ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

            Indriyamulakam
   [1211] Indriyapaccaya hetuya dve ... Adhipatiya tini sahajate
tini  annamanne  tini  nissaye  tini  vipake  tini ahare tini
jhane tini magge tini sampayutte tini atthiya tini avigate tini.
   [1212] Indriyasahajataannamannanissayasampayuttaatthiavigatanti
tini    .   indriyasahajataannamannanissayavipakasampayuttaatthiavigatanti
tini.
   {1212.1} Indriyasahajataannamannanissayamaggasampayutta-
atthiavigatanti   tini   .   indriyasahajataannamannanissayavipaka-
maggasampayuttaatthiavigatanti dve.
   {1212.2} Indriyasahajataannamannanissayajhanasampayutta-
atthiavigatanti   tini   .   indriyasahajataannamannanissayavipaka-
jhanasampayuttaatthiavigatanti dve.
   {1212.3} Indriyasahajataannamannanissayajhanamagga-
sampayuttaatthiavigatanti    tini   .   indriyasahajataannamanna-
nissayavipakajhanamaggasampayuttaatthiavigatanti dve.
   {1212.4} Indriyasahajataannamannanissayaaharasampayutta-
atthiavigatanti   tini   .   indriyasahajataannamannanissayavipaka-
aharasampayuttaatthiavigatanti tini.
   {1212.5} Indriyaadhipatisahajataannamannanissayaahara-
sampayuttaatthiavigatanti   tini   .   indriyaadhipatisahajataannamanna-
nissayavipakaaharasampayuttaatthiavigatanti dve.
   {1212.6} Indriyaadhipatisahajataannamannanissayamaggasampayutta-
atthiavigatanti tini.
Indriyaadhipatisahajataannamannanissayavipakamaggasampayuttaatthiavigatanti
Dve.
   {1212.7} Indriyahetusahajataannamannanissayamaggasampayutta-
atthiavigatanti   dve  .  indriyahetusahajataannamannanissayavipaka-
maggasampayuttaatthiavigatanti dve.
   {1212.8} Indriyahetuadhipatisahajataannamannanissaya-
maggasampayuttaatthiavigatanti   dve   .  indriyahetuadhipatisahajata-
annamannanissayavipakamaggasampayuttaatthiavigatanti dve.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 401-402. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=8088&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=8088&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=1211&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=160              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1211              Contents of The Tipitaka Volume 40 http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com