ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

page26.

Sahetukadukam paticcavaro [39] Sahetukam dhammam paticca sahetuko dhammo uppajjati hetupaccaya: sahetukam ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe paticca dve khandha patisandhikkhane ... . sahetukam dhammam paticca ahetuko dhammo uppajjati hetupaccaya: sahetuke khandhe paticca cittasamutthanam rupam patisandhikkhane ... . sahetukam dhammam paticca sahetuko ca ahetuko ca dhamma uppajjanti hetupaccaya: sahetukam ekam khandham paticca tayo khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe ... Patisandhikkhane .... {39.1} Ahetukam dhammam paticca ahetuko dhammo uppajjati hetupaccaya: vicikicchasahagatam uddhaccasahagatam moham paticca cittasamutthanam rupam ekam mahabhutam paticca tayo mahabhuta mahabhute paticca cittasamutthanam rupam katattarupam upadarupam . Ahetukam dhammam paticca sahetuko dhammo uppajjati hetupaccaya: vicikicchasahagatam uddhaccasahagatam moham paticca sampayuttaka khandha patisandhikkhane vatthum paticca sahetuka khandha. {39.2} Ahetukam dhammam paticca sahetuko ca ahetuko ca dhamma uppajjanti hetupaccaya: vicikicchasahagatam uddhaccasahagatam moham paticca sampayuttaka khandha cittasamutthananca rupam patisandhikkhane vatthum

--------------------------------------------------------------------------------------------- page27.

Paticca sahetuka khandha mahabhute paticca katattarupam . sahetukanca ahetukanca dhammam paticca sahetuko dhammo uppajjati hetupaccaya: vicikicchasahagatam uddhaccasahagatam ekam khandhanca mohanca paticca tayo khandha dve khandhe ... patisandhikkhane sahetukam ekam khandhanca vatthunca paticca tayo khandha dve khandhe .... {39.3} Sahetukanca ahetukanca dhammam paticca ahetuko dhammo uppajjati hetupaccaya: sahetuke khandhe ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam vicikicchasahagate uddhaccasahagate khandhe ca mohanca paticca cittasamutthanam rupam. {39.4} Sahetukanca ahetukanca dhammam paticca sahetuko ca ahetuko ca dhamma uppajjanti hetupaccaya: vicikicchasahagatam uddhaccasahagatam ekam khandhanca mohanca paticca tayo khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe ... patisandhikkhane sahetukam ekam khandhanca vatthunca paticca tayo khandha dve khandhe ... sahetuke khandhe ca mahabhute ca paticca katattarupam. [40] Sahetukam dhammam paticca sahetuko dhammo uppajjati arammanapaccaya: sahetukam ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe ... patisandhikkhane ... . Sahetukam dhammam paticca ahetuko dhammo uppajjati arammanapaccaya: vicikicchasahagate uddhaccasahagate khandhe paticca vicikicchasahagato uddhaccasahagato moho . sahetukam dhammam paticca sahetuko ca ahotuko ca dhamma uppajjanti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page28.

Arammanapaccaya: vicikicchasahagatam uddhaccasahagatam ekam khandham paticca tayo khandha moho ca dve khandhe .... {40.1} Ahetukam dhammam paticca ahetuko dhammo uppajjati arammanapaccaya: ahetukam ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe ... patisandhikkhane vatthum paticca ahetuka khandha . ahetukam dhammam paticca sahetuko dhammo uppajjati arammanapaccaya: vicikicchasahagatam uddhaccasahagatam moham paticca sampayuttaka khandha patisandhikkhane vatthum paticca sahetuka khandha . sahetukanca ahetukanca dhammam paticca sahetuko dhammo uppajjati arammanapaccaya: vicikicchasahagatam uddhaccasahagatam ekam khandhanca mohanca paticca tayo khandha dve khandhe ... patisandhikkhane sahetukam ekam khandhanca vatthunca paticca tayo khandha dve khandhe .... [41] Sahetukam dhammam paticca sahetuko dhammo uppajjati adhipatipaccaya: sahetukam ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe ... . sahetukam dhammam paticca ahetuko dhammo uppajjati adhipatipaccaya: sahetuke khandhe paticca cittasamutthanam rupam . Sahetukam dhammam paticca sahetuko ca ahetuko ca dhamma uppajjanti adhipatipaccaya: sahetukam ekam khandham paticca tayo khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe ... . ahetukam dhammam paticca ahetuko dhammo uppajjati adhipatipaccaya: ekam mahabhutam ... mahabhute

--------------------------------------------------------------------------------------------- page29.

