikarittha
cakkhundriyanca na parijananti.
   [1409] Yo domanassindriyam nappajahati so anannatannassamitindriyam
na  bhavitthati:  cha  puggala  domanassindriyam  nappajahanti  no ca
anannatannassamitindriyam  na  bhavittha dve puggala domanassindriyanca
nappajahanti  anannatannassamitindriyanca  na  bhavittha  .  yo  va
pana  anannatannassamitindriyam  na  bhavittha  so  domanassindriyam
nappajahatiti: amanta.
   [1410]  Yo  domanassindriyam  nappajahati  so  annindriyam
na  bhavitthati:  araha domanassindriyam nappajahati no ca annindriyam
na   bhavittha   satta  puggala  domanassindriyanca  nappajahanti
annindriyanca  na  bhavittha . yo va pana annindriyam na bhavittha
so  domanassindriyam  nappajahatiti:  anagamimaggasamangi  annindriyam
na  bhavittha  no  ca  domanassindriyam  nappajahati  satta  puggala
annindriyanca na bhavittha domanassindriyanca nappajahanti.
   [1411]  Yo  domanassindriyam  nappahajati so annatavindriyam
na  sacchikaritthati:  araha  domanassindriyam  nappajahati  no  ca
annatavindriyam  na  sacchikarittha  attha  puggala  domanassindriyanca
nappajahanti  annatavindriyanca  na  sacchikarittha  .  yo  va pana
annatavindriyam  na  sacchikarittha  so  domanassindriyam  nappajahatiti:
anagamimaggasamangi  annatavindriyam  na  sacchikarittha  no  ca
domanassindriyam   nappajahati   attha  puggala  annatavindriyanca
na sacchikarittha domanassindriyanca nappajahanti.
   [1412] Yo anannatannassamitindriyam na bhaveti so annindriyam
na  bhavitthati:  araha anannatannassamitindriyam na bhaveti no ca
annindriyam  na  bhavittha  satta  puggala  anannatannassamitindriyanca
na  bhaventi annindriyanca na bhavittha . yo va pana annindriyam
na  bhavittha  so  anannatannassamitindriyam  na bhavetiti: atthamako
annindriyam  na  bhavittha no ca anannatannassamitindriyam na bhaveti
satta  puggala  annindriyanca  na bhavittha anannatannassamitindriyanca
na bhaventi.
   [1413]  Yo  anannatannassamitindriyam  na  bhaveti  so
annatavindriyam  na  sacchikaritthati:  araha  anannatannassamitindriyam
na  bhaveti  no  ca  annatavindriyam  na  sacchikarittha  satta
puggala    anannatannassamitindriyanca    na    bhaventi
Annatavindriyanca  na  sacchikarattha . yo va pana annatavindriyam
na  sacchikarittha  so anannatannassamitindriyam na bhavetiti: atthamako
annatavindriyam  na  sacchikarittha  no  ca  anannatannassamitindriyam
na  bhaveti  satta  puggala  annatavindriyanca  na  sacchikarittha
anannatannassamitindriyanca na bhaventi.
   [1414]  Yo  annindriyam  na  bhaveti so annatavindriyam
na sacchikaritthati: araha annindriyam na bhaveti no ca annatavindriyam
na  sacchikarittha  panca  puggala  annindriyanca  na  bhaventi
annatavindriyanca  na  sacchikarittha . yo va pana annatavindriyam
na  sacchikarittha so annindriyam na bhavetiti: tayo aggamaggasamangino
annatavindriyam  na  sacchikarittha  no  ca  annindriyam na bhaventi
panca  puggala  annatavindriyanca  na  sacchikarittha  annindriyanca
na bhaventi.
              --------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 39 page 540-543. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=39&A=10822&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=39&A=10822&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=39&item=1405&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=39&siri=28              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=39&i=1405              Contents of The Tipitaka Volume 39 https://84000.org/tipitaka/read/?index_39 https://84000.org/tipitaka/english/?index_39

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]