ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

      Nakusalattikanasappaccayaduke kusalattikasappaccayadukam
   [583]  Nakusalo  nasappaccayo  dhammo  kusalassa  sappaccayassa
dhammassa arammanapaccayena paccayo:. Cha.
          Sankhatam sappaccayasadisam.
      Nakusalattikanasanidassanaduke kusalattikasanidassanadukam
   [584]  Nakusalam nasanidassanam dhammam paticca abyakato sanidassano
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [585] Hetuya cha.
   [586]  Nakusalo  naanidassano  dhammo  kusalassa  anidassanassa
dhammassa arammanapaccayena paccayo:. Navapanha katabba.
      Nakusalattikanasappatighaduke kusalattikasappatighadukam
   [587]  Nakusalam  nasappatigham  dhammam paticca abyakato sappatigho
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [588] Hetuya cha.
   [589]  Nakusalam  naappatigham  dhammam paticca abyakato appatigho
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [590] Hetuya tini.
        Nakusalattikanarupiduke kusalattikarupidukam
   [591]  Nakusalam  narupim  dhammam  paticca abyakato rupi dhammo
uppajjati hetupaccaya:.
   [592] Hetuya cha.
   [593]  Nakusalam  naarupim dhammam paticca abyakato arupi dhammo
uppajjati hetupaccaya:.
   [594] Hetuya tini.
       Nakusalattikanalokiyaduke kusalattikalokiyadukam
   [595]  Nakusalam  nalokiyam  dhammam  paticca  abyakato lokiyo
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [596] Hetuya panca.
   [597]  Nakusalam  nalokuttaram  dhammam paccaya kusalo lokuttaro
dhammo uppajjati hetupaccaya: ... Abyakato lokuttaro dhammo ....
Chapanha katabba.
    Nakusalattikanakenacivinneyyaduke kusalattikakenacivinneyyadukam
   [598]  Nakusalam  nakenacivinneyyam  1-  dhammam paticca akusalo
kenacivinneyyo dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [599] Hetuya attharasa.
   [600]  Nakusalam  nakenacinavinneyyam  1- dhammam paticca akusalo
kenacinavinneyyo dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [601] Hetuya attharasa.
       Nakusalattikanoasavaduke kusalattikaasavadukam
   [602] Nakusalam noasavam dhammam paticca akusalo asavo dhammo
uppajjati hetupaccaya:.
   [603] Hetuya tini.
   [604] Nakusalam nanoasavam dhammam paticca akusalo noasavo dhammo
uppajjati hetupaccaya:.
   [605] Hetuya nava.
       Nakusalattikanasasavaduke kusalattikasasavadukam
   [606] Nakusalam nasasavam dhammam paticca abyakato sasavo dhammo
uppajjati hetupaccaya:.
   [607] Hetuya panca.
@Footnote: 1 Ma. nakenaciinneyyam.
    Nakusalattikanaasavasampayuttaduke kusalattikaasavasampayuttadukam
   [608] Nakusalam naasavasampayuttam dhammam paticca akusalo asavasampayutto
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [609] Hetuya tini.
   [610] Nakusalam naasavavippayuttam dhammam paticca akusalo asavavippayutto
dhammo uppajjati hetupaccaya:. Nava.
     Nakusalattikanaasavasasavaduke kusalattikaasavasasavadukam
   [611]  Nakusalam  naasavancevanaanasavanca dhammam paticca akusalo
asavocevasasavoca dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [612] Hetuya tini.
   [613]  Nakusalam naanasavancevananocaasavam dhammam paticca akusalo
asavocevanocaasavo dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [614] Hetuya nava.
        Nakusalattikanaasavaasavasampayuttaduke
        kusalattikaasavaasavasammapayuttadukam
   [615]   Nakusalam   naasavancevanaasavavippayuttanca   dhammam
paticca  akusalo  asavocevaasavasampayuttoca  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:.
   [616] Hetuya tini.
   [617]  Nakusalam  naasavavippayuttancevananocaasavam  dhammam paticca
Akusalo   asavasampayuttocevanocaasavo   dhammo   uppajjati
hetupaccaya:. Tini.
        Nakusalattikaasavavippayuttanasasavaduke
        kusalattikaasavavippayuttasasavadukam
   [618] Nakusalam asavavippayuttam nasasavam dhammam paticca abyakato
asavavippayutto sasavo dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [619] Hetuya panca.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 437-441. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=8617&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=8617&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.3&item=583&items=37              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=119              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=2275              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com