Paticca cittasamutthanam rupam upadarupam . sahetukanca ahetukanca dhammam paticca ahetuko dhammo uppajjati adhipatipaccaya: sahetuke khandhe ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam. [42] Sahetukam dhammam paticca sahetuko dhammo uppajjati anantarapaccaya:. ... Samanantarapaccaya:. [43] ... Sahajatapaccaya: sahetukam ekam khandham ... Patisandhikkhane ... . sahetukam dhammam paticca ahetuko dhammo uppajjati sahajatapaccaya: sahetuke khandhe paticca cittasamutthanam rupam vicikicchasahagate uddhaccasahagate khandhe paticca vicikicchasahagato uddhaccasahagato moho cittasamutthananca rupam patisandhikkhane ... . Sahetukam dhammam paticca sahetuko ca ahetuko ca dhamma uppajjanti sahajatapaccaya: sahetukam ekam khandham paticca tayo khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe ... vicikicchasahagatam uddhaccasahagatam ekam khandham paticca tayo khandha moho ca cittasamutthananca rupam dve khandhe ... Patisandhikkhane .... {43.1} Ahetukam dhammam paticca ahetuko dhammo uppajjati sahajatapaccaya: ahetukam ekam khandham paticca tayo khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe ... vicikicchasahagatam uddhaccasahagatam moham paticca cittasamutthanam rupam patisandhikkhane khandhe paticca vatthu vatthum paticca khandha ekam mahabhutam .pe. Bahiram ... aharasamutthanam ... utusamutthanam ... asannasattanam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page30.

Ekam mahabhutam .pe. ahetukam dhammam paticca sahetuko dhammo uppajjati sahajatapaccaya: ime panca panha hetusadisa ninnanam. [44] Sahetukam dhammam paticca sahetuko dhammo uppajjati annamannapaccaya: sahetukam ekam khandham paticca tayo khandha patisandhikkhane ... . sahetukam dhammam paticca ahetuko dhammo uppajjati annamannapaccaya: vicikicchasahagate uddhaccasahagate khandhe paticca vicikicchasahagato uddhaccasahagato moho patisandhikkhane sahetuke khandhe paticca vatthu . sahetukam dhammam paticca sahetuko ca ahetuko ca dhamma uppajjanti annamannapaccaya: vicikicchasahagatam uddhaccasahagatam ekam khandham paticca tayo khandha moho ca dve khandhe ... patisandhikkhane sahetukam ekam khandham paticca tayo khandha vatthu ca dve khandhe .... {44.1} Ahetukam dhammam paticca ahetuko dhammo uppajjati annamannapaccaya: ahetukam ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe ... patisandhikkhane ahetukam ekam khandham paticca tayo khandha vatthu ca dve khandhe paticca ... Sankhittam yava asannasatta. Ahetukam dhammam paticca sahetuko dhammo uppajjati annamannapaccaya: vicikicchasahagatam uddhaccasahagatam moham paticca sampayuttaka khandha patisandhikkhane vatthum paticca sahetuka khandha. Sahetukanca ahetukanca dhammam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page31.

