ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

            Adhipatimulakam
   [630]  Adhipatipaccaya hetuya cattari ... arammane satta
sahajate  satta  annamanne  tini  nissaye  attha  upanissaye
satta purejate ekam vipake ekam ahare satta indriye satta
magge  satta  sampayutte  tini  vippayutte  cattari atthiya attha
avigate attha.
   [631]  Adhipatiatthiavigatanti  attha  . adhipatinissayaatthiavigatanti
attha. Adhipatinissayavippayuttaatthiavigatanti cattari.
   {631.1}  Adhipatiarammanaupanissayanti  satta . adhipatiarammana-
upanissayapurejataatthiavigatanti   ekam   .  adhipatiarammananissaya-
upanissayapurejatavippayuttaatthiavigatanti ekam.
   {631.2}   Adhipatisahajatanissayaatthiavigatanti   satta  .
Adhipatisahajataannamannanissayasampayuttaatthiavigatanti     tini    .
Adhipatisahajatanissayavippayuttaatthiavigatanti tini.
   {631.3}   Adhipatisahajatanissayavipakaatthiavigatanti  ekam  .
Adhipatisahajataannamannanissayavipakasampayuttaatthiavigatanti
ekam. Adhipatisahajatanissayavipakavippayuttaatthiavigatanti ekam.
   {631.4}  Adhipatisahajatanissayaaharaindriyaatthiavigatanti satta .
Adhipatisahajataannamannanissayaaharaindriyasampayuttaatthiavigatanti
tini.
   {631.5} Adhipatisahajatanissayaaharaindriyavippayuttaatthi-
avigatanti   tini   .  adhipatisahajatanissayavipakaaharaindriyaatthi-
avigatanti   ekam   .   adhipatisahajataannamannanissayavipakaahara-
indriyasampayuttaatthiavigatanti  ekam  .  adhipatisahajatanissayavipaka-
aharaindriyavippayuttaatthiavigatanti ekam.
   {631.6}  Adhipatisahajatanissayaindriyamaggaatthiavigatanti  satta .
Adhipatisahajataannamannanissayaindriyamaggasampayuttaatthiavigatanti
tini. Adhipatisahajatanissayaindriyamaggavippayuttaatthiavigatanti tini.
   {631.7} Adhipatisahajatanissayavipakaindriyamaggaatthiavigatanti
ekam    .   adhipatisahajataannamannanissayavipakaindriyamaggasampayutta-
atthiavigatanti
Ekam   .   adhipatisahajatanissayavipakaindriyamaggavippayuttaatthiavigatanti
ekam.
   {631.8} Adhipatihetusahajatanissayaindriyamaggaatthiavigatanti
cattari     .     adhipatihetusahajataannamannanissayaindriyamagga-
sampayuttaatthiavigatanti   dve  .  adhipatihetusahajatanissayaindriya-
maggavippayuttaatthiavigatanti dve.
   {631.9} Adhipatihetusahajatanissayavipakaindriyamaggaatthiavigatanti
ekam    .    adhipatihetusahajataannamannanissayavipakaindriyamagga-
sampayuttaatthiavigatanti   ekam   .  adhipatihetusahajatanissayavipaka-
indriyamaggavippayuttaatthiavigatanti ekam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 203-205. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=4051&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=4051&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=630&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=68              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=630              Contents of The Tipitaka Volume 40 http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com