ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 39 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 31 : Abhi. Yamakaṃ (2)

   [1445]  Yo  cakkhundriyam  na parijanittha so domanassindriyam
Nappajahissatiti:  panca  puggala  cakkhundriyam  na  parijanittha no ca
domanassindriyam   nappajahissanti   tayo   puggala  cakkhundriyanca
na  parijanittha  domanassindriyanca  nappajahissanti  .  yo va pana
domanassindriyam  nappajahissati  so  cakkhundriyam  na  parijanitthati:
araha   domanassindriyam   nappajahissati   no  ca  cakkhundriyam
na  parijanittha  tayo  puggala  domanassindriyanca  nappajahissanti
cakkhundriyanca na parijanittha.
   [1446] Yo cakkhundriyam na parijanittha so anannatannassamitindriyam
na  bhavessatiti:  ye  puthujjana maggam patilabhissanti te cakkhundriyam
na  parijanittha  no  ca  anannatannassamitindriyam  na  bhavessanti
attha  puggala  cakkhundriyanca  na parijanittha anannatannassamitindriyam
na  bhavessanti  .  yo  va  pana  anannatannassamitindriyam
na  bhavessati  so  cakkhundriyam  na  parijanitthati:  araha
anannatannassamitindriyam  na  bhavessati  no  ca  cakkhundriyam
na   parijanittha   attha   puggala   anannatannassamitindriyanca
na bhavessanti cakkhundriyanca na parijanittha.
   [1447]  Yo  cakkhundriyam  na  parijanittha  so  annindriyam
na  bhavessatiti:  satta  puggala cakkhundriyam na parijanittha no ca
annindriyam  na  bhavessanti  dve  puggala  cakkhundriyanca  na
parijanittha annindriyanca na bhavessanti . yo va pana annindriyam
Na  bhavessati  so cakkhundriyam na parijanitthati: araha annindriyam
na  bhavessati  no  ca  cakkhundriyam  na parijanittha dve puggala
annindriyanca na bhavessanti cakkhundriyanca na parijanittha.
   [1448]  Yo  cakkhundriyam na parijanittha so annatavindriyam
na  sacchikarissatiti:  attha puggala cakkhundriyam na parijanittha no ca
annatavindriyam na sacchikarissanti ye puthujjana maggam na patilabhissanti
te   cakkhundriyanca   na   parijanittha   annatavindriyanca
na  sacchikarissanti  . yo va pana annatavindriyam na sacchikarissati
so  cakkhundriyam  na  parijanitthati:  araha  annatavindriyam
na  sacchikarissati  no  ca  cakkhundriyam na parijanittha ye puthujjana
maggam  na  patilabhissanti  te  annatavindriyanca  na  sacchikarissanti
cakkhundriyanca na parijanittha.
   [1449]   Yo   domanassindriyam   nappajahittha   so
anannatannassamitindriyam   na   bhavessatiti:   ye   puthujjana
maggam  patilabhissanti  te  domanassindriyam  nappajahittha  no  ca
anannatannassamitindriyam   na   bhavessanti   cha   puggala
domanassindriyanca     nappajahittha    anannatannassamitindriyanca
na  bhavessanti  .  yo  va  pana  anannatannassamitindriyam  na
bhavessati  so  domanassindriyam  nappajahitthati:  tayo  puggala
anannatannassamitindriyam  na  bhavessanti  no  ca  domanassindriyam
nappajahittha    cha    puggala    anannatannassamitindriyanca
Na bhavessanti domanassindriyanca nappajahittha.
   [1450]  Yo  domanassindriyam  nappajahittha  so  annindriyam
na  bhavessatiti:  cha  puggala  domanassindriyam  nappajahittha no ca
annindriyam  na  bhavessanti  ye  puthujjana  maggam na patilabhissanti
te  domanassindriyanca  nappajahittha  annindriyanca na bhavessanti .
Yo  va  pana  annindriyam  na  bhavessati  so  domanassindriyam
nappajahitthati:  dve  puggala  annindriyam  na bhavessanti no ca
domanassindriyam  nappajahittha  ye  puthujjana  maggam  na  patilabhissanti
te annindriyanca na bhavessanti domanassindriyanca nappajahittha.
   [1451]  Yo  domanassindriyam nappajahittha so annatavindriyam
na  sacchikarissatiti:  cha  puggala  domanassindriyam nappajahittha no ca
annatavindriyam  na  sacchikarissanti  ye  puthujjana  maggam  na
patilabhissanti  te  domanassindriyanca  nappajahittha  annatavindriyanca
na  sacchikarissanti  . yo va pana annatavindriyam na sacchikarissati
so   domanassindriyam   nappajahitthati:  araha  annatavindriyam
na  sacchikarissati  no  ca  domanassindriyam nappajahittha ye puthujjana
maggam  na  patilabhissanti  te  annatavindriyanca  na  sacchikarissanti
domanassindriyanca nappajahittha.
   [1452] Yo anannatannassamitindriyam na bhavittha so annindriyam
na   bhavessatiti:   dve   puggala   anannatannassamitindriyam
Na  bhavittha no ca annindriyam na bhavessanti ye puthujjana maggam
na  patilabhissanti  te  anannatannassamitindriyanca  na  bhavittha
annindriyanca na bhavessanti . yo va pana annindriyam na bhavessati
so  anannatannassamitindriyam  na  bhavitthati:  dve  puggala
annindriyam  na  bhavessanti  no  ca  anannatannassamitindriyam
na  bhavittha  ye puthujjana maggam na patilabhissanti te annindriyanca
na bhavessanti anannatannassamitindriyanca na bhavittha.
   [1453]  Yo  anannatannassamitindriyam  na  bhavittha  so
annatavindriyam    na   sacchikarissatiti:   dve   puggala
anannatannassamitindriyam  na  bhavittha  no  ca  annatavindriyam
na  sacchikarissanti  ye  puthujjana  maggam  na  patilabhissanti  te
anannatannassamitindriyanca   na   bhavittha   annatavindriyanca
na  sacchikarissanti  . yo va pana annatavindriyam na sacchikarissati
so   anannatannassamitindriyam   na   bhavitthati:   araha
annatavindriyam  na  sacchikarissati  no  ca  anannatannassamitindriyam
na bhavittha ye puthujjana maggam na patilabhissanti te annatavindriyanca
na sacchikarissanti anannatannassamitindriyanca na bhavittha.
   [1454]  Yo  annindriyam  na  bhavittha so annatavindriyam
na  sacchikarissatiti:  attha  puggala  annindriyam na bhavittha no ca
annatavindriyam na sacchikarissanti ye puthujjana maggam na patilabhissanti
Te    annindriyanca   na   bhavittha   annatavindriyanca
na  sacchikarissanti  . yo va pana annatavindriyam na sacchikarissati
so   annindriyam   na  bhavitthati:  araha  annatavindriyam
na  sacchikarissati  no  ca  annindriyam  na  bhavittha ye puthujjana
maggam  na  patilabhissanti  te  annatavindriyanca  na  sacchikarissanti
annindriyanca na bhavitthati.
           Indriyayamakam dasamam
             nitthitam.
           Yamakappakaranam pacchimam
             nitthitam.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 39 page 551-556. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=39&A=11061&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=39&A=11061&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=39&item=1445&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=39&siri=32              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=39&i=1445              Contents of The Tipitaka Volume 39 https://84000.org/tipitaka/read/?index_39 https://84000.org/tipitaka/english/?index_39

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]