ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

         Nasanidassanattikanasarammanaduke
          sanidassanattikasarammanadukam
   [764]   Nasanidassanasappatigham   nasarammanam   dhammam  paticca
anidassanaappatigho sarammano dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [765] Hetuya tini.
   [766]   Nasanidassanasappatigham   naanarammanam  dhammam  paticca
sanidassanasappatigho anarammano dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [767] Hetuya ekavisa.
      Nasanidassanattikanocittaduke sanidassanattikacittadukam
   [768]  Nasanidassanasappatigham  nocittam  dhammam  paticca anidassana-
appatigho citto dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [769] Hetuya tini.
   [770]  Nasanidassanasappatigham  nanocittam  dhammam paticca sanidassana-
sappatigho nocitto dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [771] Hetuya ekavisa.
     Nasanidassanattikanacetasikaduke sanidassanattikacetasikadukam
   [772]  Nasanidassanasappatigham  nacetasikam  dhammam paticca anidassana-
appatigho cetasiko dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [773] Hetuya tini.
   [774]  Nasanidassanasappatigham  naacetasikam dhammam paticca sanidassana-
sappatigho acetasiko dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [775] Hetuya ekavisa.
        Nasanidassanattikanacittasampayuttaduke
         sanidassanattikacittasampayuttadukam
   [776]  Nasanidassanasappatigham  nacittasampayuttam  dhammam  paticca
anidassanaappatigho cittasampayutto dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [777] Hetuya tini.
   [778]  Nasanidassanasappatigham  nacittavippayuttam  dhammam  paticca
sanidassanasappatigho cittavippayutto dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [779] Hetuya ekavisa.
         Nasanidassanattikanacittasamsatthaduke
         sanidassanattikacittasamsatthadukam
   [780]   Nasanidassanasappatigham   nacittasamsattham  dhammam  paticca
anidassanaappatigho cittasamsattho dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [781] Hetuya tini.
   [782]   Nasanidassanasappatigham  nacittavisamsattham  dhammam  paticca
anidassanasappatigho cittavisamsattho dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [783] Hetuya ekavisa.
        Nasanidassanattikanocittasamutthanaduke
         sanidassanattikacittasamutthanadukam
   [784]  Nasanidassanasappatigham  nocittasamutthanam  dhammam  paticca
sanidassanasappatigho cittasamutthano dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [785] Hetuya ekavisa.
   [786]  Nasanidassanasappatigham  nanocittasamutthanam  dhammam  paticca
anidassanaappatigho    nocittasamutthano    dhammo    uppajjati
hetupaccaya:.
   [787] Hetuya tini.
    Nasanidassanattikanocittasahabhuduke sanidassanattikacittasahabhudukam
   [788]   Nasanidassanasappatigham   nocittasahabhum  dhammam  paticca
anidassanaappatigho cittasahabhu dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [789] Hetuya panca.
   [790]   Nasanidassanasappatigham  nanocittasahabhum  dhammam  paticca
sanidassanasappatigho nocittasahabhu dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [791] Hetuya ekavisa.
        Nasanidassanattikanocittanuparivattiduke
         sanidassanattikacittanuparivattidukam
   [792]  Nasanidassanasappatigham  nocittanuparivattim  dhammam  paticca
anidassanaappatigho cittanuparivatti dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [793] Hetuya panca.
   [794]  Nasanidassanasappatigham  nanocittanuparivattim  dhammam  paticca
sanidassanasappatigho    nocittanuparivattim    dhammo    uppajjati
hetupaccaya:.
   [795] Hetuya ekavisa.
       Nasanidassanattikanocittasamsatthasamutthanaduke
        sanidassanattikacittasamsatthasamutthanadukam
   [796]  Nasanidassanasappatigham  nocittasamsatthasamutthanam  dhammam paticca
anidassanaappatigho    cittasamsatthasamutthano   dhammo   uppajjati
hetupaccaya:.
   [797] Hetuya tini.
   [798]   Nasanidassanasappatigham   nanocittasamsatthasamutthanam  dhammam
paticca    sanidassanasappatigho   nocittasamsatthasamutthano   dhammo
uppajjati hetupaccaya:.
   [799] Hetuya ekavisa.
      Nasanidassanattikanocittasamsatthasamutthanasahabhuduke
       sanidassanattikacittasamsatthasamutthanasahabhudukam
   [800]  Nasanidassanasappatigham  nocittasamsatthasamutthanasahabhum  dhammam
paticca    anidassanaappatigho   cittasamsatthasamutthanasahabhu   dhammo
uppajjati hetupaccaya:.
   [801] Hetuya tini.
   [802]  Nasanidassanasappatigham  nanocittasamsatthasamutthanasahabhum  dhammam
paticca   sanidassanasappatigho   nocittasamsatthasamutthanasahabhu   dhammo
uppajjati hetupaccaya:.
   [803] Hetuya ekavisa.
      Nasanidassanattikanocittasamsatthasamutthananuparivattiduke
      sanidassanattikacittasamsatthasamutthananuparivattidukam
   [804]   Nasanidassanasappatigham   nocittasamsatthasamutthananuparivattim
dhammam   paticca   anidassanaappatigho   cittasamsatthasamutthananuparivattim
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [805] Hetuya tini
   [806]   Nasanidassanasappatigham   nanocittasamsatthasamutthananuparivattim
dhammam   paticca   sanidassanasappatigho  nocittasamsatthasamutthananuparivatti
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [807] Hetuya ekavisa.
         Nasanidassanattikanaajjhattikaduke
          sanidassanattikaajjhattikadukam
   [808]   Nasanidassanasappatigham   naajjhattikam   dhammam  paticca
anidassanasappatigho ajjhattiko dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [809] Hetuya ekadasa.
   [810] Nasanidassanasappatigham nabahiram dhammam paticca sanidassanasappatigho
bahiro dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [811] Hetuya ekavisa.
     Nasanidassanattikanaupadaduke sanidassanattikaupadadukam
   [812] Nasanidassanasappatigham naupada dhammam paticca sanidassanasappatigho
upada dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [813] Hetuya pancattimsa.
   [814]   Nasanidassanasappatigham   nanoupada  dhammam  paticca
anidassanaappatigho upada dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [815] Hetuya tini.
    Nasanidassanattikanaupadinnaduke sanidassanattikaupadinnadukam
   [816]   Nasanidassanasappatigham   naanupadinnam  dhammam  paticca
sanidassanasappatigho anupadinno dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [817] Hetuya ekavisa.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 460-465. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=9064&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=9064&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.3&item=764&items=54              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=125              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=2456              Contents of The Tipitaka Volume 45 https://84000.org/tipitaka/read/?index_45 https://84000.org/tipitaka/english/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]