ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

            Jhānamūlakaṃ
   [956]  Jhānapaccayā  nahetuyā satta ... naārammaṇe satta
naadhipatiyā  satta  naanantare  satta  nasamanantare  satta nasahajāte
satta naaññamaññe tīṇi nanissaye satta naupanissaye satta napurejāte
satta  napacchājāte  satta  naāsevane  satta  nakamme  satta
navipāke  satta  naāhāre  satta  naindriye satta namagge satta
nasampayutte tīṇi navippayutte tīṇi nonatthiyā satta novigate satta.
   [957]   Jhānasahajātanissayaatthiavigatanti   nahetuyā   satta
saṅkhittaṃ. Novigate satta.
   {957.1} Jhānasahajātaaññamaññanissayaatthiavigatanti
nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi.
   {957.2} Jhānasahajātaaññamaññanissayasampayutta-
atthiavigatanti      nahetuyā      tīṇi      .pe.
Novigate tīṇi.
   {957.3}   Jhānasahajātanissayavippayuttaatthiavigatanti   nahetuyā
tīṇi .pe. Novigate tīṇi.
   {957.4}   Jhānasahajātanissayavipākaatthiavigatanti   nahetuyā
ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {957.5} Jhānasahajātaaññamaññanissayavipākaatthiavigatanti
nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {957.6} Jhānasahajātaaññamaññanissayavipākasampayutta-
atthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {957.7} Jhānasahajātanissayavipākavippayuttaatthiavigatanti
nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {957.8} Jhānasahajātaaññamaññanissayavipākavippayutta-
atthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {957.9}   Jhānasahajātanissayaindriyaatthiavigatanti   nahetuyā
satta .pe. Novigate satta.
   {957.10} Jhānasahajātaaññamaññanissayaindriya-
atthiavigatanti nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi.
   {957.11} Jhānasahajātaaññamaññanissayaindriyasampayutta-
atthiavigatanti nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi.
   {957.12} Jhānasahajātanissayaindriyavippayutta-
atthiavigatanti nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi.
   {957.13} Jhānasahajātanissayavipākaindriyaatthiavigatanti
nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {957.14} Jhānasahajātaaññamaññanissayavipākaindriya-
atthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {957.15} Jhānasahajātaaññamaññanissayavipākaindriya-
sampayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {957.16} Jhānasahajātanissayavipākaindriyavippayuttaatthiavigatanti nahetuyā
Ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {957.17} Jhānasahajātaaññamaññanissayavipāka-
indriyavippayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {957.18}   Jhānasahajātanissayamaggaatthiavigatanti   nahetuyā
satta .pe. Novigate satta.
   {957.19} Jhānasahajātaaññamaññanissayamaggaatthiavigatanti
nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi.
   {957.20} Jhānasahajātaaññamaññanissayamaggasampayutta-
atthiavigatanti nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi.
   {957.21} Jhānasahajātanissayamaggavippayuttaatthiavigatanti
nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi.
   {957.22} Jhānasahajātaaññamaññanissayamaggavippayutta-
atthiavigatanti nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi.
   {957.23}  Jhānasahajātanissayavipākamaggaatthiavigatanti  nahetuyā
ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {957.24} Jhānasahajātaaññamaññanissayavipāka-
maggaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {957.25} Jhānasahajātaaññamaññanissayavipāka-
maggasampayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {957.26} Jhānasahajātanissayavipākamaggavippayutta-
atthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {957.27} Jhānasahajātaaññamaññanissayavipākamaggavippayutta-
atthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {957.28} Jhānasahajātanissayaindriyamaggaatthiavigatanti
nahetuyā satta .pe. Novigate satta.
   {957.29} Jhānasahajātaaññamaññanissayaindriyamagga-
atthiavigatanti nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi.
   {957.30} Jhānasahajātaaññamaññanissayaindriya-
maggasampayuttaatthiavigatanti
Nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi.
   {957.31} Jhānasahajātanissayaindriyamaggavippayutta-
atthiavigatanti nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi.
   {957.32} Jhānasahajātanissayavipākaindriyamaggaatthiavigatanti
nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {957.33} Jhānasahajātaaññamaññanissayavipākaindriyamagga-
atthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {957.34} Jhānasahajātaaññamaññanissayavipākaindriya-
maggasampayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {957.35} Jhānasahajātanissayavipākaindriyamaggavippayutta-
atthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {957.36} Jhānasahajātaaññamaññanissayavipākaindriyamagga-
vippayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
           Jhānamūlakaṃ niṭṭhitaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 317-320. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=6376              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=6376              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=956&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=119              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=956              Contents of The Tipitaka Volume 40 http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com