ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

          Nadassanenapahatabbadukam
[156]  Nadassanenapahatabbam  dhammam  paticca  nadassanenapahatabbo
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  .  nanadassanenapahatabbam  dhammam
paticca   nanadassanenapahatabbo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:
tini   .   nadassanenapahatabbanca  nanadassanenapahatabbanca  dhammam
Paticca nadassanenapahatabbo dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [157] Hetuya panca arammane dve.
          Nabhavanayapahatabbadukam
   [158]  Nabhavanayapahatabbam  dhammam  paticca nabhavanayapahatabbo
dhammo  uppajjati  hetupaccaya: . nanabhavanayapahatabbam dhammam paticca
nanabhavanayapahatabbo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  tini .
Nabhavanayapahatabbanca   nanabhavanayapahatabbanca   dhammam   paticca
nabhavanayapahatabbo dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [159] Hetuya panca.
         Nadassanenapahatabbahetukadukam
   [160]  Nadassanenapahatabbahetukam  dhammam  paticca  nadassanena-
pahatabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccaya: tini . nanadassanena-
pahatabbahetukam   dhammam   paticca   nanadassanenapahatabbahetuko
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  tini  . nadassanenapahatabbahetukanca
nanadassanenapahatabbahetukanca   dhammam   paticca  nadassanenapahatabba-
hetuko dhammo uppajjati hetupaccaya: tini.
   [161] Hetuya nava.
         Nabhavanayapahatabbahetukaduka
   [162]  Nabhavanayapahatabbahetukam  dhammam  paticca  nabhavanaya-
pahatabbahetuko   dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  tini  .
Nanabhavanayapahatabbahetukam    dhammam    paticca    nanabhavanaya-
pahatabbahetuko   dhammo   uppajjati  hetupaccaya:  tini .
Nabhavanayapahatabbahetukanca nanabhavanayapahatabba-
hetukanca   dhammam   paticca   nabhavanayapahatabbahetuko  dhammo
uppajjati hetupaccaya: tini.
   [163] Hetuya nava.
            Nasavitakkadukam
   [164]  Nasavitakkam  dhammam  paticca nasavitakko dhammo uppajjati
hetupaccaya:  tini  .  naavitakkam  dhammam paticca naavitakko dhammo
uppajjati   hetupaccaya:   tini  .  nasavitakkanca  naavitakkanca
dhammam paticca nasavitakko dhammo uppajjati hetupaccaya: tini.
   [165] Hetuya nava.
            Nasavicaradukam
   [166]  Nasavicaram  dhammam  paticca nasavicaro dhammo uppajjati
hetupaccaya:  tini .  naavicaram  dhammam paticca naavicaro  dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  tini  .  nasavicaranca  naavicaranca  dhammam
paticca nasavicaro dhammo uppajjati hetupaccaya: tini.
   [167] Hetuya nava.
            Nasappitidukam
   [168]  Nasappitikam  dhammam  paticca nasappitiko dhammo uppajjati
hetupaccaya:  tini  .  naappitikam  dhammam  paticca naappitiko dhammo
Uppajjati   hetupaccaya:   tini  .  nasappitikanca  naappitikanca
dhammam paticca nasappitiko dhammo uppajjati hetupaccaya: tini.
   [169] Hetuya nava.
            Napitisahagatadukam
   [170]  Napitisahagatam dhammam paticca napitisahagato dhammo uppajjati
hetupaccaya:  tini  .  nanapitisahagatam  dhammam  paticca  nanapitisahagato
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  tini  .  napitisahagatanca  nanapiti-
sahagatanca   dhammam   paticca   napitisahagato  dhammo  uppajjati
hetupaccaya: tini.
   [171] Hetuya nava.
            Nasukhasahagatadukam
   [172]  Nasukhasahagatam dhammam paticca nasukhasahagato dhammo uppajjati
hetupaccaya:  tini . nanasukhasahagatam dhammam paticca nanasukhasahagato dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  tini  .  nasukhasahagatanca  nanasukhasahagatanca
dhammam paticca nasukhasahagato dhammo uppajjati hetupaccaya: tini.
   [173] Hetuya nava.
           Naupekkhasahagatadukam
   [174]  Naupekkhasahagatam dhammam paticca naupekkhasahagato dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  tini .  nanaupekkhasahagatam  dhammam  paticca
Nanaupekkhasahagato   dhammo   uppajjati  hetupaccaya:  tini  .
Naupekkhasahagatanca    nanaupekkhasahagatanca    dhammam   paticca
naupekkhasahagato dhammo uppajjati hetupaccaya: tini.
   [175] Hetuya nava.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 45-49. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=906&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=906&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.1&item=156&items=20              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=12              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=156              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com