Paticca sahetuko dhammo uppajjati annamannapaccaya: vicikicchasahagatam uddhaccasahagatam ekam khandhanca mohanca paticca tayo khandha dve khandhe ... patisandhikkhane sahetukam ekam khandhanca vatthunca paticca tayo khandha dve khandhe .... [45] Sahetukam dhammam paticca sahetuko dhammo uppajjati nissayapaccaya:. ... Upanissayapaccaya: purejatapaccaya: asevanapaccaya: kammapaccaya: vipakapaccaya: aharapaccaya: indriyapaccaya: jhanapaccaya: maggapaccaya: . jhanampi maggampi sahajatapaccayasadisa bahira mahabhuta natthi . ... sampayuttapaccaya: vippayuttapaccaya: atthipaccaya: natthipaccaya: vigatapaccaya: avigatapaccaya:. [46] Hetuya nava arammane cha adhipatiya panca anantare cha samanantare cha sahajate nava annamanne cha nissaye nava upanissaye cha purejate cha asevane cha kamme nava vipake nava ahare nava indriye nava jhane nava magge nava sampayutte cha vippayutte nava atthiya nava natthiya cha vigate cha avigate nava. Evam ganetabbam. Anulomam nitthitam. [47] Sahetukam dhammam paticca ahetuko dhammo uppajjati nahetupaccaya: vicikicchasahagate uddhaccasahagate khandhe paticca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page32.

Vicikicchasahagato uddhaccasahagato moho . ahetukam dhammam paticca ahetuko dhammo uppajjati nahetupaccaya: ahetukam ekam khandham paticca tayo khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe ... Patisandhikkhane sabbam yava asannasatta tava katabbam. [48] Sahetukam dhammam paticca ahetuko dhammo uppajjati naarammanapaccaya: sahetuke khandhe paticca cittasamutthanam rupam patisandhikkhane ... . ahetukam dhammam paticca ahetuko dhammo uppajjati naarammanapaccaya: ahetuke khandhe paticca cittasamutthanam rupam vicikicchasahagatam uddhaccasahagatam moham paticca cittasamutthanam rupam patisandhikkhane khandhe paticca vatthu ekam mahabhutam ... . sankhittam. Asannasattanam ekam ... . sahetukanca ahetukanca dhammam paticca ahetuko dhammo uppajjati naarammanapaccaya: sahetuke khandhe ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam vicikicchasahagate uddhaccasahagate khandhe ca mohanca paticca cittasamutthanam rupam. [49] Sahetukam dhammam paticca sahetuko dhammo uppajjati naadhipatipaccaya: anulome sahajatasadisa . ... naanantarapaccaya: nasamanantarapaccaya: naannamannapaccaya: na anupanissayapaccaya:. [50] Sahetukam dhammam paticca sahetuko dhammo uppajjati napurejatapaccaya arupe sahetukam ekam khandham paticca tayo khandha patisandhikkhane sahetukam ... . sahetukam dhammam paticca ahetuko dhammo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page33.

Uppajjati napurejatapaccaya: arupe vicikicchasahagate uddhaccasahagate khandhe paticca vicikicchasahagato uddhaccasahagato moho sahetuke khandhe paticca cittasamutthanam rupam patisandhikkhane ... . Sahetukam dhammam paticca sahetuko ca ahetuko ca dhamma uppajjanti napurejatapaccaya: arupe vicikicchasahagatam uddhaccasahagatam ekam khandham paticca tayo khandha moho ca dve khandhe ... Patisandhikkhane .... {50.1} Ahetukam dhammam paticca ahetuko dhammo uppajjati napurejatapaccaya: arupe ahetukam ekam khandham ... dve khandhe ... Ahetuke khandhe paticca cittasamutthanam rupam vicikicchasahagatam uddhaccasahagatam moham paticca cittasamutthanam rupam patisandhikkhane ... Yava asannasatta tava vittharo . ahetukam dhammam paticca sahetuko dhammo uppajjati napurejatapaccaya: arupe vicikicchasahagatam uddhaccasahagatam moham paticca sampayuttaka khandha patisandhikkhane vatthum paticca sahetuka khandha . ahetukam dhammam paticca sahetuko ca ahetuko ca dhamma uppajjanti napurejatapaccaya: patisandhikkhane vatthum paticca sahetuka khandha mahabhute paticca katattarupam. {50.2} Sahetukanca ahetukanca dhammam paticca sahetuko dhammo uppajjati napurejatapaccaya: arupe vicikicchasahagatam uddhaccasahagatam ekam khandhanca mohanca paticca tayo khandha dve khandhe ... Patisandhikkhane sahetukam ekam khandhanca vatthunca paticca tayo khandha

--------------------------------------------------------------------------------------------- page34.

