ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

            Upanissayamulakam
   [862]  Upanissayapaccaya nahetuya nava ... naarammane nava
naadhipatiya  nava  naanantare  nava  nasamanantare nava nasahajate nava
naannamanne  nava  nanissaye  nava  napurejate  nava  napacchajate
nava  naasevane  nava  nakamme nava navipake nava naahare nava
naindriye  nava  najhane  nava  namagge  nava  nasampayutte  nava
navippayutte  nava  noatthiya  nava  nonatthiya  nava novigate nava
noavigate nava.
   [863] Upanissayaarammanaadhipatiti nahetuya satta ... Naanantare
satta  nasamanantare  satta  nasahajate  satta  naannamanne  satta
nanissaye  satta  napurejate  satta napacchajate satta naasevane
Satta nakamme satta navipake satta naahare satta naindriye satta
najhane  satta  namagge  satta nasampayutte satta navippayutte satta
noatthiya satta nonatthiya satta novigate satta noavigate satta.
   [864]  Upanissayaarammanaadhipatipurejataatthiavigatanti  nahetuya
ekam  ...  naanantare  ekam  nasamanantare ekam nasahajate ekam
naannamanne ekam nanissaye ekam napacchajate ekam naasevane ekam
nakamme  ekam  navipake  ekam  naahare ekam naindriye ekam
najhane  ekam  namagge  ekam nasampayutte ekam navippayutte ekam
nonatthiya ekam novigate ekam.
   [865] Upanissayaarammanaadhipatinissayapurejatavippayuttaatthiavigatanti
nahetuya  ekam  ...  naanantare  ekam  nasamanantare  ekam
nasahajate  ekam  naannamanne ekam napacchajate ekam naasevane
ekam  nakamme  ekam  navipake  ekam naahare ekam naindriye
ekam  najhane  ekam  namagge  ekam nasampayutte ekam nonatthiya
ekam novigate ekam.
   [866]  Upanissayaanantarasamanantaranatthivigatanti  nahetuya  satta
...  naarammane  satta  naadhipatiya  satta  nasahajate  satta
naannamanne  satta  nanissaye  satta napurejate satta napacchajate
satta  naasevane  panca  nakamme satta navipake satta naahare
satta  naindriye  satta  najhane  satta namagge satta nasampayutte
Satta navippayutte satta noatthiya satta noavigate satta.
   [867]    Upanissayaanantaraasevananatthivigatanti    nahetuya
tini  ...  naarammane  tini  naadhipatiya  tini  nasahajate
tini   naannamanne  tini  nanissaye  tini  napurejate  tini
napacchajate  tini  nakamme  tini  navipake  tini  naahare tini
naindriye  tini  najhane  tini  namagge  tini  nasampayutte  tini
navippayutte tini noatthiya tini noavigate tini.
   [868] Upanissayakammanti nahetuya dve ... naarammane dve
naadhipatiya  dve  naanantare  dve  nasamanantare  dve nasahajate
dve naannamanne dve nanissaye dve napurejate dve napacchajate
dve  naasevane dve navipake dve naahare dve naindriye
dve najhane dve namagge dve nasampayutte dve navippayutte dve
noatthiya dve nonatthiya dve novigate dve noavigate dve.
   [869]   Upanissayaanantarasamanantarakammanatthivigatanti   nahetuya
ekam  ...  naarammane  ekam  naadhipatiya ekam nasahajate ekam
naannamanne  ekam  nanissaye ekam napurejate ekam  napacchajate
ekam  naasevane ekam navipake ekam naahare ekam naindriye
ekam  najhane  ekam  namagge ekam nasampayutte ekam navippayutte
ekam noatthiya ekam noavigate ekam.
          Upanissayamulakam nitthitam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 284-286. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=5691&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=5691&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=862&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=111              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=862              Contents of The Tipitaka Volume 40 http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com