พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


: ค้นหาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :


505 พระพุทธองค์กับเวลาของพระองค์เอง

ปัญหา พระพุทธเจ้าทรงกระทำพุทธกิจ แสดงธรรมโปรดคนทุกชั้นวรรณะตลอดเวลา หรือทรงมีเวลาเป็นของพระองค์เอง?

พุทธดำรัสตอบ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราปรารถนาจะหลีกเร้นอยู่สักสามเดือน ใครๆ ไม่พึงเข้ามาหาเรา เว้นแต่ภิกษุผู้นำบิณฑบาตมาส่งรูปเดียว....”

อิจฉานังคลสูตร มหา. สํ. (๑๓๖๓ )
ตบ. ๑๙ : ๔๑๒ ตท. ๑๙ : ๓๗๗
ตอ. K.S. ๕ : ๒๘๙

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>

:: อธิบายอักษรย่อแหล่งอ้างอิง ::
:: ค้นหาความหมายของศัพท์ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ::


: ถ้าหน้านี้มีการพิมพ์ผิดขอความกรุณาส่งข้อความถึง webmaster :