ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

           Pitthidukanahetudukam
   [501] Nadassanenapahatabbam nahetum dhammam paticca ... Nanadassanena-
pahatabbam nahetum dhammam paticca ... . Nabhavanayapahatabbam nahetum dhammam
paticca ... nanabhavanayapahatabbam nahetum dhammam paticca .... Nadassanena-
pahatabbahetukam  nahetum  dhammam paticca ... nanadassanenapahatabbahetukam
nahetum dhammam paticca ... . Nabhavanayapahatabbahetukam nahetum dhammam paticca
... nanabhavanayapahatabbahetukam  nahetum dhammam paticca ... . Nasavitakkam
nahetum  dhammam paticca ... Naavitakkam nahetum dhammam paticca ... . Nasavicaram
nahetum dhammam paticca ... Naavicaram nahetum dhammam paticca ... . Nasappitikam
nahetum dhammam paticca ... Naappitikam nahetum dhammam paticca .... Napitisahagatam
nahetum  dhammam  paticca  ... Nanapitisahagatam nahetum dhammam paticca ... .
Nasukhasahagatam  nahetum  dhammam  paticca ... nanasukhasahagatam  nahetum  dhammam
paticca ... . naupekkhasahagatam nahetum dhammam paticca ... Nanaupekkha-
sahagatam nahetum dhammam paticca ... . nakamavacaram nahetum dhammam paticca
... nanakamavacaram nahetum dhammam paticca .... Narupavacaram nahetum dhammam
paticca ... nanarupavacaram nahetum dhammam paticca .... Naarupavacaram nahetum
dhammam paticca ... nanaarupavacaram nahetum dhammam paticca .... Napariyapannam
nahetum  dhammam paticca ... naariyapannam nahetum dhammam paticca ... .
Naniyyanikam nahetum dhammam paticca ... naaniyyanikam nahetum dhammam paticca
... . naniyatam nahetum dhammam paticca ... Naaniyatam nahetum dhammam paticca
... . nasauttaram nahetum dhammam paticca ... naanuttaram nahetum dhammam
paticca ....
   [502] Nasaranam  nahetum  dhammam  paticca nasarano nahetu dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  .  naaranam nahetum  dhammam paticca naarano
nahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccaya: naaranam nahetum dhammam paticca
nasarano  nahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  naaranam nahetum
dhammam paticca nasarano nahetu ca naarano nahetu ca dhamma uppajjanti
hetupaccaya: .  nasaranam  nahetunca  naaranam  nahetunca dhammam paticca
nasarano nahetu dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [503] Hetuya panca avigate panca sabbattha vittharo.
   [504]  Nasaranam  nanahetum  dhammam  paticca  nasarano  nanahetu
Dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  .  naaranam nanahetum dhammam paticca
naarano nanahetu dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [505] Hetuya dve avigate dve sabbattha vittharo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 128-130. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=2535&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=2535&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.1&item=501&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=38              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=501              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com