ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๕ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๗ สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
       [๑๔๘] เทวดาทูลถามว่า
             คนเหล่าใดในโลกนี้ เป็นคนตระหนี่ เหนียวแน่น ดีแต่ว่าเขา
             ทำการกีดขวางคนเหล่าอื่นผู้ให้อยู่ ฯ
             วิบากของคนพวกนั้นจะเป็นเช่นไร และสัมปรายภพของเขา
             จะเป็นเช่นไร ฯ
             ข้าพระองค์มาเพื่อทูลถามพระผู้มีพระภาค ไฉนข้าพระองค์จึง
             จะรู้ความข้อนั้น ฯ
       [๑๔๙] พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า
             คนเหล่าใดในโลกนี้ เป็นคนตระหนี่ เหนียวแน่น ดีแต่ว่าเขา
             ทำการกีดขวางคนเหล่าอื่นผู้ให้อยู่ ฯ
             คนเหล่านั้นย่อมเข้าถึงนรก กำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน หรือยมโลก
             ถ้าหากถึงความเป็นมนุษย์ ก็เกิดในสกุลคนยากจน ซึ่งจะหา
             ท่อนผ้า อาหาร ความร่าเริงและความสนุกสนานได้โดยยาก ฯ
             คนพาลเหล่านั้นต้องประสงค์สิ่งใดแต่ผู้อื่น เขาย่อมไม่ได้แม้
             สิ่งนั้น สมความปรารถนา นั่นเป็นผลในภพนี้ และภพหน้า
             ก็ยังเป็นทุคติอีกด้วย ฯ
       [๑๕๐] เทวดาทูลถามว่า
             ก็ข้อนี้ข้าพระองค์เข้าใจชัดอย่างนี้ (แต่) จะทูลถามข้ออื่น
             กะพระโคดม ชนเหล่าใดในโลกนี้ได้ความเป็นมนุษย์แล้ว
             รู้ถ้อยคำ ปราศจากความตระหนี่ เลื่อมใสในพระพุทธเจ้า
             พระธรรมและพระสงฆ์ เป็นผู้มีความเคารพแรงกล้า วิบาก
             ของชนเหล่านั้นจะเป็นเช่นไร และสัมปรายภพของเขาจะ
             เป็นเช่นไร ข้าพระองค์มาเพื่อทูลถามพระผู้มีพระภาค ไฉน
             ข้าพระองค์จึงจะรู้ความข้อนั้น ฯ
       [๑๕๑] พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า
             ชนเหล่าใดในโลกนี้ได้ความเป็นมนุษย์แล้ว รู้ถ้อยคำ ปราศ-
             *จากความตระหนี่ เลื่อมใสในพระพุทธเจ้า พระธรรมและ
             พระสงฆ์ เป็นผู้มีความเคารพแรงกล้า ชนเหล่านี้ย่อมปรากฏ
             ในสวรรค์อันเป็นที่อุบัติ หากถึงความเป็นมนุษย์ ย่อมเกิด
             ในสกุลที่มั่งคั่ง ได้ผ้าอาหารความร่าเริงและความสนุกสนาน
             โดยไม่ยาก พึงมีอำนาจแผ่ไปในโภคทรัพย์ที่ผู้อื่นหาสะสม
             ไว้ บันเทิงใจอยู่ นั่นเป็นวิบากในภพนี้ ทั้งภพหน้าก็เป็น
             สุคติ ฯ
ฆฏิกรสูตรที่ ๑๐

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๕ บรรทัดที่ ๙๙๑-๑๐๒๔ หน้าที่ ๔๔-๔๖. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=15&A=991&Z=1024&pagebreak=0              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [คลิกเพื่อฟัง]              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=15&siri=49              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=15&i=148              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- [148-152] http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=15&item=148&items=5              อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=11&A=2295              The Pali Tipitaka in Roman :- [148-152] http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=15&item=148&items=5              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=11&A=2295              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_15              อ่านเทียบฉบับแปลอังกฤษ Compare with English Translation :- http://84000.org/tipitaka/english/metta.lk/15i135-e.php#sutta9 https://suttacentral.net/sn1.49/en/sujato https://suttacentral.net/sn1.49/en/bodhi

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ บันทึกล่าสุด ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :