ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

   [1752]  Saṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  dhammo  asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikassa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo  ...  sahajātapaccayena paccayo
...  upanissayapaccayena  paccayo  ...  pacchājātapaccayena paccayo
... Kammapaccayena paccayo.
   [1753]  Saṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  dhammo  asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikassa
dhammassa upanissayapaccayena paccayo.
   [1754]  Saṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  dhammo saṅkiliṭṭhasaṅkilesikassa ca
asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo.
   [1755]  Asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  dhammo  asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikassa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo  ...  sahajātapaccayena paccayo
... upanissayapaccayena paccayo ... purejātapaccayena paccayo ...
Pacchājātapaccayena paccayo ... Kammapaccayena paccayo ... Āhārapaccayena
paccayo ... Indriyapaccayena paccayo.
   [1756]  Asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  dhammo  saṅkiliṭṭhasaṅkilesikassa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo  ... upanissayapaccayena paccayo
... Purejātapaccayena paccayo.
   [1757]  Asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  dhammo asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikassa
Dhammassa upanissayapaccayena paccayo ... Purejātapaccayena paccayo.
   [1758]  Asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesiko dhammo asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikassa
dhammassa   sahajātapaccayena   paccayo   ...  upanissayapaccayena
paccayo.
   [1759]  Asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesiko dhammo asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikassa
dhammassa   ārammaṇapaccayena   paccayo   ...  sahajātapaccayena
paccayo ... Upanissayapaccayena paccayo ... Pacchājātapaccayena paccayo.
   [1760]  Asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesiko  dhammo asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikassa
ca   asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikassa   ca   dhammassa   sahajātapaccayena
paccayo.
   [1761]  Asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  ca  asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesiko ca
dhammā   asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikassa   dhammassa  sahajātaṃ  pacchājātaṃ
āhāraṃ indriyaṃ.
   [1762]  Asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  ca  asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesiko ca
dhammā asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikassa dhammassa sahajātaṃ purejātaṃ.
   [1763]  Saṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  ca  asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  ca
dhammā saṅkiliṭṭhasaṅkilesikassa dhammassa sahajātaṃ purejātaṃ.
   [1764]  Saṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  ca  asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  ca
dhammā   asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikassa   dhammassa  sahajātaṃ  pacchājātaṃ
āhāraṃ indriyaṃ.
   [1765]  Nahetuyā  cuddasa  naārammaṇe  cuddasa  naadhipatiyā
cuddasa  naanantare  cuddasa  nasamanantare  cuddasa  nasahajāte  dasa
naaññamaññe  dasa  nanissaye  dasa  naupanissaye  terasa napurejāte
dvādasa  napacchājāte  cuddasa naāsevane nakamme navipāke cuddasa
naāhāre  naindriye  jhānena  namagge  cuddasa  nasampayutte dasa
navippayutte  aṭṭha  noatthiyā  aṭṭha  nonatthiyā  cuddasa novigate
cuddasa  noavigate  aṭṭha  .  nahetupaccayā naārammaṇe cuddasa .
Saṅkhittaṃ. Yathā kusalattike paccanīyagaṇanā evaṃ gaṇetabbaṃ.
            Paccanīyaṃ.
   [1766] Hetupaccayā naārammaṇe satta ... Naadhipatiyā naanantare
nasamanantare  satta  naaññamaññe  tīṇi  naupanissaye  napurejāte
napacchājāte  naāsevane  nakamme  navipāke naāhāre naindriye
najhāne  satta  namagge  satta  nasampayutte  tīṇi navippayutte tīṇi
nonatthiyā  satta  novigate  satta  . hetusahajātanissayaatthiavigatanti
naārammaṇe satta . saṅkhittaṃ . yathā kusalattike anulomapaccanīyagaṇanā
vibhattā evaṃ vibhajitabbaṃ.
           Anulomapaccanīyaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 574-576. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=11551              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=11551              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=1752&items=15              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=181              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1766              Contents of The Tipitaka Volume 40 https://84000.org/tipitaka/read/?index_40 https://84000.org/tipitaka/english/?index_40

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]