ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

            Vipakamulakam
   [894]  Vipakapaccaya nahetuya ekam ... naarammane ekam
naadhipatiya  ekam  naanantare  ekam  nasamanantare ekam naannamanne
ekam  naupanissaye  ekam  napurejate  ekam  napacchajate  ekam
naasevane  ekam  nakamme ekam naahare ekam naindriye ekam
Najhane  ekam  namagge  ekam nasampayutte ekam navippayutte ekam
nonatthiya ekam novigate ekam.
   [895]   Vipakasahajatanissayaatthiavigatanti   nahetuya  ekam
... naarammane ekam naadhipatiya ekam naanantare ekam nasamanantare
ekam  naannamanne  ekam  naupanissaye  ekam  napurejate  ekam
napacchajate ekam naasevane ekam nakamme ekam naahare ekam
naindriye  ekam  najhane  ekam  namagge ekam nasampayutte ekam
navippayutte ekam nonatthiya ekam novigate ekam.
   [896]   Vipakasahajataannamannanissayaatthiavigatanti   nahetuya
ekam  ...  naarammane  ekam  naadhipatiya ekam naanantare ekam
nasamanantare  ekam naupanissaye ekam napurejate ekam napacchajate
ekam  naasevane  ekam nakamme ekam naahare ekam naindriye
ekam  najhane  ekam  namagge ekam nasampayutte ekam navippayutte
ekam nonatthiya ekam novigate ekam.
   [897] Vipakasahajataannamannanissayasampayuttaatthiavigatanti
nahetuya  ekam ... naarammane ekam naadhipatiya ekam naanantare
ekam nasamanantare ekam naupanissaye ekam napurejate ekam napacchajate
ekam  naasevane  ekam nakamme ekam naahare ekam naindriye
ekam  najhane  ekam  namagge  ekam navippayutte ekam nonatthiya
ekam novigate ekam.
   [898]   Vipakasahajatanissayavippayuttaatthiavigatanti   nahetuya
ekam  ...  naarammane  ekam  naadhipatiya ekam naanantare ekam
nasamanantare  ekam  naannamanne ekam naupanissaye ekam napurejate
ekam napacchajate ekam naasevane ekam nakamme ekam naahare
ekam  naindriye  ekam  najhane  ekam namagge ekam nasampayutte
ekam nonatthiya ekam novigate ekam.
   [899] Vipakasahajataannamannanissayavippayuttaatthiavigatanti
nahetuya  ekam ... naarammane ekam naadhipatiya ekam naanantare
ekam nasamanantare ekam naupanissaye ekam napurejate ekam napacchajate
ekam  naasevane  ekam nakamme ekam naahare ekam naindriye
ekam  najhane  ekam  namagge  ekam nasampayutte ekam nonatthiya
ekam novigate ekam.
           Vipakamulakam nitthitam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 294-296. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=5896&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=5896&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=894&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=116              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=894              Contents of The Tipitaka Volume 40 http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com