ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

          Vitakkattike navitakkattikam
   [58]  Savitakkasavicaram  dhammam paticca nasavitakkasavicaro dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  savitakkasavicaram  dhammam  paticca naavitakka-
vicaramatto  dhammo  uppajjati  hetupaccaya: savitakkasavicaram dhammam
paticca  naavitakkaavicaro  dhammo  uppajjati hetupaccaya: savitakka-
savicaram  dhammam  paticca nasavitakkasavicaro ca naavitakkaavicaro  ca
dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:  savitakkasavicaram  dhammam  paticca
naavitakkavicaramatto  ca  naavitakkaavicaro  ca  dhamma uppajjanti
hetupaccaya:  savitakkasavicaram  dhammam  paticca  nasavitakkasavicaro  ca
naavitakkavicaramatto  ca  dhamma uppajjanti  hetupaccaya: savitakka-
savicaram  dhammam  paticca nasavitakkasavicaro ca naavitakkavicaramatto ca
Naavitakkaavicaro ca dhamma uppajjanti hetupaccaya: satta.
   [59]  Avitakkavicaramattam  dhammam  paticca  naavitakkavicaramatto
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  avitakkavicaramattam  dhammam  paticca
nasavitakkasavicaro  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  avitakkavicaramattam
dhammam  paticca  naavitakkaavicaro  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:
avitakkavicaramattam  dhammam  paticca  nasavitakkasavicaro  ca  naavitakka-
avicaro  ca  dhamma  uppajjanti hetupaccaya: avitakkavicaramattam
dhammam  paticca  naavitakkavicaramatto  ca naavitakkaavicaro ca dhamma
uppajjanti  hetupaccaya:  avitakkavicaramattam  dhammam paticca nasavitakka-
savicaro ca naavitakkavicaramatto ca dhamma uppajjanti hetupaccaya:
avitakkavicaramattam  dhammam  paticca nasavitakkasavicaro ca naavitakkavicara-
matto  ca  naavitakkaavicaro  ca  dhamma uppajjanti hetupaccaya:
satta.
   [60] Avitakkaavicaram  dhammam  paticca  naavitakkaavicaro dhammo
uppajjati hetupaccaya: .pe. Satta.
   [61]  Savitakkasavicaranca  avitakkaavicaranca  dhammam  paticca
nasavitakkasavicaro dhammo uppajjati hetupaccaya: satta.
   [62]  Savitakkavicaramattanca  avitakkaavicaranca  dhammam  paticca
nasavitakkasavicaro dhammo uppajjati hetupaccaya: satta.
   [63]  Savitakkasavicaranca  avitakkavicaramattanca  dhammam  paticca
Nasavitakkasavicaro dhammo uppajjati hetupaccaya: satta.
   [64]  Savitakkasavicaranca  avitakkavicaramattanca avitakkaavicaranca
dhammam paticca nasavitakkasavicaro dhammo uppajjati hetupaccaya: satta.
   [65]  Hetuya ekunapannasa arammane ekunapannasa avigate
ekunapannasa.
      Sahajatavarampi panhavarampi vittharetabbam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 153-155. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=3027&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=3027&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.2&item=58&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=45              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=578              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com