ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

            Purejatamulakam
   [870]  Purejatapaccaya nahetuya tini ... naarammane tini
naadhipatiya  tini  naanantare  tini  nasamanantare  tini  nasahajate
tini  naannamanne  tini nanissaye tini naupanissaye tini napacchajate
tini  naasevane  tini  nakamme  tini  navipake  tini  naahare
tini  naindriye  tini  najhane  tini  namagge  tini  nasampayutte
tini navippayutte tini nonatthiya tini novigate tini.
   [871] Purejataatthiavigatanti nahetuya tini ... Naarammane tini
naadhipatiya  tini  naanantare  tini  nasamanantare  tini  nasahajate
tini  naannamanne  tini nanissaye tini naupanissaye tini napacchajate
tini  naasevane  tini  nakamme  tini  navipake  tini naahare
tini  naindriye  tini  najhane  tini  namagge  tini  nasampayutte
tini navippayutte tini nonatthiya tini novigate tini.
   [872]  Purejatanissayavippayuttaatthiavigatanti  nahetuya  tini
...  naarammane  tini naadhipatiya tini naanantare tini nasamanantare
tini  nasahajate  tini  naannamanne  tini  naupanissaye  tini
napacchajate  tini  naasevane  tini  nakamme  tini navipake tini
naahare  tini  naindriye  tini  najhane  tini  namagge  tini
nasampayutte tini nonatthiya tini novigate tini.
   [873]   Purejataarammanaatthiavigatanti   nahetuya   tini
... Naadhipatiya tini naanantare tini nasamanantare tini nasahajate tini
naannamanne  tini  nanissaye  tini  naupanissaye  tini  napacchajate
tini  naasevane  tini  nakamme tini navipake tini naahare tini
naindriye  tini  najhane  tini  namagge  tini  nasampayutte  tini
navippayutte tini nonatthiya tini novigate tini.
   [874]  Purejataarammananissayavippayuttaatthiavigatanti  nahetuya
tini  ...  naadhipatiya  tini  naanantare  tini  nasamanantare  tini
nasahajate   tini   naannamanne   tini   naupanissaye   tini
napacchajate  tini  naasevane  tini  nakamme  tini navipake tini
naahare  tini  naindriye  tini  najhane  tini  namagge  tini
nasampayutte tini nonatthiya tini novigate tini.
   [875]  Purejataarammanaadhipatiupanissayaatthiavigatanti  nahetuya
ekam  ...  naanantare  ekam  nasamanantare ekam nasahajate ekam
naannamanne  ekam  nanissaye  ekam napacchajate ekam naasevane
ekam nakamme ekam navipake ekam naahare ekam naindriye ekam
najhane  ekam  namagge  ekam nasampayutte ekam navippayutte ekam
nonatthiya ekam novigate ekam.
   [876] Purejataarammanaadhipatinissayaupanissayavippayuttaatthiavigatanti
nahetuya  ekam  ...  naanantare  ekam  nasamanantare  ekam
nasahajate  ekam  naannamanne ekam napacchajate ekam naasevane
Ekam nakamme ekam navipake ekam naahare ekam naindriye ekam
najhane  ekam  namagge  ekam  nasampayutte ekam nonatthiya ekam
novigate ekam.
   [877]   Purejatanissayaindriyavippayuttaatthiavigatanti  nahetuya
ekam  ...  naarammane  ekam  naadhipatiya ekam naanantare ekam
nasamanantare  ekam  nasahajate  ekam naannamanne ekam naupanissaye
ekam  napacchajate ekam naasevane ekam nakamme ekam navipake
ekam naahare ekam najhane ekam namagge ekam nasampayutte ekam
nonatthiya ekam novigate ekam.
          Purejatamulam nitthitam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 287-289. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=5742&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=5742&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=870&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=112              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=870              Contents of The Tipitaka Volume 40 http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com