ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

           Napurejatamulakam
   [710] Napurejatapaccaya nahetuya terasa ... Naarammane terasa
naadhipatiya  terasa  naanantare terasa nasamanantare terasa nasahajate
ekadasa  naannamanne  ekadasa  nanissaye  ekadasa  naupanissaye
terasa  napacchajate  terasa  naasevane  terasa  nakamme terasa
navipake terasa naahare terasa naindriye terasa najhane terasa
namagge  terasa  nasampayutte  ekadasa navippayutte nava noatthiya
nava nonatthiya terasa novigate terasa noavigate nava.
   [711]  Napurejatapaccaya  nahetupaccaya  naarammanapaccaya
naadhipatiya terasa ... naanantare terasa nasamanantare terasa nasahajate
ekadasa  naannamanne  ekadasa  nanissaye  ekadasa  naupanissaye
nava napacchajate terasa naasevane terasa nakamme terasa navipake
terasa  naahare terasa naindriye terasa najhane terasa namagge
Terasa  nasampayutte  ekadasa  navippayutte  nava  noatthiya  nava
nonatthiya terasa novigate terasa noavigate nava.
   [712]  Napurejatapaccaya  nahetupaccaya  naarammanapaccaya
naadhipatipaccaya  naanantarapaccaya  nasamanantarapaccaya  nasahajatapaccaya
naannamanne  ekadasa  ...  nanissaye ekadasa naupanissaye panca
napacchajate  nava naasevane ekadasa nakamme ekadasa navipake
ekadasa naahare ekadasa naindriye ekadasa najhane ekadasa
namagge  ekadasa  nasampayutte  ekadasa  navippayutte  nava
noatthiya nava nonatthiya ekadasa novigate ekadasa noavigate nava.
   [713]  Napurejatapaccaya  nahetupaccaya  naarammanapaccaya
naadhipatipaccaya  naanantarapaccaya  nasamanantarapaccaya  nasahajatapaccaya
naannamannapaccaya    nanissayapaccaya    naupanissaye    panca
...  napacchajate  nava  naasevane  ekadasa nakamme ekadasa
navipake ekadasa naahare ekadasa naindriye ekadasa najhane
ekadasa  namagge  ekadasa  nasampayutte  ekadasa  navippayutte
nava  noatthiya  nava  nonatthiya  ekadasa  novigate  ekadasa
noavigate nava.
   [714]  Napurejatapaccaya  nahetupaccaya  naarammanapaccaya .
Sankhittam  .  nanissayapaccaya  naupanissayapaccaya  napacchajate  tini
...  naasevane  panca  nakamme panca navipake panca naahare
Panca  naindriye  panca  najhane  panca namagge panca nasampayutte
panca  navippayutte  tini  noatthiya  dve  nonatthiya  panca
novigate panca noavigate dve.
           Napacchajatamulakam
   [715] Napacchajatapaccaya nahetuya pannarasa ... naarammane
pannarasa  naadhipatiya  pannarasa  naanantare  pannarasa  nasamanantare
pannarasa  nasahajate  nava  naannamanne  ekadasa  nanissaye  nava
naupanissaye  pannarasa  napurejate  terasa  naasevane  pannarasa
nakamme   pannarasa   navipake  pannarasa  naahare  pannarasa
naindriye   pannarasa   najhane   pannarasa  namagge  pannarasa
nasampayutte  ekadasa  navippayutte  nava noatthiya nava nonatthiya
pannarasa novigate pannarasa noavigate nava.
   [716]  Napacchajatapaccaya  nahetupaccaya  naarammanapaccaya
naadhipatiya  pannarasa  ...  naanantare pannarasa nasamanantare pannarasa
nasahajate  nava  naannamanne  ekadasa  nanissaye nava naupanissaye
terasa  napurejate  terasa  naasevane  pannarasa nakamme pannarasa
navipake  pannarasa  naahare  pannarasa naindriye pannarasa najhane
pannarasa  namagge  pannarasa  nasampayutte  ekadasa  navippayutte
nava  noatthiya  nava  nonatthiya  pannarasa  novigate  pannarasa
noavigate nava.
   [717]  Napacchajatapaccaya  nahetupaccaya  naarammanapaccaya
naadhipatipaccaya  naanantarapaccaya  nasamanantarapaccaya  nasahajatapaccaya
naannamanne  nava  ...  nanissaye  nava  naupanissaye  panca
napurejate  nava  naasevane  nava  nakamme  nava  navipake nava
naahare nava naindriye nava najhane nava namagge nava nasampayutte
nava  navippayutte  nava  noatthiya  nava  nonatthiya nava novigate
nava noavigate nava.
   [718]  Napacchajatapaccaya  nahetupaccaya  naarammanapaccaya
naadhipatipaccaya  naanantarapaccaya  nasamanantarapaccaya  nasahajatapaccaya
naannamannapaccaya    nanissayapaccaya    naupanissaye    tini
...  napurejate nava naasevane nava nakamme nava navipake nava
naahare nava naindriye nava najhane nava namagge nava nasampayutte
nava  navippayutte nava noatthiya nava nonatthiya nava novigate nava
noavigate nava.
   [719]  Napacchajatapaccaya  nahetupaccaya  .  sankhittam .
Nanissayapaccaya  naupanissayapaccaya  napurejate tini ... naasevane
tini  nakamme  ekam  navipake  tini  naahare  tini  naindriye
tini  najhane  tini  namagge  tini  nasampayutte  tini  navippayutte
tini  noatthiya  dve  nonatthiya  tini  novigate tini noavigate
dve. Sankhittam. Naasevanapaccaya yatha nahetupaccaya evam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 239-242. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=4793&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=4793&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=710&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=97              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=710              Contents of The Tipitaka Volume 40 http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com