ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

         Nakusalattikanahetusampayuttadukam
   [293]  Nakusalam  nahetusampayuttam  dhammam  paticca ... nakusalam
nahetuvippayuttam dhammam paticca ....
         Nakusalattikanahetusahetukadukam
   [294]  Nakusalam  nahetuncevanaahetukanca  dhammam  paticca  ...
Nakusalam naahetukancevananahetunca dhammam paticca ....
        Nakusalattikanahetuhetusampayuttadukam
   [295]  Nakusalam  nahetuncevanahetuvippayuttanca  dhammam  paticca
... Nakusalam nahetuvippayuttancevananahetunca dhammam paticca ....
         Nakusalattikanahetunasahetukadukam
   [296] Nakusalam nahetum  nasahetukam  dhammam  paticca ... nakusalam
nahetum naahetukam dhammam paticca ....
          Nakusalattikaculantaradukam
   [297] Nakusalam naappaccayam dhammam paticca .... Nakusalam naasankhatam
dhammam  paticca ... .  nakusalam  nasanidassanam dhammam paticca ... nakusalam
naanidassanam dhammam paticca ... .  nakusalam nasappatigham dhammam paticca ...
Nakusalam naappatigham dhammam paticca ... . nakusalam narupim dhammam paticca ...
Nakusalam naarupim dhammam paticca ... . nakusalam nalokiyam dhammam paticca ...
Nakusalam  nalokuttaram  dhammam paticca ... .  nakusalam  nakenacivinneyyam
dhammam paticca ... Nakusalam nakenacinavinneyyam dhammam paticca ....
         Nakusalattikanoasavagocchakadukam
   [298] Nakusalam  noasavam  dhammam paticca ... Nakusalam nanoasavam
dhammam paticca ... . nakusalam nasasavam dhammam paticca ... Nakusalam naanasavam
dhammam paticca ... . nakusalam naasavasampayuttam dhammam paticca ... Nakusalam
naasavavippayuttam dhammam paticca ... . nakusalam naasavancevanaanasavanca
dhammam paticca ... nakusalam naanasavancevananocaasavam dhammam paticca ....
Nakusalam  naasavancevanaasavavippayuttanca  dhammam  paticca  ...  nakusalam
naasavavippayuttancevananocaasavam  dhammam  paticca  ...  .  nakusalam
asavavippayuttam  nasasavam  dhammam  paticca  ... nakusalam asavavippayuttam
naanasavam dhammam paticca ....
          Nakusalattikachagocchakadukam
   [299]  Nakusalam  nosannojanam  dhammam  paticca  ...  nakusalam
Nogantham  dhammam  paticca  ...  nakusalam  noogham dhammam paticca ...
Nakusalam  noyogam  dhammam  paticca  ...  nakusalam  nonivaranam  dhammam
paticca ... Nakusalam noparamasam dhammam paticca ....
          Nakusalattikamahantaradukam
   [300] Nakusalam nasarammanam dhammam paticca ... Nakusalam naanarammanam
dhammam paticca ... .  sankhittam .  nanocittapadam nalabbhati . nakusalam
nacittam dhammam paticca ... . nakusalam nacetasikam dhammam paticca ....
Nakusalam  nacittasampayuttam  dhammam  paticca  ... . nakusalam nacittasamsattham
dhammam paticca ... . nakusalam nacittasamutthanam dhammam paticca .... Nakusalam
nacittasahabhum  dhammam  paticca ... .  nakusalam nacittanuparivattim dhammam
paticca ... .  nakusalam  nacittasamsatthasamutthanam  dhammam paticca ... .
Nakusalam  nacittasamsatthasamutthanasahabhum  dhammam  paticca  ... .  nakusalam
nacittasamsatthasamutthananuparivattim  dhammam  paticca  ...  .  nakusalam
naajjhattikam  dhammam  paticca ... nakusalam nabahiram dhammam paticca ....
Nakusalam  naupada  dhammam paticca ... .  nakusalam  naupadinnam dhammam
paticca ... Nakusalam naanupadinnam dhammam paticca ....
          Nakusalattikadvigocchakadukam
   [301]  Nakusalam  noupadanam  dhammam  paticca  ...  nakusalam
nanoupadanam  dhammam  paticca  ...  .  nakusalam  nokilesam  dhammam
paticca ... Nakusalam nanokilesam dhammam paticca ....             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 76-78. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=1507&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=1507&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.1&item=293&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=23              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=293              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com