ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

            Vippayuttamulakam
   [962] Vippayuttapaccaya nahetuya panca ... naarammane panca
naadhipatiya  panca  naanantare  panca  nasamanantare  panca nasahajate
tini  naannamanne  panca  nanissaye  tini  naupanissaye  panca
napurejate  tini  napacchajate  panca  naasevane  panca nakamme
panca  navipake  panca  naahare  panca naindriye panca najhane
panca  namagge  panca  nasampayutte  panca  nonatthiya  panca
novigate panca.
   [963] Vippayuttaatthiavigatanti nahetuya panca ... naarammane
panca  naadhipatiya  panca  naanantare  panca  nasamanantare  panca
nasahajate  panca  naannamanne  panca  nanissaye  tini  naupanissaye
panca  napurejate  tini  napacchajate  panca  naasevane  panca
nakamme  panca  navipake  panca  naahare panca naindriye panca
najhane  panca  namagge  panca  nasampayutte  panca  nonatthiya
panca novigate panca.
   [964]   Vippayuttanissayaatthiavigatanti   nahetuya   panca
...  naarammane  panca  naadhipatiya  panca  naanantare  panca
nasamanantare  panca  nasahajate  tini  naannamanne panca naupanissaye
panca  napurejate  tini  napacchajate  panca  naasevane  panca
nakamme  panca  navipake  panca  naahare  panca  naindriye
Panca   najhane  panca  namagge  panca  nasampayutte  panca
nonatthiya panca novigate panca.
   [965]  Vippayuttaadhipatinissayaatthiavigatanti  nahetuya  cattari
...  naarammane  cattari naanantare cattari nasamanantare cattari
nasahajate   ekam   naannamanne  cattari  naupanissaye  tini
napurejate  tini  napacchajate  cattari  naasevane  cattari
nakamme  cattari  navipake  cattari naahare cattari naindriye
cattari   najhane   cattari  namagge  cattari  nasampayutte
cattari nonatthiya cattari novigate cattari.
   [966]   Vippayuttanissayaindriyaatthiavigatanti  nahetuya  tini
...  naarammane  tini naadhipatiya tini naanantare tini nasamanantare
tini  nasahajate  ekam  naannamanne  tini  naupanissaye  tini
napurejate  tini  napacchajate  tini  naasevane  tini  nakamme
tini  navipake  tini  naahare  tini  najhane  tini namagge tini
nasampayutte tini nonatthiya tini novigate tini.
   [967]   Vippayuttapacchajataatthiavigatanti   nahetuya   tini
...  naarammane  tini naadhipatiya tini naanantare tini nasamanantare
tini   nasahajate   tini  naannamanne  tini  nanissaye  tini
naupanissaye  tini  napurejate  tini  naasevane tini nakamme tini
navipake  tini  naahare  tini  naindriye  tini  najhane  tini
Namagge tini nasampayutte tini nonatthiya tini novigate tini.
   [968]  Vippayuttanissayapurejataatthiavigatanti  nahetuya  tini
...  naarammane  tini naadhipatiya tini naanantare tini nasamanantare
tini  nasahajate  tini  naannamanne  tini  naupanissaye  tini
napacchajate  tini  naasevane  tini  nakamme  tini navipake tini
naahare  tini  naindriye  tini  najhane  tini  namagge  tini
nasampayutte tini nonatthiya tini novigate tini.
   [969]  Vippayuttaarammananissayapurejataatthiavigatanti  nahetuya
tini  ...  naadhipatiya  tini  naanantare  tini  nasamanantare
tini  nasahajate  tini  naannamanne  tini  naupanissaye  tini
napacchajate  tini  naasevane  tini  nakamme  tini navipake tini
naahare  tini  naindriye  tini  najhane  tini  namagge  tini
nasampayutte tini nonatthiya tini novigate tini.
   [970] Vippayuttaarammanaadhipatinissayaupanissayapurejataatthiavigatanti
nahetuya  ekam  ...  naanantare  ekam  nasamanantare  ekam
nasahajate  ekam  naannamanne ekam napacchajate ekam naasevane
ekam  nakamme  ekam  navipake  ekam naahare ekam naindriye
ekam  najhane  ekam  namagge  ekam nasampayutte ekam nonatthiya
ekam novigate ekam.
   [971]   Vippayuttanissayapurejataindriyaatthiavigatanti  nahetuya
Ekam  ...  naarammane  ekam  naadhipatiya ekam naanantare ekam
nasamanantare  ekam  nasahajate  ekam naannamanne ekam naupanissaye
ekam  napacchajate ekam naasevane ekam nakamme ekam navipake
ekam  naahare  ekam  najhane  ekam namagge ekam nasampayutte
ekam nonatthiya ekam novigate ekam.
   [972]   Vippayuttasahajatanissayaatthiavigatanti  nahetuya  tini
...  naarammane  tini naadhipatiya tini naanantare tini nasamanantare
tini  naannamanne  tini  naupanissaye  tini  napurejate  tini
napacchajate  tini  naasevane  tini  nakamme  tini navipake tini
naahare  tini  naindriye  tini  najhane  tini  namagge  tini
nasampayutte tini nonatthiya tini vovigate tini.
   [973]   Vippayuttasahajataannamannanissayaatthiavigatanti  nahetuya
ekam  ...  naarammane  ekam  naadhipatiya ekam naanantare ekam
nasamanantare  ekam naupanissaye ekam napurejate ekam napacchajate
ekam naasevane ekam nakamme ekam navipake ekam naahare ekam
naindriye  ekam  najhane  ekam  namagge ekam nasampayutte ekam
nonatthiya ekam novigate ekam.
   [974]   Vippayuttasahajatanissayavipakaatthiavigatanti   nahetuya
ekam  ...  naarammane  ekam  naadhipatiya ekam naanantare ekam
nasamanantare   ekam   naannamanne  ekam  naupanissaye  ekam
Napurejate ekam napacchajate ekam naasevane ekam nakamme ekam
naahare  ekam  naindriye  ekam  najhane  ekam namagge ekam
nasampayutte ekam nonatthiya ekam novigate ekam.
   [975]  Vippayuttaarammananissayaatthiavigatanti  .  sankhittam .
... Nasampayutte ekam nonatthiya ekam novigate ekam.
   [976]  Vippayuttasahajataannamannanissayavipakaatthiavigatanti nahetuya
ekam  ...  naarammane  ekam  naadhipatiya  ekam  naanantare
ekam  nasamanantare  ekam  naupanissaye  ekam  napurejate  ekam
napacchajate  ekam  naasevane  ekam  nakamme  ekam naahare
ekam  naindriye  ekam  najhane  ekam namagge ekam nasampayutte
ekam nonatthiya ekam novigate ekam.
          Vippayuttamulakam nitthitam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 326-330. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=6597&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=6597&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=962&items=15              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=122              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=962              Contents of The Tipitaka Volume 40 http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com