ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 4 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 4 : Vinaya. Mahā (1)

   [251]  Tena kho pana samayena sambahula sandittha sambhatta
bhikkhu  kosalesu  janapadesu  annatarasmim avase vassam upagacchimsu .
Tesam  samagganam  sammodamananam  avivadamananam  viharatam  annataro
phasuviharo  adhigato  hoti  .  athakho  tesam  bhikkhunam etadahosi
amhakam  kho  samagganam  sammodamananam  avivadamananam  viharatam
annataro  phasuviharo  adhigato  sace  mayam  idani  pavaressama
Siyapi  bhikkhu  pavaretva  carikam  pakkameyyum  evam mayam imamha
phasuvihara  paribahira  bhavissama  katham  nu  kho  amhehi
patipajjitabbanti. Bhagavato etamattham arocesum.
   {251.1}  Idha  pana  bhikkhave  sambahula sandittha sambhatta
bhikkhu  annatarasmim  avase  vassam  upagacchanti  . tesam samagganam
sammodamananam   avivadamananam   viharatam  annataro  phasuviharo
adhigato hoti . tatra ce bhikkhunam evam hoti amhakam kho samagganam
sammodamananam   avivadamananam   viharatam  annataro  phasuviharo
adhigato  sace  mayam  idani pavaressama siyapi bhikkhu pavaretva
carikam  pakkameyyum  evam  mayam  imamha  phasuvihara  paribahira
bhavissamati  .  anujanami  bhikkhave  tehi  bhikkhuhi pavaranasangaham
katum  .  evanca  pana  bhikkhave katabbo . sabbeheva ekajjham
sannipatitabbam   .  sannipatitva  byattena  bhikkhuna  patibalena
sangho napetabbo
   {251.2}  sunatu  me  bhante  sangho  amhakam  samagganam
sammodamananam   avivadamananam   viharatam  annataro  phasuviharo
adhigato . sace mayam idani pavaressama siyapi bhikkhu pavaretva
carikam  pakkameyyum  evam  mayam  imamha  phasuvihara  paribahira
bhavissama  .  yadi  sanghassa  pattakallam  sangho  pavaranasangaham
kareyya idani uposatham kareyya patimokkham uddiseyya agame [1]-
komudiya catumasiniya pavareyya. Esa natti.
   {251.3}  Sunatu  me  bhante  sangho  amhakam  samagganam
sammodamananam avivadamananam
@Footnote: 1 Ma. junhe. evamupari.
Viharatam  annataro  phasuviharo  adhigato  .  sace  mayam  idani
pavaressama  siyapi  bhikkhu  pavaretva  carikam  pakkameyyum evam
mayam  imamha  phasuvihara  paribahira  bhavissama  .  sangho
pavaranasangaham  karoti  idani  uposatham  karissati  patimokkham
uddisissati  agame  komudiya  catumasiniya  pavaressati .
Yassayasmato  khamati  pavaranasangahassa  karanam  idani  uposatham
karissati  patimokkham  uddisissati  agame  komudiya  catumasiniya
pavaressati so tunhassa yassa nakkhamati so bhaseyya.
   {251.4}  Kato  sanghena  pavaranasangaho  idani  uposatham
karissati  patimokkham  uddisissati  agame  komudiya  catumasiniya
pavaressati. Khamati sanghassa tasma tunhi. Evametam dharayamiti.
   {251.5} Tehi ce bhikkhave bhikkhuhi kate pavaranasangahe annataro
bhikkhu evam vadeyya icchamaham avuso janapadacarikam pakkamitum atthi me
janapade karaniyanti . so evamassa vacaniyo sadhu avuso pavaretva
gacchahiti . so ce bhikkhave bhikkhu pavarayamano annatarassa bhikkhuno
pavaranam thapeti so evamassa vacaniyo anissaro kho me tvam avuso
pavaranaya  na  tavaham  pavaressamiti  .  tassa  ce  bhikkhave
bhikkhuno  pavarayamanassa  annataro  bhikkhu  tassa  bhikkhuno  pavaranam
thapeti  ubho  sanghena  samanuyunjitva  samanuggahitva  yathadhammam
karapetabba  .  so  ce  bhikkhave  bhikkhu  janapade tam karaniyam
Tiretva  punadeva  antokomudiya  catumasiniya  tam  avasam
agacchati  tehi  ce  bhikkhave  bhikkhuhi  pavariyamane  annataro
bhikkhu  tassa  bhikkhuno  pavaranam  thapeti  so  evamassa  vacaniyo
anissaro  kho  me  tvam  avuso pavaranaya pavarito ahanti .
Tehi  ce  bhikkhave  bhikkhuhi  pavariyamane  so  bhikkhu annatarassa
bhikkhuno  pavaranam  thapeti  .  ubho  sanghena  samanuyunjitva
samanuggahitva yathadhammam karapetva sanghena pavaretabbanti.
             Pavaranakkhandhakam nitthitam catuttham.
             Imamhi khandhake vatthu chacattalisa.
                       -------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 4 page 358-361. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=4&A=7438&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=4&A=7438&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=4&item=251&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=4&siri=78              Contents of The Tipitaka Volume 4 https://84000.org/tipitaka/read/?index_4 https://84000.org/tipitaka/english/?index_4

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]