Dve khandhe ... . sahetukanca ahetukanca dhammam paticca ahetuko dhammo uppajjati napurejatapaccaya: sahetuke khandhe ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam vicikicchasahagate uddhaccasahagate khandhe ca mohanca paticca cittasamutthanam rupam . sahetukanca ahetukanca dhammam paticca sahetuko ca ahetuko ca dhamma uppajjanti napurejatapaccaya: patisandhikkhane sahetukam ekam khandhanca vatthunca paticca tayo khandha dve khandhe ... sahetuke khandhe ca mahabhute ca paticca katattarupam. [51] Sahetukam dhammam paticca sahetuko dhammo uppajjati napacchajatapaccaya:. ... Naasevanapaccaya:. [52] ... Nakammapaccaya: sahetuke khandhe paticca sahetuka cetana . ahetukam dhammam paticca ahetuko dhammo uppajjati nakammapaccaya: ahetuke khandhe paticca ahetuka cetana bahiram ... Aharasamutthanam ... utusamutthanam .... Ahetukam dhammam paticca sahetuko dhammo uppajjati nakammapaccaya: vicikicchasahagatam uddhaccasahagatam moham paticca sampayuttaka cetana . sahetukanca ahetukanca dhammam paticca sahetuko dhammo uppajjati nakammapaccaya: vicikicchasahagate uddhaccasahagate khandhe ca mohanca paticca sampayuttaka cetana. [53] ... Navipakapaccaya: patisandhi natthi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page35.

[54] Ahetukam dhammam paticca ahetuko dhammo uppajjati naaharapaccaya: . ... Naindriyapaccaya: najhanapaccaya: namaggapaccaya: nasampayuttapaccaya:. [55] Sahetukam dhammam paticca sahetuko dhammo uppajjati navippayuttapaccaya: arupe sahetukam ekam khandham ... .pe. sahetukam dhammam paticca ahetuko dhammo uppajjati navippayuttapaccaya: arupe vicikicchasahagate uddhaccasahagate khandhe paticca vicikicchasahagato uddhaccasahagato moho . sahetukam dhammam paticca sahetuko ca ahetuko ca dhamma uppajjanti navippayuttapaccaya: arupe vicikicchasahagatam uddhaccasahagatam ekam khandham paticca tayo khandha moho ca dve khandhe .... {55.1} Ahetukam dhammam paticca ahetuko dhammo uppajjati navippayuttapaccaya: arupe ahetukam ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe ... . ahetukam dhammam paticca sahetuko dhammo uppajjati navippayuttapaccaya: arupe vicikicchasahagatam uddhaccasahagatam moham paticca sampayuttaka khandha . sahetukanca ahetukanca dhammam paticca sahetuko dhammo uppajjati navippayuttapaccaya: arupe vicikicchasahagatam uddhaccasahagatam ekam khandhanca mohanca paticca tayo khandha dve khandhe .... ... Nonatthipaccaya: novigatapaccaya:. [56] Nahetuya dve naarammane tini naadhipatiya nava

--------------------------------------------------------------------------------------------- page36.

Naanantare tini nasamanantare tini naannamanne tini naupanissaye tini napurejate nava napacchajate nava naasevane nava nakamme cattari navipake nava naahare ekam naindriye ekam najhane ekam namagge ekam nasampayutte tini navippayutte cha nonatthiya tini novigate tini. Evam ganetabbam. Paccaniyam nitthitam. [57] Hetupaccaya naarammane tini ... naadhipatiya nava naanantare tini nasamanantare tini naannamanne tini naupanissaye tini napurejate nava napacchajate nava naasevane nava nakamme tini navipake nava nasampayutte tini navippayutte tini nonatthiya tini novigate tini evam ganetabbam. Anulomapaccaniyam nitthitam. [58] Nahetupaccaya arammane dve ... Anantare dve samanantare dve sabbattha dve vipake ekam ahare dve indriye dve jhane dve magge ekam sampayutte dve avigate dve evam ganetabbam. Paccaniyanulomam nitthitam. Sahajatavaro paticcavarasadiso.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 26-36. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=509&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=509&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=39&items=20              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=3              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=39              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]