ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

            nahetumulakam
   [679]  Nahetuya  pannarasa  naarammane  pannarasa naadhipatiya
pannarasa    naanantare   pannarasa   nasamanantare   pannarasa
nasahajate  ekadasa  naannamanne  ekadasa  nanissaye  ekadasa
naupanissaye  pannarasa  napurejate  terasa  napacchajate  pannarasa
naasevane   pannarasa  nakamme  pannarasa  navipake  pannarasa
naahare  pannarasa  naindriye  pannarasa  najhane pannarasa namagge
Pannarasa  nasampayutte  ekadasa  navippayutte  nava  noatthiya nava
nonatthiya pannarasa novigate pannarasa noavigate nava.
   [680]  Nahetupaccaya  naarammane  pannarasa ... naadhipatiya
pannarasa  naanantare  pannarasa  nasamanantare  pannarasa  nasahajate
ekadasa  naannamanne  ekadasa  nanissaye  ekadasa  naupanissaye
pannarasa  napurejate  terasa  napacchajate  pannarasa  naasevane
pannarasa  nakamme  pannarasa  navipake  pannarasa  naahare pannarasa
naindriye  pannarasa  najhane  pannarasa namagge pannarasa nasampayutte
ekadasa   navippayutte   nava   noatthiya  nava  nonatthiya
pannarasa novigate pannarasa noavigate nava.
   [681]  Nahetupaccaya  naarammanapaccaya  naadhipatiya  pannarasa
...  naanantare  pannarasa nasamanantare pannarasa nasahajate ekadasa
naannamanne  ekadasa  nanissaye  ekadasa  naupanissaye  terasa
napurejate  terasa  napacchajate  pannarasa  naasevane  pannarasa
nakamme  pannarasa  navipake  pannarasa naahare pannarasa naindriye
pannarasa  najhane  pannarasa  namagge  pannarasa nasampayutte ekadasa
navippayutte  nava  noatthiya  nava  nonatthiya  pannarasa  novigate
pannarasa noavigate nava.
   [682]   Nahetupaccaya   naarammanapaccaya  naadhipatipaccaya
naanantarapaccaya nasamanantarapaccaya nasahajate ekadasa ... Naannamanne
Ekadasa  nanissaye  ekadasa  naupanissaye  terasa  napurejate
terasa  napacchajate  pannarasa naasevane pannarasa nakamme pannarasa
navipake  pannarasa  naahare  pannarasa naindriye pannarasa najhane
pannarasa  namagge  pannarasa  nasampayutte  ekadasa navippayutte nava
noatthiya nava nonatthiya pannarasa novigate pannarasa noavigate nava.
   [683]   Nahetupaccaya   naarammanapaccaya  naadhipatipaccaya
naanantarapaccaya   nasamanantarapaccaya  nasahajatapaccaya  naannamanne
ekadasa ... nanissaye ekadasa naupanissaye satta napurejate ekadasa
napacchajate  nava naasevane ekadasa nakamme ekadasa navipake
ekadasa naahare ekadasa naindriye ekadasa najhane ekadasa
namagge  ekadasa nasampayutte ekadasa navippayutte nava noatthiya
nava nonatthiya ekadasa novigate ekadasa noavigate nava.
   [684]   Nahetupaccaya   naarammanapaccaya  naadhipatipaccaya
naanantarapaccaya  nasamanantarapaccaya  nasahajatapaccaya  naannamannapaccaya
nanissaye  ekadasa  ...  naupanissaye satta napurejate ekadasa
napacchajate  nava naasevane ekadasa nakamme ekadasa navipake
ekadasa naahare ekadasa naindriye ekadasa najhane ekadasa
namagge  ekadasa nasampayutte ekadasa navippayutte nava noatthiya
nava nonatthiya ekadasa novigate ekadasa noavigate nava.
   [685]   Nahetupaccaya   naarammanapaccaya  naadhipatipaccaya
Naanantarapaccaya  nasamanantarapaccaya  nasahajatapaccaya  naannamannapaccaya
nanissayapaccaya   naupanissaye   panca   napurejate   ekadasa
napacchajate  nava naasevane ekadasa nakamme ekadasa navipake
ekadasa naahare ekadasa naindriye ekadasa najhane ekadasa
namagge  ekadasa nasampayutte ekadasa navippayutte nava noatthiya
nava nonatthiya ekadasa novigate ekadasa noavigate nava.
   [686]   Nahetupaccaya   naarammanapaccaya  naadhipatipaccaya
naanantarapaccaya  nasamanantarapaccaya  nasahajatapaccaya  naannamannapaccaya
nanissayapaccaya    naupanissayapaccaya    napurejate    panca
...  napacchajate  tini naasevane panca nakamme panca navipake
panca  naahare  panca  naindriye  panca  najhane panca namagge
panca  nasampayutte  panca  navippayutte  tini  noatthiya  dve
nonatthiya panca novigate panca noavigate dve.
   [687]   Nahetupaccaya   naarammanapaccaya  naadhipatipaccaya
naanantarapaccaya  nasamanantarapaccaya  nasahajatapaccaya  naannamannapaccaya
nanissayapaccaya      naupanissayapaccaya     napurejatapaccaya
napacchajate  tini  ... naasevane panca nakamme panca navipake
panca  naahare  panca  naindriye  panca  najhane panca namagge
panca  nasampayutte  panca  navippayutte  tini  noatthiya  dve
nonatthiya panca novigate panca noavigate dve.
   [688]   Nahetupaccaya   naarammanapaccaya  naadhipatipaccaya
naanantarapaccaya  nasamanantarapaccaya  .  sankhittam . napurejatapaccaya
napacchajatapaccaya  naasevane  tini  ... nakamme ekam navipake
tini  naahare  tini  naindriye  tini  najhane  tini  namagge
tini  nasampayutte  tini  navippayutte  tini  noatthiya  dve
nonatthiya tini novigate tini noavigate dve.
   [689] Nahetupaccaya naarammanapaccaya .pe. Napacchajatapaccaya
naasevanapaccaya  nakammapaccaya  navipake  ekam  ...  naahare
ekam  naindriye  ekam  najhane  ekam namagge ekam nasampayutte
ekam navippayutte ekam nonatthiya ekam novigate ekam.
   [690]  Nahetupaccaya  naarammanapaccaya  .pe. nakammapaccaya
navipakapaccaya  naaharapaccaya  najhanapaccaya  namagge  ekam ...
Nasampayutte ekam navippayutte ekam nonatthiya ekam novigate ekam.
   [691]   Nahetupaccaya  naarammanapaccaya  naaharapaccaya
najhanapaccaya namagge ekam ... nasampayutte ekam navippayutte ekam
nonatthiya ekam novigate ekam.
   [692]  Nahetupaccaya naarammanapaccaya .pe. naaharapaccaya
najhanapaccaya   namaggapaccaya  nasampayuttapaccaya  navippayuttapaccaya
nonatthipaccaya novigate ekam.
   [693]  Nahetupaccaya  naarammanapaccaya  .pe. nakammapaccaya
Navipakapaccaya  naindriyapaccaya  najhane  ekam ... namagge ekam
nasampayutte ekam navippayutte ekam nonatthiya ekam novigate ekam.
   [694]  Nahetupaccaya  naarammanapaccaya  .pe. nakammapaccaya
navipakapaccaya naindriyapaccaya najhanapaccaya namaggapaccaya nasampayuttapaccaya
navippayuttapaccaya nonatthipaccaya novigate ekam.
           Nahetumulakam nitthitam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 228-233. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=4579&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=4579&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=679&items=16              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=91              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=679              Contents of The Tipitaka Volume 40 http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com