ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

            Noatthimulakam
   [745]  Noatthipaccaya  nahetuya nava ... naarammane nava
naadhipatiya  nava  naanantare  nava  nasamanantare nava nasahajate nava
naannamanne  nava  nanissaye  nava naupanissaye nava napurejate nava
napacchajate  nava  naasevane  nava  nakamme  nava navipake nava
naahare nava naindriye nava najhane nava namagge nava nasampayutte
nava navippayutte nava nonatthiya nava novigate nava noavigate nava.
   [746]   Noatthipaccaya   nahetupaccaya  naarammanapaccaya
nanissaye nava ... Naupanissaye dve.
   [747] Noatthipaccaya nahetupaccaya naarammanapaccaya naadhipatipaccaya
naanantarapaccaya      nasamanantarapaccaya     nasahajatapaccaya
naannamannapaccaya  nanissayapaccaya naupanissaye dve ... napurejate
nava noavigate nava.
   [748]  Noatthipaccaya  nahetupaccaya  naarammanapaccaya .
Mulakam sankhittam . naupanissayapaccaya napurejate dve ... Napacchajate
dve  naasevane dve navipake dve naahare dve naindriye
dve najhane dve namagge dve nasampayutte dve navippayutte dve
nonatthiya dve novigate dve noavigate dve.
   [749] Noatthipaccaya nahetupaccaya naarammanapaccaya . mulakam
sankhittam  .  naasevanapaccaya  navipakapaccaya  naaharapaccaya
naindriyapaccaya noavigate dve.
   [750] Noatthipaccaya nahetupaccaya. Sankhittam. Naupanissayapaccaya
napurejatapaccaya     napacchajatapaccaya     naasevanapaccaya
navipakapaccaya  naaharapaccaya  naindriyapaccaya  navippayuttapaccaya
nonatthiya dve ... Novigate dve noavigate dve.
   [751]  Noatthipaccaya nahetupaccaya novigatapaccaya noavigate
dve . nonatthipaccaya nahetuya pannarasa . sankhittam . nonatthiya
ca  novigate  ca  nahetupaccayasadisam  .  novigatapaccaya  nahetuya
pannarasa . sankhittam . noavigatapaccaya nahetuya nava ... Naarammane
nava  naadhipatiya  nava  novigate  nava  .  noavigatapaccaya
noatthipaccayasadisam.
       Panhavarassa paccaniyaganana nitthita.
       Panhavarassa anuloma paccaniya ganana             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 249-251. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=4991&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=4991&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=745&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=102              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=745              Contents of The Tipitaka Volume 40 http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com