ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต
พระสูตรที่ไม่สงเคราะห์เข้าในวรรค

               อรรถกถาพระสูตรที่ไม่สงเคราะห์เข้าในวรรค               
               ต่อจากนี้ อีก ๗ สูตรมีอรรถง่ายทั้งนั้น. เพราะในพระสูตรนี้ สูตรไรๆ ชื่อว่ามีนัยที่ไม่ได้กล่าวไว้แล้วในหนหลังไม่มีเลย ดังนี้แล.

               จบอรรถกถาสัตตกนิบาต               
               มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย               
               -----------------------------------------------------               

               รวมปัณณาสก์ในสัตตกนิบาตนี้
                         ๑. ปฐมปัณณาสก์
                         ๒. วรรคที่ไม่สงเคราะห์ในปัณณาสก์
                         ๓. พระสูตรที่ไม่สงเคราะห์เข้าในวรรค
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต พระสูตรที่ไม่สงเคราะห์เข้าในวรรค จบ.
อ่านอรรถกถา 23 / 1อ่านอรรถกถา 23 / 72อรรถกถา เล่มที่ 23 ข้อ 82อ่านอรรถกถา 23 / 91อ่านอรรถกถา 23 / 281
อ่าน เนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=23&A=2985&Z=3075
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :